Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet milieubeheer

Geldend op 01-05-2002


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

  • Artikel 12.6

    • 1. Een milieuverslag wordt in de Nederlandse taal gesteld.

    • 2. Het eerste lid geldt niet voor een milieuverslag als bedoeld in artikel 12.4 dat ten behoeve van een bestuursorgaan wordt opgesteld, indien overeenkomstig afdeling 2.2 van de Algemene wet bestuursrecht de Friese taal gebruikt wordt. Indien het milieuverslag in de Friese taal is gesteld, verstrekt degene die de inrichting drijft, daarvan op verzoek een vertaling in de Nederlandse taal.

    • 3. Indien degene die de inrichting drijft, gegevens verstrekt in verband met de verkrijging of de voortzetting van de registratie als organisatie als bedoeld in artikel 12.3 is op die gegevens het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

    • 4. Een milieuverslag dat openbaar wordt gemaakt, behoeft geen bedrijfsgeheimen of beveiligingsgegevens te bevatten ten aanzien waarvan voor een eerder verslagjaar een onherroepelijke beslissing tot geheimhouding ingevolge hoofdstuk 19 is genomen, mits het verslag daarnaar uitdrukkelijk verwijst.