Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzing opsporingsambtenaren Landbouwkwaliteitswet[Regeling vervallen per 02-01-2005.]

Geldend van 19-06-1979 t/m 01-01-2005

Beschikking aanwijzing ambtenaren Keuringsdienst van Waren als opsporingsambtenaren Landbouwkwaliteitswett

[Vervallen per 02-01-2005]

In overeenstemming met de Minister van Landbouw en Visserij en de Staatssecretaris van Economische Zaken, de heer Th. M. Hazekamp;

's-Gravenhage, 15 mei 1979

De Minister voornoemd,

J. de Ruiter