Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet op de ondernemingsraden

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkorting: WOR
Niet officiële titel: Geen
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet
Identificatienummer:BWBR0002747

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 09-08-2010

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Wet op de ondernemingsraden


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
 2. Besluit aanwijzing bedrijfschappen als bedrijfscommissie
 3. Besluit heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden bij de overheid
 4. Besluit instelling Bedrijfscommissie Markt I
 5. Besluit instelling Bedrijfscommissie Markt II
 6. Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Bouwnijverheid
 7. Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Dienstverlening
 8. Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Financiële Dienstverlening
 9. Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Groothandel
 10. Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Handel in Vee, de Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie, en de Pluimveehandel en -industrie
 11. Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Houtindustrie, de Industriële Groothandel in Hout en de Bosbouw
 12. Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Industrie
 13. Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Metaalindustrie en Elektrotechnische Industrie
 14. Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Reinigingsbedrijven
 15. Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Vervoer en Logistiek
 16. Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Voeding
 17. Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Woningcorporaties
 18. Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor het Grafisch Bedrijf
 19. Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor het Wegvervoer
 20. Besluit tot instelling van een Bedrijfscommissie voor Metaal en Techniek
 21. Besluit tot intrekking instellingsbesluiten bedrijfscommissies
 22. Besluit verstrekking financiële informatie aan ondernemingsraden 1985
 23. Intrekkingsregeling BZK 2004
 24. Samenstelling en werkwijze Bedrijfscommissie voor de Overheid 2002
 25. Verordening heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden 2005
 26. Verordening heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden 2006
 27. Verordening heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden 2007
 28. Verordening heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden 2008
 29. Verordening heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden 2009
 30. Verordening heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden 2010
 31. Verordening op de bedrijfscommissies 2002
 32. Verordening tot het opleggen van een heffing ter bevordering van de scholing en vorming van ondernemingsraadsleden 2003
 33. Verordening tot het opleggen van een heffing ter bevordering van de scholing en vorming van ondernemingsraadsleden 2004

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Beleidsregels privacy Internet- en e-mailgebruik EZ

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving, artikel: 1.2
 2. Arbeidsomstandighedenbesluit, artikelen: 1.6 , 2.42i
 3. Arbeidsomstandighedenwet, artikel: 1
 4. Arbeidstijdenwet, artikel: 1:6
 5. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1999-2000, tekst: Tekst
 6. Arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid sector Rijk 1995-1997, tekst: Tekst ; bijlage: Bijlage I
 7. Beleidsregels bestuurlijke boete Geneesmiddelenwet, tekst: Tekst
 8. Besluit heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden bij de overheid, artikelen: 2 , 5
 9. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie, artikel: 2
 10. Besluit mandaat, volmacht en machtiging VROM 2007, artikel: 3
 11. Besluit taakuitoefening Inspectie Werk en Inkomen, artikel: 8
 12. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsverhoudingen 1945 tot heden (Minister van Buitenlandse Zaken), bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 13. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken), bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 14. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling 1945 tot heden (Minister van Justitie), bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 15. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Stimulering Midden- en Kleinbedrijf vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken), bijlage: Basis selectiedocument
 16. Besluit verstrekking financiële informatie aan ondernemingsraden 1985, artikel: 1
 17. Burgerlijk Wetboek Boek 2, artikelen: 63e , 157 , 267
 18. Circulaire Bevorderen participatie in ondernemingsraden, tekst: Tekst
 19. Circulaire Overheidswerknemers onder de werknemersverzekeringen (OOW-operatie), tekst: Tekst
 20. Invoering 36-urige werkweek sector Rijk en enkele wijzigingen in de overwerkvergoeding en toelage onregelmatige dienst, tekst: Tekst
 21. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen, artikel: 10
 22. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel: 88
 23. Mandaatbesluit BZK 2009, artikelen: 3.2 , 4.2 , 5.2 , 6.1
 24. Mandaatbesluit gemeenschappelijke landelijke diensten R.O. en rechterlijke ambtenaren in opleiding, artikel: 12
 25. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Bedrijfsvoering 2011, artikel: 7
 26. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit inspecteur-generaal SZW 2010, artikel: 3
 27. Pensioenwet, artikel: 1
 28. Regeling Inspectie van het onderwijs 2006, artikel: 10
 29. Regeling procedure bij reorganisaties EZ, bijlage: Bijlage
 30. Regeling procedure bij reorganisaties OCW 2005, bijlage: Bijlage
 31. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken, artikel: 143
 32. Samenstelling en werkwijze Bedrijfscommissie voor de Overheid 2002, artikelen: 1 , 3 , 14 , 16 , 17 , 18 , 19
 33. Uitvoeringsbesluit WHW 2008, artikel: 6.5
 34. Verordening heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden 2005, artikel: 2
 35. Verordening op de bedrijfscommissies 2002, artikelen: 1 , 17
 36. Verordening tot het opleggen van een heffing ter bevordering van de scholing en vorming van ondernemingsraadsleden 2003, artikel: 2
 37. Verordening tot het opleggen van een heffing ter bevordering van de scholing en vorming van ondernemingsraadsleden 2004, artikel: 2
 38. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009, artikel: XXIVe
 39. Voorlopig Bestuursreglement van de Nederlandse Zorgautoriteit, artikel: 8
 40. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, artikel: 1
 41. Wet bescherming persoonsgegevens, artikel: 22
 42. Wet educatie en beroepsonderwijs, artikelen: 1.1.1 , 2.6 , 9.1.4
 43. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel: 1.34b
 44. Wet medezeggenschap op scholen, artikel: 39
 45. Wet op de economische delicten, artikel: 1
 46. Wet op de ondernemingsraden, artikel: 51
 47. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel: 9.30
 48. Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen, artikel: 2:37
 49. Wet tot oprichting van de naamloze vennootschap De Nederlandse Munt N.V., artikel: 2
 50. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs), artikel: V

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 13-02-2016)

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

33314

 

 

Aanhangig

33922

 

 

Aanhangig

34105

 

 

Aanhangig

34212

 

 

Aanhangig

34378

 

 

Aanhangig

34389

01-11-2015

 

Wijziging

30-09-2015

Stb. 2015, 349

34176

13-10-2015

Stb. 2015, 351

01-01-2015

 

Wijziging

17-12-2014

Stb. 2014, 571

33910

17-12-2014

Stb. 2014, 576

 

Wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 504

33988

10-12-2014

Stb. 2014, 516

07-08-2013

 

Wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 302

33182

30-07-2013

Stb. 2013, 330

19-07-2013

 

Wijziging

26-06-2013

Stb. 2013, 296

33367

08-07-2013

Stb. 2013, 297

01-07-2013

 

Wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 236

33556

14-06-2013

Stb. 2013, 261

01-04-2013

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 666

33451

20-12-2012

Stb. 2012, 667

01-01-2013

 

Wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 313

32891

12-07-2012

Stb. 2012, 314

01-10-2012

 

Wijziging

18-06-2012

Stb. 2012, 300

32426

29-06-2012

Stb. 2012, 301

27-04-2012

 

Wijziging

19-04-2012

Stb. 2012, 173

32895

23-04-2012

Stb. 2012, 174

01-09-2010

 

Wijziging

22-04-2010

Stb. 2010, 175

30585

08-06-2010

Stb. 2010, 236

 

Wijziging

04-02-2010

Stb. 2010, 119

31821

26-04-2010

Stb. 2010, 168

01-03-2010

 

Wijziging

17-12-2009

Stb. 2010, 8

31266

25-01-2010

Stb. 2010, 34

01-08-2009

 

Wijziging

02-07-2009

Stb. 2009, 318

31811

18-07-2009

Stb. 2009, 319

01-07-2009

 

Wijziging

14-02-2009

Stb. 2009, 109

31592

04-05-2009

Stb. 2009, 209

01-04-2007

 

Wijziging

30-11-2006

Stb. 2006, 632

30532

26-02-2007

Stb. 2007, 89

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-2007

 

Wijziging

30-11-2006

Stb. 2006, 673

30552

11-12-2006

Stb. 2006, 675

01-09-2006

 

Wijziging

14-06-2006

Stb. 2006, 286

28163

14-06-2006

Stb. 2006, 286

01-01-2006

 

Wijziging

22-12-2005

Stb. 2005, 708

30238

22-12-2005

Stb. 2005, 709

 

Wijziging

10-11-2005

Stb. 2005, 573

30118

02-12-2005

Stb. 2005, 619

 

Wijziging

16-12-2004

Stb. 2005, 37

29531

15-12-2005

Stb. 2005, 717

30-06-2005

 

Wijziging

08-06-2005

Stb. 2005, 317

29972

08-06-2005

Stb. 2005, 317

22-12-2004

 

Wijziging

02-12-2004

Stb. 2004, 652

29364

02-12-2004

Stb. 2004, 652

01-10-2004

 

Wijziging

09-07-2004

Stb. 2004, 370

28179

09-08-2004

Stb. 2004, 405

01-07-2004

 

Wijziging

13-05-2004

Stb. 2004, 215

28958

17-06-2004

Stb. 2004, 275

01-03-2003

 

Wijziging

14-11-2002

Stb. 2002, 584

27873

24-02-2003

Stb. 2003, 72

01-01-2002

 

Wijziging

20-12-2001

Stb. 2001, 692

27897

20-12-2001

Stb. 2001, 693

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 584

27878

10-12-2001

Stb. 2001, 621

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 581

27824

10-12-2001

Stb. 2001, 621

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 582

27181

10-12-2001

Stb. 2001, 621

 

Wijziging

29-11-2001

Stb. 2001, 625

27665

13-12-2001

Stb. 2001, 682

 

Wijziging

14-09-2001

Stb. 2001, 419

27648

27-11-2001

Stb. 2001, 586

01-09-2001

 

Wijziging

05-04-2001

Stb. 2001, 180

26410

05-07-2001

Stb. 2001, 337

01-01-2001

 

Wijziging

02-11-2000

Stb. 2000, 490

27247

04-12-2000

Stb. 2000, 550

 

Wijziging

22-06-2000

Stb. 2000, 284

26960

28-07-2000

Stb. 2000, 336

29-12-2000

 

Wijziging

13-12-2000

Stb. 2000, 595

27091

13-12-2000

Stb. 2000, 595

01-11-1999

 

Wijziging

18-03-1999

Stb. 1999, 184

25879

25-10-1999

Stb. 1999, 450

01-01-1999

 

Wijziging

14-05-1998

Stb. 1998, 300

25263

02-06-1998

Stb. 1998, 332

 

Wijziging

19-02-1998

Stb. 1998, 107

24615

02-06-1998

Stb. 1998, 332

 

Wijziging

10-04-1997

Stb. 1997, 170

24572

17-11-1998

Stb. 1998, 654

31-12-1998

 

Wijziging

24-12-1998

Stb. 1998, 742

26239

24-12-1998

Stb. 1998, 742

29-04-1998

t/m 01-01-1998

 

Wijziging

09-04-1998

Stb. 1998, 241

25369

09-04-1998

Stb. 1998, 241

10-04-1998

 

Wijziging

02-04-1998

Stb. 1998, 205

25913

02-04-1998

Stb. 1998, 206

04-03-1998

 

Wijziging

19-02-1998

Stb. 1998, 107

24615

19-02-1998

Stb. 1998, 107

25-02-1998

t/m 01-01-1997

 

Wijziging

05-02-1998

Stb. 1998, 85

25469

05-02-1998

Stb. 1998, 85

01-01-1998

 

Wijziging

24-12-1997

Stb. 1997, 768

25282

24-12-1997

Stb. 1997, 769

 

Wijziging

06-11-1997

Stb. 1997, 510

25280

11-12-1997

Stb. 1997, 581

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

19-09-1997

 

Wijziging

24-04-1997
samen met
19-02-1998

Stb. 1997, 178
samen met
Stb. 1998, 107

24776
samen met
24615

02-09-1997

Stb. 1997, 391

01-04-1997

 

Wijziging

14-11-1996

Stb. 1996, 562

24770

10-01-1997

Stb. 1997, 37

19-03-1997

 

Wijziging

27-02-1997

Stb. 1997, 117

24646

27-02-1997

Stb. 1997, 117

01-03-1997

 

Wijziging

26-02-1997

Stb. 1997, 96

25047

26-02-1997

Stb. 1997, 97

14-02-1997

 

Wijziging

30-01-1997

Stb. 1997, 53

24255

30-01-1997

Stb. 1997, 53

22-05-1996

t/m 05-05-1996

 

Wijziging

25-04-1996

Stb. 1996, 263

24593

25-04-1996

Stb. 1996, 263

01-03-1996

 

Wijziging

08-02-1996

Stb. 1996, 134

24439

19-02-1996

Stb. 1996, 141

01-01-1996

 

Wijziging

23-11-1995

Stb. 1995, 598

23646

04-12-1995

Stb. 1995, 600

26-07-1995

 

Wijziging

10-07-1995

Stb. 1995, 355

23983

10-07-1995

Stb. 1995, 355

05-05-1995

 

Wijziging

13-04-1995

Stb. 1995, 231

23551

13-04-1995

Stb. 1995, 231

01-01-1995

 

Wijziging

15-12-1994

Stb. 1994, 916

23775

19-12-1994

Stb. 1994, 917

01-07-1994

 

Wijziging

11-05-1994

Stb. 1994, 423

22581

27-06-1994

Stb. 1994, 482

01-01-1994

 

Wijziging

04-06-1992

Stb. 1992, 422

22061

23-12-1993

Stb. 1993, 693

01-04-1990

 

Wijziging

01-02-1990

Stb. 1990, 91

20583

01-02-1990

Stb. 1990, 91

01-03-1990

 

Wijziging

13-12-1989

Stb. 1990, 1

20556

03-02-1990

Stb. 1990, 63

 

 

Tekstplaatsing

21-02-1990

Stb. 1990, 93

01-01-1989

 

Wijziging

16-06-1988

Stb. 1988, 305

19775

01-12-1988

Stb. 1988, 542

25-11-1988

 

Wijziging

10-11-1988

Stb. 1988, 517

19813

10-11-1988

Stb. 1988, 517

01-07-1986

 

Wijziging

16-05-1986

Stb. 1986, 300

17384

16-06-1986

Stb. 1986, 346

20-01-1986

 

Wijziging

12-12-1985

Stb. 1985, 656

16551

01-01-1986

Stb. 1986, 3

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-1984

 

Wijziging

07-12-1983

Stb. 1983, 663

16326

21-12-1983

Stb. 1983, 664

01-05-1982

 

Wijziging

22-05-1981

Stb. 1981, 416

15893

12-03-1982

Stb. 1982, 207

01-09-1979

 

Wijziging

05-07-1979

Stb. 1979, 448

13954

05-07-1979

Stb. 1979, 448

 

 

Tekstplaatsing

14-08-1979

Stb. 1979, 449

26-07-1976

 

Wijziging

08-04-1976

Stb. 1976, 229

11416

22-06-1976

Stb. 1976, 342

28-04-1976

 

Wijziging

24-03-1976

Stb. 1976, 225

13054

24-03-1976

Stb. 1976, 225

04-10-1974

 

Wijziging

23-08-1974

Stb. 1974, 538

12360

23-08-1974

Stb. 1974, 538

29-06-1971

 

Wijziging

03-05-1971

Stb. 1971, 287

11174

01-06-1971

Stb. 1971, 363

01-04-1971

 

Nieuwe regeling

28-01-1971

Stb. 1971, 54

10335

15-03-1971

Stb. 1971, 132