Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet milieubeheer

Wetstechnische informatie voor Artikel 14.4


Informatie geldend op 27-02-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet milieubeheer, artikelen: 14.10 , 14.14

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

paragraaf

  1. Wet milieubeheer , artikel: 21.1
  2. Wijzigingswet Ontgrondingenwet , artikel: II

hoofdstuk

  1. Waterwet , artikel: 6.27

Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 06-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-1994

 

Wijziging

10-02-1994

Stb. 1994, 80

22601

23-12-1993

Stb. 1993, 693