Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet milieubeheer

Wetstechnische informatie voor Artikel 16.39


Informatie geldend op 28-04-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit Mandaat Bestuur Nederlandse emissieautoriteit 2012

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet milieubeheer, artikel: 18.16a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

afdeling

 1. Besluit handel in emissierechten , artikel: 1a
 2. Regeling monitoring handel in emissierechten , artikelen: 1a , 34al , 34bg
 3. Wet milieubeheer , artikelen: 16.1 , 16.20

titeldeel

 1. Besluit stimulering duurzame energieproductie , artikelen: 14 , 22 , 31 , 39 , 47 , 54
 2. Regeling monitoring handel in emissierechten , artikelen: 33 , 5a , 78
 3. Verordening PT CO2 sectorsysteem glastuinbouw 2011 , bijlage: Bijlage I
 4. Wet milieubeheer , artikelen: 15.51 , 16.1 , 2.2

hoofdstuk

 1. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving , artikel: 8a
 2. Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten , artikelen: IV , XI
 3. Wet milieubeheer , artikelen: 1.1 , 18.16a , 18.1a , 18.2f , 18.4 , 18.6a , 2.16 , 2.16a , 2.2
 4. Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (implementatie richtlijn nr. 2008/101/EG (handel in emissierechten luchtvaart)) , artikel: IV

Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 09-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2013

 

Wijziging

19-04-2012

Stb. 2012, 195

32667

13-06-2012

Stb. 2012, 273

Alg. 1

01-05-2006

 

Wijziging

22-03-2006

Stb. 2006, 189

30247

21-04-2006

Stb. 2006, 213

01-01-2005

 

Nieuw

30-09-2004

Stb. 2004, 511

29565

11-10-2004

Stb. 2004, 516

Opmerkingen

 • 1)

  Artikel IV van Stb. 2012/195 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.