Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Burgerlijk Wetboek Boek 2

Geldend op 27-02-2012


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 302

  In kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraken, inhoudende:

  doorhaling, aanvulling of wijziging van het in het register ingeschrevene,

  wijziging van de statuten van de stichting,

  wijziging van of voorziening in het bestuur, of

  vernietiging van een besluit tot wijziging van de statuten,

  worden door de zorg van de griffier van het college waarvoor de zaak laatstelijk aanhangig was ingeschreven in het in artikel 289 van dit Boek genoemde register.