Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Reglement kentekenregistratie[Regeling vervallen per 01-09-2003.]

Geldend van 01-01-1995 t/m 31-08-2003

Besluit van 26 september 1974, ter uitvoering van de Wegenverkeerswet

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 augustus 1974, no. RXW 57136, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Waterstaatsrecht;

Gelet op de Wegenverkeerswet;

De Raad van State gehoord (advies van 11 september 1974, no. 6);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 24 september 1974, no. RXW 65254, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Waterstaatsrecht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 13a [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 21 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 24. Handelaars-kentekenbewijzen [Vervallen per 01-09-2003]

  • 1 [Red: Vervallen.]

  • 2 Een aanhangwagen of oplegger, die behoort tot de fabrieks- of handelsvoorraad van een bedrijf, of die voor herstel of bewerking ter beschikking is gesteld van een bedrijf, mag met een motorrijtuig over een weg worden voortbewogen, ook indien voor die aanhangwagen of oplegger geen registratiebewijs is afgegeven, mits aan dat bedrijf, ingevolge het derde lid een bijzonder registratiebewijs is afgegeven dat zijn geldigheid niet heeft verloren en waarvan gebruik wordt gemaakt volgens de in het vierde lid bedoelde voorschriften.

  • 3 Met inachtneming van door Onze Minister vast te stellen regelen kan de Directeur aan een bedrijf op aanvraag één of meer bijzondere kentekenbewijzen of registratiebewijzen afgeven, tegen betaling van de kosten daarvan.

  • 4 De Directeur geeft voorschriften omtrent de gevallen waarin en de wijze waarop van een bijzonder kentekenbewijs of registratiebewijs gebruik mag worden gemaakt.

Artikel 24a [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-1995]

Hoofdstuk II. Strafbepalingen [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 29 [Vervallen per 01-01-1995]

Hoofdstuk III. Overgangsbepalingen [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 30 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 31 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 33 [Vervallen per 01-01-1995]

Hoofdstuk IV. Slotbepalingen [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 34 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 35 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 36 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 37 [Vervallen per 01-01-1995]

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk , 26 september 1974

JULIANA.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. WESTERTERP.

Uitgegeven de eerste oktober 1974.

De Minister van Justitie,

VAN AGT.