Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968

Geldend op 04-07-2011


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Bijlage K

  Goederenomschrijving

  Post (of onderverdeling) van de gecombineerde nomenclatuur

  Ongebrande koffie

  0901 11 00

  0901 12 00;

  Thee

  0902;

  Granen

  1001 t/m 1008;

  Oliehoudende zaden en vruchten

  1201 t/m 1207;

  Cacaobonen, ook indien gebroken, al dan niet

  1801;

  gebrand

  Molybdeenerts en concentraten daarvan

  2613;

  Anorganische chemische produkten; anorganische

  2801 t/m 2851;

  of organische verbindingen van edele metalen,

  van radioactieve elementen, van zeldzame

  aardmetalen en van isotopen

  Onverzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren en eenwaardige cyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

  2916;

  Amidoverbindingen van carbonzuren of van koolzuur

  2924;

  Andere organische verbindingen van niet-metalen of van metalen

  2931;

  Pigmenten en preparaten op basis van

  3206 30 00;

  cadmiumverbindingen

  Organische tensioactieve producten (andere dan

  3402

  zeep); tensioactieve bereidingen, wasmiddelen

  (hulppreparaten voor het wassen daaronder

  begrepen) en reinigingsmiddelen, ook indien

  zeep bevattend, andere dan die bedoeld bij

  post 3401

  Onkruidbestrijdingsmiddelen

  3808 30 27;

  Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen; chemische producten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën (mengsels van natuurlijke producten daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen

  3824;

  Polyacetalen, andere polyethers en

  #3907

  epoxyharsen, in primaire vormen;

  polycarbonaten, alkydharsen, polyallylesters

  en andere polyesters, in primaire vormen

  Polyamiden in primaire vormen

  3908

  Aminoharsen, fenolharsen en polyurethanen, in

  3909

  primaire vormen

  Natron- en sulfaatcellulose, andere dan die

  4703;

  bedoeld bij post 4702

  Zilver (verguld zilver en geplatineerd zilver

  7106;

  daaronder begrepen), onbewerkt, halfbewerkt of

  in poedervorm ...

  Platina, onbewerkt, halfbewerkt of in

  7110;

  poedervorm ...

  Ferrolegeringen ...

  7202;

  Halffabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd

  7207;

  staal

  Gewalste platte producten, van ijzer of van

  7208;

  niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600

  mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch

  bekleed

  Gewalste platte producten, van ijzer of van

  7209;

  niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600

  mm of meer, koud gewalst, niet geplateerd noch

  bekleed

  Gewalste platte producten, van ijzer of van

  7210;

  niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600

  mm of meer, geplateerd of bekleed

  Gewalste platte producten, van ijzer of van

  7211;

  niet-gelegeerd staal, met een breedte van

  minder dan 600 mm, niet geplateerd noch

  bekleed

  Gewalste platte producten, van ijzer of van

  7212;

  niet-gelegeerd staal, met een breedte van

  minder dan 600 mm, geplateerd of bekleed

  Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal,

  7214

  enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of

  warm geperst, ook indien na het walsen

  getordeerd

  Andere staven van ijzer of van niet-gelegeerd

  7215

  staal

  Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd

  7216;

  staal

  Gewalste platte producten van roestvrij staal,

  7219;

  met een breedte van 600 mm of meer

  Gewalste platte producten van roestvrij staal,

  7220;

  met een breedte van minder dan 600 mm

  Gewalste platte producten van ander gelegeerd

  7225;

  staal, met een breedte van 600 mm of meer

  Gewalste platte producten van ander gelegeerd

  7226;

  staal, met een breedte van minder dan 600 mm

  Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook

  7301

  indien van gaten voorzien of bestaande uit

  aaneengezette delen; gelaste profielen van

  ijzer of van staal

  Andere buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast,

  7305

  geklonken, genageld, gefelst), met een rond

  profiel en met een uitwendige diameter van

  meer dan 406,4 mm, van ijzer of van staal

  Andere buizen, pijpen en holle profielen

  7306

  (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld,

  gefelst of met enkel tegen elkaar liggende

  randen), van ijzer of van staal

  Niet-geraffineerd koper; anoden van koper voor

  7402 00 00;

  het elektrolytisch raffineren ...

  Geraffineerd koper en koperlegeringen, ruw ...

  7403;

  Toeslaglegeringen van koper ...

  7405 00 00;

  Draad van koper

  7408;

  Nikkeloxydesinters en andere tussenprodukten

  7501 20 00;

  van de nikkelmetallurgie

  Ruw nikkel

  7502;

  Staven, profielen en draad, van nikkel

  7505;

  Platen, bladen en strippen, van nikkel

  7506;

  Ruw aluminium

  7601;

  Resten en afval, van aluminium

  7602

  Poeder en schilfers, van aluminium

  7603

  Staven en profielen, van aluminium

  7604

  Draad van aluminium

  7605

  Platen, bladen en strippen, van aluminium, met

  7606

  een dikte van meer dan 0,2 mm

  Bladaluminium met een dikte van niet meer dan

  7607

  0,2 mm

  Buizen en pijpen, van aluminium

  7608

  Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van

  7609

  aluminium

  Constructiewerken en delen van

  7610

  constructiewerken, van aluminium, andere dan

  de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij

  post 9406; platen, staven, profielen, buizen

  en dergelijke, van aluminium, gereedgemaakt

  voor gebruik in constructiewerken

  Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken

  7612

  en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht

  welke goederen, van aluminium, met een

  inhoudsruimte van meer dan 300 liter, niet

  voorzien van een mechanische inrichting of van

  een inrichting om te koelen of te warmen, ook

  indien inwendig bekleed of voorzien van een

  warmte-isolerende bekleding

  Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van

  7614

  aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden

  van elektriciteit

  Ruw lood

  7801;

  Ruw zink

  7901;

  Platen, bladen en strippen, van zink

  7905 00 00;

  Ruw tin

  8001;

  Andere onedele metalen; cermets; werken van

  Hoofdstuk 81.

  deze stoffen