Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Wet milieubeheer

Geldend op 16-04-2012


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 10.23

  • 1. De gemeenteraad stelt in het belang van de bescherming van het milieu een afvalstoffenverordening vast.

  • 2. Onverminderd artikel 10.14 wordt bij het vaststellen of wijzigen van de verordening rekening gehouden met:

   • a. het gemeentelijke milieubeleidsplan;

   • b. het gemeentelijke milieuprogramma, indien in de gemeente geen milieubeleidsplan geldt.

  • 3. De afvalstoffenverordening bevat geen regels als bedoeld in artikel 10.48.