Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet milieubeheer

Geldend op 01-05-2002


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

  • Artikel 13.8

    Indien een aanvraag ten aanzien waarvan toepassing is gegeven aan artikel 3:29 van de Algemene wet bestuursrecht, gecoördineerd behandeld wordt met andere aanvragen om een beschikking waarop de paragrafen 3.5.2 tot en met 3.5.5 van die wet van toepassing zijn, geldt de ingevolge dat artikel bepaalde termijn tevens voor de beschikking op de andere aanvragen.