Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Uitvoeringsbeschikking Melkstandaardisatie 1975[Regeling vervallen per 24-01-2004.]

Geldend van 01-10-1976 t/m 23-01-2004

Uitvoeringsbeschikking Melkstandaardisatie 1975

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Beschikking Melkstandaardisatie 1975;

Gehoord het Produktschap voor Zuivel en het Bedrijfsschap Detailhandel in Melk en Melk- en Zuivelprodukten;

In overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiƫne,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 24-01-2004]

Het vetgehalte, bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Beschikking Melkstandaardisatie 1975 moet ten minste 3,5% zijn.

Artikel 2 [Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 De Uitvoeringsbeschikking Melkstandaardisatie 1972 wordt ingetrokken.

  • 2 Deze beschikking kan worden aangehaald als: "Uitvoeringsbeschikking Melkstandaardisatie 1975"; zij treedt in werking met ingang van 1 juni 1975.

's-Gravenhage, 22 mei 1975

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

Van Setten