Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Burgerlijk Wetboek Boek 2

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Veiligheid en Justitie
Afkortingen: BW
BW Boek 2
Niet officiële titel: Nieuw Burgerlijk Wetboek Boek 2
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet
Identificatienummer:BWBR0003045

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 07-04-2012

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Burgerlijk Wetboek Boek 2


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit actuele waarde
 2. Besluit artikel 10 overnamerichtlijn
 3. Besluit bepalingen technische voorziening voor te betalen schaden of uitkeringen herverzekeringsbedrijf
 4. Besluit ex artikel 153 lid 4 en 263 lid 4 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
 5. Besluit ex artikel 178 lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
 6. Besluit ex artikel 396 en 397 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
 7. Besluit fiscale waarderingsgrondslagen
 8. Besluit houdende verhoging van de in de artikelen 63b lid 2 onder a, 153 lid 2 onder a en 263 lid 2 onder a van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde grensbedragen, enz. (financiële benedengrens verplichte structuurregeling)
 9. Besluit jaarrekening banken
 10. Besluit modellen jaarrekening
 11. Besluit uitvoering EG-richtlijn wettelijke controles jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen
 12. Besluit vaststelling in euro van het in artikel 178 lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde bedrag (minimumkapitaal besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
 13. Besluit vaststelling nadere voorschriften inhoud jaarverslag banken
 14. Besluit vaststelling nadere voorschriften inhoud jaarverslag verzekeraars
 15. Besluit verhoging grensbedragen ex artikelen 396 lid 1 en 397 lid 1 Boek 2 BW (uitvoering richtlijn 2006/46/EG)
 16. Garantstellingsregeling curatoren 2005
 17. Garantstellingsregeling curatoren 2012
 18. Vaststellingsbesluit nadere voorschriften inhoud bestuursverslag
 19. Wijzigingsbesluit artikelen 396 lid 1 en 397 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (verhoging grensbedragen)
 20. Wijzigingsbesluit boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (verhoging van de grensbedragen)

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Bankwet 1998, artikel: 11
 2. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties, bijlage: Bijlage B
 3. Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing, bijlage: Bijlage B
 4. Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft, artikel: 7
 5. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, bijlage: Bijlage C
 6. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft, bijlage: Bijlage
 7. Besluit prudentiële regels Wft, bijlage: Bijlage A
 8. Besluit reikwijdtebepalingen Wft, bijlage: Bijlage
 9. Besluit transparantie uitgevende instellingen Wft, artikel: 4
 10. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling, bijlage: Bijlage
 11. Burgerlijk Wetboek Boek 2, artikel: 334ii
 12. Handelsregisterwet 2007, artikel: 25
 13. Herziene regeling financiële ondersteuning activiteitenprogramma's kunstenaarsinitiatieven, tekst: Tekst
 14. Intrekkingswet van de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 en enige daarmee verband houdende wettelijke voorzieningen, artikel: VI
 15. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel: 94
 16. Regeling controleapparaten 2005, artikel: 5
 17. Regeling financiële ondersteuning galeries voor deelname aan internationale kunstbeurzen, tekst: Tekst
 18. Regeling jaarverslaggeving onderwijs, artikel: 3
 19. Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties, artikel: 2a
 20. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, artikel: 31
 21. Vennootschapsbelasting, commanditaire vennootschap en toestemmingsvereiste, tekst: Tekst
 22. Wet justitiële gegevens, artikel: 1
 23. Wet op de economische delicten, artikel: 1
 24. Wet op de rechterlijke organisatie, artikel: 66

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 11-02-2016)

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

27905

 

 

Aanhangig

29757

 

 

Aanhangig

33922

 

 

Aanhangig

34001

 

 

Aanhangig

34212

 

 

Aanhangig

34218

 

 

Aanhangig

34383

 

 

Aanhangig

34389

 

 

Wijziging

09-12-2015

Stb. 2015, 505

34262

 

Wijziging

18-06-2012
samen met
18-06-2012

Stb. 2012, 299
samen met
Stb. 2012, 300

31058
samen met
32426

 

Wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 605

30658

 

Wijziging

09-07-2004

Stb. 2004, 370

28179

 

Wijziging

16-08-2002

Stb. 2002, 429

 

01-07-2017

 

Wijziging

11-12-2013

Stb. 2013, 563

32512

11-12-2013

Stb. 2013, 563

29-01-2016

 

Wijziging

23-12-2015

Stb. 2016, 31

34232

20-01-2016

Stb. 2016, 41

01-01-2016

 

Wijziging

13-12-2012
samen met
24-06-2015

Stb. 2012, 679
samen met
Stb. 2015, 278

33273
samen met
34100

10-07-2015

Stb. 2015, 309

 

Wijziging

06-06-2011

Stb. 2011, 275

31763

06-06-2011

Stb. 2011, 275

26-11-2015

 

Wijziging

11-11-2015

Stb. 2015, 431

34208

16-11-2015

Stb. 2015, 435

01-11-2015

 

Wijziging

30-09-2015

Stb. 2015, 349

34176

13-10-2015

Stb. 2015, 351

01-07-2015

 

Wijziging

11-02-2015

Stb. 2015, 84

34012

10-03-2015

Stb. 2015, 115

 

Wijziging

14-06-2014

Stb. 2014, 216

33818

10-07-2014

Stb. 2014, 274

12-06-2015

 

Wijziging

04-05-2015

Stb. 2015, 184

34049

21-05-2015

Stb. 2015, 205

01-01-2015

 

Wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 540

33771

15-12-2014

Stb. 2014, 541

 

Wijziging

19-11-2014

Stb. 2014, 472

33918

11-12-2014

Stb. 2014, 534

 

Wijziging

25-11-2013

Stb. 2013, 487

33632

11-12-2013

Stb. 2013, 552

01-07-2014

 

Wijziging

02-06-2014

Stb. 2014, 202

33569

19-06-2014

Stb. 2014, 224

 

Wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 302

33182

30-07-2013

Stb. 2013, 330

06-01-2014

 

Wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 316

33555

28-11-2013

Stb. 2013, 494

01-01-2014

 

Wijziging

11-12-2013

Stb. 2013, 563

32512

18-12-2013

Stb. 2013, 589

 

Wijziging

25-11-2013

Stb. 2013, 487

33632

11-12-2013

Stb. 2013, 552

 

Wijziging

25-11-2013

Stb. 2013, 507

33553

25-11-2013

Stb. 2013, 508

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

07-08-2013

 

Wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 302

33182

30-07-2013

Stb. 2013, 330

22-07-2013

 

Wijziging

12-06-2013

Stb. 2013, 228

33235

12-06-2013
samen met
12-06-2013

Stb. 2013, 228
samen met
Stb. 2013, 229

01-07-2013

 

Wijziging

15-11-2012

Stb. 2012, 588

32014

13-12-2012

Stb. 2012, 693

01-01-2013

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

20-12-2012

Stb. 2012, 684

 

Wijziging

13-12-2012

Stb. 2012, 680

33025

13-12-2012

Stb. 2012, 681

 

Wijziging

27-09-2012

Stb. 2012, 440

32873

04-10-2012

Stb. 2012, 456

 

Wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 313

32891

12-07-2012

Stb. 2012, 314

 

Wijziging

18-06-2012

Stb. 2012, 274

32887

29-06-2012

Stb. 2012, 305

 

Wijziging

29-09-2011

Stb. 2011, 470

32250

12-07-2012

Stb. 2012, 314

 

Wijziging

06-06-2011
samen met
18-06-2012

Stb. 2011, 275
samen met
Stb. 2012, 300

31763
samen met
32426

04-10-2012

Stb. 2012, 455

01-10-2012

 

Wijziging

18-06-2012
samen met
18-06-2012
samen met
07-07-2010

Stb. 2012, 299
samen met
Stb. 2010, 280
samen met
Stb. 2012, 300

31058
samen met
32426
samen met
31948

29-06-2012

Stb. 2012, 301

 

Wijziging

18-06-2012

Stb. 2012, 300

32426

29-06-2012

Stb. 2012, 301

01-01-2012

t/m 30-04-2011

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 670

32826

22-12-2011

Stb. 2011, 671

 

Wijziging

01-12-2011

Stb. 2011, 575

32454

15-12-2011

Stb. 2011, 627

 

Wijziging

27-10-2011

Stb. 2011, 500

32863

06-12-2011

Stb. 2011, 592

01-12-2011

 

Wijziging

26-11-2010

Stb. 2010, 789

30520

26-11-2010

Stb. 2010, 789

22-07-2011

 

Wijziging

08-07-2011

Stb. 2011, 357

32622

08-07-2011

Stb. 2011, 357

01-07-2011

 

Wijziging

19-05-2011

Stb. 2011, 255

32021

27-06-2011

Stb. 2011, 324

 

Wijziging

12-05-2011

Stb. 2011, 248

32036

15-06-2011

Stb. 2011, 306

 

Wijziging

12-05-2011

Stb. 2011, 234

32458

14-06-2011

Stb. 2011, 294

 

Wijziging

07-07-2010

Stb. 2010, 280

31948

21-04-2011

Stb. 2011, 194

 

Wijziging

20-05-2010

Stb. 2010, 205

32038

14-06-2011

Stb. 2011, 294

01-07-2010

 

Wijziging

30-06-2010

Stb. 2010, 250

31877

30-06-2010

Stb. 2010, 251

 

Wijziging

30-06-2010

Stb. 2010, 257

31746

30-06-2010

Stb. 2010, 258

01-11-2009

 

Wijziging

15-10-2009

Stb. 2009, 436

31892

15-10-2009

Stb. 2009, 436

01-01-2009

 

Wijziging

20-11-2008

Stb. 2008, 545

31468

18-12-2008

Stb. 2008, 582

 

Wijziging

25-09-2008

Stb. 2008, 476

31093

16-12-2008

Stb. 2008, 579

23-12-2008

 

Wijziging

11-12-2008

Stb. 2008, 550

31508

11-12-2008

Stb. 2008, 550

26-11-2008

 

Wijziging

06-11-2008

Stb. 2008, 469

31334

18-11-2008

Stb. 2008, 470

01-09-2008

 

Wijziging

03-07-2008

Stb. 2008, 333

31131

07-08-2008

Stb. 2008, 335

 

Wijziging

20-03-2008

Stb. 2008, 100

30815

03-07-2008

Stb. 2008, 274

15-07-2008

 

Wijziging

27-06-2008

Stb. 2008, 260

30929

03-07-2008

Stb. 2008, 261

01-07-2008

 

Wijziging

22-03-2007

Stb. 2007, 153

30656

18-06-2008

Stb. 2008, 242

28-06-2008

 

Wijziging

12-06-2008

Stb. 2008, 243

31270

23-06-2008

Stb. 2008, 244

25-06-2008

 

Wijziging

12-06-2008

Stb. 2008, 217

31136

12-06-2008

Stb. 2008, 217

11-06-2008

 

Wijziging

29-05-2008

Stb. 2008, 195

31220

29-05-2008

Stb. 2008, 195

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

26-03-2008

 

Wijziging

13-03-2008

Stb. 2008, 85

31248

13-03-2008

Stb. 2008, 85

01-11-2007

 

Wijziging

30-10-2007

Stb. 2007, 406

31086

30-10-2007

Stb. 2007, 408

28-10-2007

 

Wijziging

24-05-2007

Stb. 2007, 202

30419

16-10-2007

Stb. 2007, 390

01-02-2007

 

Wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 600

28764

20-11-2006

Stb. 2006, 600

01-01-2007

 

Wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 605

30658

11-12-2006

Stb. 2006, 664

 

Wijziging

20-10-2006

Stb. 2006, 525

30019

01-11-2006

Stb. 2006, 546

31-12-2006

 

Wijziging

28-09-2006

Stb. 2006, 569

30336

31-10-2006

Stb. 2006, 571

25-10-2006

 

Wijziging

11-10-2006

Stb. 2006, 474

 

11-10-2006

Stb. 2006, 474

13-10-2006

 

Wijziging

14-09-2006

Stb. 2006, 425

30382

26-09-2006

Stb. 2006, 465

01-10-2006

 

Wijziging

05-07-2006

Stb. 2006, 355

28985

25-08-2006

Stb. 2006, 399

01-06-2006

 

Wijziging

22-03-2006

Stb. 2006, 180

28799

02-05-2006

Stb. 2006, 234

01-02-2006

 

Wijziging

22-12-2005

Stb. 2006, 24

30171

22-12-2005

Stb. 2006, 24

01-01-2006

 

Wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 525

30124

09-12-2005

Stb. 2005, 649

15-10-2005

 

Wijziging

08-09-2005

Stb. 2005, 455

28863

29-09-2005

Stb. 2005, 484

01-09-2005

 

Wijziging

16-07-2005

Stb. 2005, 401

28998

23-07-2005

Stb. 2005, 403

27-07-2005

 

Wijziging

16-07-2005

Stb. 2005, 377

29737

16-07-2005

Stb. 2005, 378

01-04-2005

 

Wijziging

17-03-2005

Stb. 2005, 150

29309

17-03-2005

Stb. 2005, 151

01-01-2005

 

Wijziging

08-05-2003

Stb. 2003, 203

28217

06-12-2004

Stb. 2004, 636

01-10-2004

 

Wijziging

09-07-2004

Stb. 2004, 370
met Verbeterblad

28179

09-08-2004

Stb. 2004, 405

01-07-2004

 

Wijziging

13-05-2004

Stb. 2004, 215

28958

17-06-2004

Stb. 2004, 275

30-06-2004

 

Wijziging

13-05-2004

Stb. 2004, 210

28197

18-06-2004

Stb. 2004, 285

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-05-2004

 

Wijziging

05-02-2004

Stb. 2004, 50

29217

05-02-2004

Stb. 2004, 50

18-02-2004

t/m 01-01-2004

 

Wijziging

07-02-2004

Stb. 2004, 54

 

07-02-2004

Stb. 2004, 54

01-01-2003

 

Wijziging

16-08-2002

Stb. 2002, 429

 

11-11-2002

Stb. 2002, 558

 

Wijziging

18-04-2002

Stb. 2002, 230

27245

11-11-2002

Stb. 2002, 558

01-09-2002

 

Wijziging

18-04-2002

Stb. 2002, 225

27900

05-08-2002

Stb. 2002, 422

01-07-2002

 

Wijziging

20-06-2002

Stb. 2002, 330

28189

25-06-2002

Stb. 2002, 336

23-04-2002

 

Wijziging

07-03-2002

Stb. 2002, 142

27670

07-03-2002

Stb. 2002, 142

01-02-2002

 

Wijziging

22-11-2001

Stb. 2001, 574

27647

22-11-2001

Stb. 2001, 574

01-01-2002

 

Wijziging

12-12-2001

Stb. 2001, 664

28075

12-12-2001

Stb. 2001, 664

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 581

27824

10-12-2001

Stb. 2001, 621

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 584

27878

10-12-2001

Stb. 2001, 621

 

Wijziging

29-11-2001

Stb. 2001, 625

27665

13-12-2001

Stb. 2001, 682

 

Wijziging

27-09-2001

Stb. 2001, 481

27472

27-09-2001

Stb. 2001, 481

01-12-2001

 

Wijziging

04-10-2001

Stb. 2001, 467

27483

04-10-2001

Stb. 2001, 467

01-09-2001

 

Wijziging

22-06-2000

Stb. 2000, 283

26277

04-08-2001

Stb. 2001, 368

17-01-2001

 

Wijziging

13-12-2000

Stb. 2001, 21

27251

13-12-2000

Stb. 2001, 21

01-09-2000

 

Wijziging

08-06-2000

Stb. 2000, 267

26823

04-07-2000

Stb. 2000, 289

15-12-1999

 

Wijziging

02-12-1999

Stb. 1999, 518

26668

02-12-1999

Stb. 1999, 518

 

Wijziging

01-12-1999

Stb. 1999, 515

 

01-12-1999

Stb. 1999, 515

01-11-1999

 

Wijziging

16-09-1999

Stb. 1999, 408

26133

16-09-1999

Stb. 1999, 408

01-06-1999

 

Wijziging

19-04-1999

Stb. 1999, 194

25392

19-05-1999

Stb. 1999, 198

17-02-1999

 

Wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 40

01-01-1999

 

Wijziging

24-12-1998

Stb. 1998, 741

26257

02-06-1998

Stb. 1998, 332

 

Wijziging

19-10-1998

Stb. 1998, 605

25881

09-11-1998

Stb. 1998, 624

01-06-1998

 

Wijziging

26-03-1998

Stb. 1998, 184

25753

26-03-1998

Stb. 1998, 184

01-02-1998

 

Wijziging

24-12-1997

Stb. 1997, 776

24702

24-12-1997

Stb. 1997, 776

01-01-1998

 

Wijziging

17-12-1997

Stb. 1997, 660

25407

19-12-1997

Stb. 1997, 746

 

Wijziging

17-12-1997

Stb. 1997, 699

24141

18-12-1997

Stb. 1997, 743

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-10-1997

 

Wijziging

08-02-1996

Stb. 1996, 181

23970

18-09-1997

Stb. 1997, 416

01-04-1997

 

Wijziging

14-11-1996

Stb. 1996, 562

24770

10-01-1997

Stb. 1997, 37

01-03-1997

 

Wijziging

26-02-1997

Stb. 1997, 96

25047

26-02-1997

Stb. 1997, 97

14-02-1997

 

Wijziging

30-01-1997

Stb. 1997, 53

24255

30-01-1997

Stb. 1997, 53

01-01-1996

 

Wijziging

10-07-1995

Stb. 1995, 368

23688

25-10-1995

Stb. 1995, 532

31-12-1995

 

Wijziging

16-11-1995

Stb. 1995, 574

23874

14-12-1995

Stb. 1995, 646

26-07-1995

 

Wijziging

10-07-1995

Stb. 1995, 355

23983

10-07-1995

Stb. 1995, 355

17-05-1995

 

Wijziging

26-04-1995

Stb. 1995, 250

23780

26-04-1995

Stb. 1995, 250

15-05-1995

 

Wijziging

12-04-1995

Stb. 1995, 227

23855

08-05-1995

Stb. 1995, 259

 

Wijziging

30-01-1995

Stb. 1995, 207

23855

08-05-1995

Stb. 1995, 259

16-02-1995

 

Wijziging

25-01-1995

Stb. 1995, 50

25-01-1995

Stb. 1995, 50

01-10-1994

 

Wijziging

07-07-1994

Stb. 1994, 565

21147

22-09-1994

Stb. 1994, 707

01-09-1994

 

Wijziging

29-06-1994

Stb. 1994, 506

22482

29-07-1994

Stb. 1994, 588

01-07-1994

 

Wijziging

09-03-1994

Stb. 1994, 252

23199

09-03-1994

Stb. 1994, 252

01-01-1994

 

Wijziging

11-11-1993

Stb. 1993, 609

22903

28-12-1993

Stb. 1993, 778

 

Wijziging

08-11-1993

Stb. 1993, 598

23024

08-11-1993

Stb. 1993, 598

 

Wijziging

08-11-1993

Stb. 1993, 597

22400

08-11-1993

Stb. 1993, 597

 

Wijziging

01-11-1993

Stb. 1993, 573

20291

01-11-1993

Stb. 1993, 573

15-10-1993

 

Wijziging

16-09-1993

Stb. 1993, 517

22896

16-09-1993

Stb. 1993, 517

10-09-1993

 

Wijziging

06-08-1993

Stb. 1993, 465

22313

06-08-1993

Stb. 1993, 465

01-07-1993

 

Wijziging

17-03-1993

Stb. 1993, 261

22526

10-06-1933

Stb. 1933, 303

 

Wijziging

17-03-1993

Stb. 1993, 261

22526

10-06-1993

Stb. 1993, 303

28-05-1993

 

Wijziging

17-03-1993
samen met
23-12-1992

Stb. 1993, 258
samen met
Stb. 1992, 722

22169
samen met
22665

17-03-1993

Stb. 1993, 258

01-03-1993

 

Wijziging

23-12-1992

Stb. 1993, 33

21551

23-12-1992

Stb. 1993, 33

01-01-1993

 

Wijziging

23-12-1992

Stb. 1992, 722

22665

23-12-1992

Stb. 1992, 723

 

Wijziging

14-11-1992

Stb. 1992, 602

14-11-1992

Stb. 1992, 602

 

Wijziging

03-09-1992

Stb. 1992, 458

21155

14-10-1993

Stb. 1993, 543

 

Wijziging

03-09-1992

Stb. 1992, 458

21155

09-10-1992

Stb. 1992, 543

 

Wijziging

16-05-1986
samen met
03-09-1992

Stb. 1986, 275
samen met
Stb. 1992, 458

16631
samen met
21155

09-10-1992

Stb. 1992, 543

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

16-03-1992

 

Wijziging

19-12-1991

Stb. 1991, 710

21959

24-01-1992

Stb. 1992, 52

01-01-1992

 

Wijziging

11-06-1992

Stb. 1992, 286

11-06-1992

Stb. 1992, 286

 

Wijziging

14-11-1991

Stb. 1991, 630

22109

14-11-1991

Stb. 1991, 630

 

Wijziging

15-11-1989
samen met
02-04-1991

Stb. 1989, 541
samen met
Stb. 1991, 199

17725
samen met

11-06-1992

Stb. 1992, 286

 

Wijziging

15-11-1989
samen met
02-04-1991
samen met
04-12-1991

Stb. 1989, 541
samen met
Stb. 1991, 199
samen met
Stb. 1991, 650

17725
samen met

samen met

17-04-1991

Stb. 1991, 200

 

Wijziging

15-11-1989
samen met
04-12-1991
samen met
02-04-1991
samen met
04-12-1991

Stb. 1989, 541
samen met
Stb. 1991, 199
samen met
Stb. 1991, 605
samen met
Stb. 1991, 650

17725
samen met

samen met

samen met

20-02-1990

Stb. 1990, 90

 

Wijziging

15-11-1989
samen met
04-12-1991
samen met
02-04-1991
samen met
04-12-1991

Stb. 1989, 541
samen met
Stb. 1991, 199
samen met
Stb. 1991, 605
samen met
Stb. 1991, 650

17725
samen met

samen met

samen met

14-11-1991

Stb. 1991, 630

30-12-1991

 

Wijziging

31-01-1991
samen met
14-11-1991

Stb. 1991, 50
samen met
Stb. 1991, 630

19976
samen met
22109

28-05-1991

Stb. 1991, 234

21-09-1991

 

Wijziging

06-09-1991

Stb. 1991, 456

06-09-1991

Stb. 1991, 456

15-10-1990

 

Wijziging

27-06-1990

Stb. 1990, 380

21127

25-09-1990

Stb. 1990, 505

01-03-1990

 

Wijziging

13-12-1989

Stb. 1990, 1

20556

03-02-1990

Stb. 1990, 63

01-01-1989

 

Wijziging

10-11-1988

Stb. 1988, 516

18905

10-11-1988

Stb. 1988, 516

 

Wijziging

16-06-1988

Stb. 1988, 305

19775

13-01-1988

Stb. 1988, 54

 

Wijziging

16-06-1988

Stb. 1988, 305

19775

01-12-1988

Stb. 1988, 542

25-11-1988

 

Wijziging

10-11-1988

Stb. 1988, 517

19813

10-11-1988

Stb. 1988, 517

01-05-1988

 

Wijziging

17-03-1988

Stb. 1988, 104

17476

17-03-1988

Stb. 1988, 104

 

Wijziging

03-03-1988

Stb. 1988, 85

18904

03-03-1988

Stb. 1988, 85

01-01-1988

 

Wijziging

12-12-1985

Stb. 1985, 656

16551

16-12-1987

Stb. 1987, 576

14-11-1987

 

Wijziging

14-10-1987

Stb. 1987, 495

19782

14-10-1987

Stb. 1987, 495

01-08-1987

 

Wijziging

01-07-1987

Stb. 1987, 336

18860

01-07-1987

Stb. 1987, 336

08-06-1987

 

Wijziging

21-04-1987

Stb. 1987, 209

18285

21-04-1987

Stb. 1987, 209

01-06-1987

 

Wijziging

18-12-1986

Stb. 1986, 637

19329

12-05-1987

Stb. 1987, 219

16-04-1987

 

Wijziging

03-04-1987

Stb. 1987, 145

03-04-1987

Stb. 1987, 145

01-04-1987

 

Wijziging

25-03-1987

Stb. 1987, 112

17845

25-03-1987

Stb. 1987, 112

01-01-1987

 

Wijziging

18-12-1986

Stb. 1986, 677

18-12-1986

Stb. 1986, 677

 

Wijziging

16-05-1986
samen met
03-09-1992

Stb. 1986, 275
samen met
Stb. 1992, 458

16631
samen met
21155

24-11-1986

Stb. 1986, 585

20-01-1986

 

Wijziging

12-12-1985

Stb. 1985, 656

16551

01-01-1986

Stb. 1986, 3

01-01-1986

 

Wijziging

18-12-1985

Stb. 1985, 705

15612

21-12-1985

Stb. 1985, 710

 

Wijziging

11-09-1985

Stb. 1985, 510

18346

18-12-1985

Stb. 1985, 686

 

Wijziging

11-09-1985

Stb. 1985, 510

18346

29-12-1986

Stb. 1986, 686

08-06-1985

 

Wijziging

24-05-1985

Stb. 1985, 284

24-05-1985

Stb. 1985, 284

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-1985

 

Wijziging

20-06-1984

Stb. 1984, 352

16143

20-12-1984

Stb. 1984, 671

 

Wijziging

20-06-1984

Stb. 1984, 352

16143

18-12-1985

Stb. 1985, 671

25-04-1984

 

Wijziging

10-03-1984

Stb. 1984, 97

17620

10-03-1984

Stb. 1984, 97

01-01-1984

 

Wijziging

07-12-1983

Stb. 1983, 663

16326

21-12-1983

Stb. 1983, 664

 

Wijziging

07-12-1983

Stb. 1983, 663

16326

07-12-1984

Stb. 1984, 664

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 59

16453

21-12-1983

Stb. 1983, 664

 

Wijziging

19-01-1983

Stb. 1983, 59

16453

07-12-1984

Stb. 1984, 664

01-08-1983

 

Wijziging

20-04-1983

Stb. 1983, 182

17615

21-06-1983

Stb. 1983, 292

01-09-1981

 

Wijziging

15-05-1981

Stb. 1981, 332

15304

09-06-1981

Stb. 1981, 333

01-09-1979

 

Wijziging

05-07-1979

Stb. 1979, 448

13954

05-07-1979

Stb. 1979, 448

01-01-1979

 

Wijziging

13-04-1978

Stb. 1978, 255

11068

21-12-1978

Stb. 1978, 667

01-06-1978

 

Wijziging

25-05-1978

Stb. 1978, 269

13483

25-05-1978

Stb. 1978, 269

01-01-1978

 

Wijziging

19-10-1977

Stb. 1977, 578

14320

23-11-1977

Stb. 1977, 628

26-07-1976

 

Nieuwe regeling

22-07-1976

Stb. 1976, 395

3769

18-06-1976

Stb. 1976, 339

 

Wijziging

08-04-1976

Stb. 1976, 229

11416

22-06-1976

Stb. 1976, 342

01-07-1976

 

Nieuwe regeling

22-07-1976

Stb. 1976, 395

3769

18-06-1976

Stb. 1976, 339