Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968

Geldend op 04-07-2011


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Bijlage I

  Goederenomschrijving

  Post (of onderverdeling) van de gecombineerde nomenclatuur

  Maniokwortel, arrowroot (pijlwortel),

  714

  salepwortel, aardperen, bataten (zoete

  aardappelen) en dergelijke wortels en knollen

  met een hoog gehalte aan zetmeel of aan

  inuline, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd,

  ook indien in stukken of in pellets; merg van

  de sagopalm

  Ongebrande koffie

  0901 11 00

  0901 12 00

  Thee

  902

  Granen

  1001 t/m 1008

  Oliehoudende zaden en vruchten

  1201 t/m 1207

  Vetten en oliën

  1501 t/m 1516

  ruwe glycerol; glycerolwater en glycerollogen

  1520

  Ruwe suiker

  1701 11 10 t/m 1701 12 90

  Melasse verkregen bij de extractie of de

  1703

  raffinage van suiker

  Cacaobonen, ook indien gebroken, al dan niet

  1801

  gebrand

  Tapioca

  ex 1903

  Producten voor menselijke consumptie, elders

  2106

  genoemd noch elders onder begrepen, voor zover

  deze producten nog een be- of verwerking

  moeten ondergaan voordat zij aan

  eindgebruikers worden geleverd

  Resten en afval van de voedselindustrie

  2301 t/m 2308

  Bereidingen van de soort gebruikt voor het

  2309

  voederen van dieren, voor zover deze producten

  nog een be- of verwerking moeten ondergaan

  voordat zij aan eindgebruikers worden geleverd

  Zout; zwavel; aarde en steen; gips, kalk en

  2501 t/m 2530

  cement

  IJzererts en concentraten daarvan, geroost

  2601

  ijzerkies (pyrietas) daaronder begrepen

  Molybdeenerts en concentraten daarvan

  2613

  Steenkool; briketten, eierkolen en dergelijke

  2701

  van steenkool vervaardigde vaste brandstoffen

  Olie en andere produkten, verkregen bij het

  2707

  distilleren van hoge-temperatuur-

  steenkoolteer; soortgelijke produkten waarin

  het gewicht van de aromatische bestanddelen

  dat van de niet-aromatische overtreft

  Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze

  2709

  mineralen

  Lichte oliën

  2710 00 11 en 2710 00 15

  Speciale lichte oliën

  2710 00 21 en 2710 00 25

  Lichte reactiemotorbrandstof en andere lichte

  2710 00 37 en 2710 00 39

  oliën

  Halfzware oliën

  2710 00 59

  Gasolie

  2710 00 65

  Stookolie

  2710 00 71

  Smeeroliën en andere oliën

  2710 00 87 t/m 2710 00 98

  Vloeibaar gemaakt ethyleen, propyleen,

  2711 14 00

  butyleen en butadieen

  Andere vloeibaar gemaakte gasvormige

  2711 19 00

  koolwaterstoffen, andere dan aardgas, propaan

  en butanen

  Gasvormige koolwaterstoffen

  2711 29 00

  Vaseline, paraffine, microkristallijne was uit

  2712

  aardolie, "slack wax", ozokeriet montaanwas,

  turfwas, andere minerale was en dergelijke

  door synthese of op andere wijze verkregen

  produkten, ook indien gekleurd

  Anorganische chemische produkten; anorganische

  2801 t/m 2851

  of organische verbindingen van edele metalen,

  van radioactieve elementen, van zeldzame

  aardmetalen en van isotopen

  Organische chemische produkten

  2901 t/m 2942

  Ammoniumsulfaat

  3102 2100;

  onder de voorwaarde dat deze producten nog een be- of verwerking moeten ondergaan voordat zij aan eindgebruikers worden geleverd;

  Kleurstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong (verfstofextracten, andere dan dierlijk zwartsel, daaronder begrepen), ook indien chemisch welbepaald; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk, op basis van kleurstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong

  3203 0000;

  Synthetische organische kleurstoffen ook

  3204

  indien chemisch welbepaald; preparaten bedoeld

  bij aantekening 3 op dit hoofdstuk, op basis

  van synhetische organische kleurstoffen;

  synthetische organische producten van de soort

  gebruikt als flu orescerende heldermakende

  stoffen of als "lichtgevende stoffen"

  (luminoforen), ook indien chemisch welbepaald

  Pigmenten en preparaten op basis van

  3206 30 00

  cadmiumverbindingen

  Etherische oliën (ook indien daaruit de

  ex 3301

  terpenen zijn afgesplitst), vast of vloeibaar;

  harsaroma's; door extractie verkregen

  oleoharsen; geconcentreerde oplossingen van

  etherische oliën in vet, in vette oliën, in

  was of in dergelijke stoffen, verkregen door

  enfleurage of door maceratie; terpeenhoudende

  bijprodukten, afgesplitst uit etherische

  oliën; gedistilleerd aromatisch water en

  waterige oplossingen van etherische oliën

  Mengsels van reukstoffen en mengsels

  ex3302

  (oplossingen in alcohol daaronder begrepen) op

  basis van een of meer van deze

  zelfstandigheden met andere stoffen, van de

  soort gebruikt als grondstof voor de

  industrie; andere bereidingen op basis van

  reukstoffen, van de soort gebruikt voor de

  vervaardiging van dranken

  Organische tensioactieve produkten (andere dan

  3402

  zeep); tensioactieve bereidingen, wasmiddelen

  (hulppreparaten voor het wassen daaronder

  begrepen) en reinigingsmiddelen, ook indien

  zeep bevattend, andere dan die bedoeld bij

  post 3401

  Aardolie of olie uit bitumineuze mineralen

  3403 11 00 t/m 3403 19 99

  bevattende smeermiddelen (boor, snij- en

  draaiolie (koelolie), preparaten voor het

  losmaken van bouten en moeren, roest- en

  corrosiewerende preparaten en preparaten voor

  het insmeren van vormen, op basis van

  smeermiddelen, daaronder begrepen), alsmede

  preparaten van de soort gebruikt voor het

  smouten, vetten of oliën van textiel, van

  leder, van pelterijen of van andere stoffen,

  andere dan preparaten die 70 of meer

  gewichtspercenten aardolie of olie uit

  bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het

  karakter door deze olie wordt bepaald

  Enzymen; bereidingen van enzymen, elders

  3507

  genoemd noch elders onder begrepen

  Diverse produkten van de chemische industrie

  3801 t/m 3824

  Polymeren van ethyleen, in primaire vormen

  3901

  Polymeren van propyleen of van andere

  3902

  olefinen, in primaire vormen

  Polymeren van styreen, in primaire vormen

  3903

  Polymeren van vinylchloride of van andere

  3904

  halogeenolefinen, in primaire vormen

  Polyacetalen, andere polyethers en

  3907

  expoxyharsen, in primaire vormen;

  polycarbonaten, alkydharsen, polyallylesters

  en andere polyesters, in primaire vormen

  Petroleumharsen, cumaronharsen, indeenharsen

  3911 10 00

  of cumaronindeenharsen en polyterpenen

  Andere platen, vellen, foliën, stroken en

  3920

  strippen, van kunststof zonder celstructuur,

  niet versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze

  gecombineerd met andere stoffen, niet op een

  drager

  Synthetische rubber en uit olie vervaardigde

  4002

  factis, in primaire vormen of in platen,

  vellen of strippen; mengsels van produkten

  bedoeld bij post 4001 met produkten bedoeld

  bij deze post, in primaire vormen of in

  platen, vellen of strippen

  Synthetische filamentgarens (andere dan

  5402

  naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in

  het klein, synthetische monofilamenten van

  minder dan 67decitex daaronder begrepen

  Ferrolegeringen

  7202

  Halffabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd

  7207;

  staal

  Gewalste platte producten, van ijzer of van

  7208;

  niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600

  mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch

  bekleed

  Gewalste platte producten, van ijzer of van

  7209;

  niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600

  mm of meer, koud gewalst, niet geplateerd noch

  bekleed

  Gewalste platte producten, van ijzer of van

  7210;

  niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600

  mm of meer, geplateerd of bekleed

  Gewalste platte producten, van ijzer of van

  7211;

  niet-gelegeerd staal, met een breedte van

  minder dan 600 mm, niet geplateerd noch

  bekleed

  Gewalste platte producten, van ijzer of van

  7212;

  niet-gelegeerd staal, met een breedte van

  minder dan 600 mm, geplateerd of bekleed

  Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd

  7216;

  staal

  Gewalste platte producten van roestvrij staal,

  7219;

  met een breedte van 600 mm of meer

  Gewalste platte producten van roestvrij staal,

  7220;

  met een breedte van minder dan 600 mm

  Ander gelegeerd staal in ingots of in andere

  7224

  primaire vormen;

  halffabrikaten van ander gelegeerd staal

  Gewalste platte producten van ander gelegeerd

  7225;

  staal, met een breedte van 600 mm of meer

  Gewalste platte producten van ander gelegeerd

  7226;

  staal, met een breedte van minder dan 600 mm

  Niet-geraffineerd koper; anoden van koper voor

  7402

  het elektrolytisch raffineren

  Geraffineerd koper en koperlegeringen, ruw

  7403

  Nikkeloxydesinters en andere tussenprodukten

  7501 20 00

  van de nikkelmetallurgie

  Ruw nikkel

  7502

  Staven, profielen en draad, van nikkel

  7505

  Platen, bladen en strippen, van nikkel

  7506

  Ruw aluminium

  7601

  Resten en afval, van aluminium

  7602

  Poeder en schilfers, van aluminium

  7603

  Staven en profielen, van aluminium

  7604

  Draad van aluminium

  7605

  Platen, bladen en strippen, van aluminium, met

  7606

  een dikte van meer dan 0,2 mm

  Bladaluminium met een dikte van niet meer dan

  7607

  0,2 mm

  Buizen en pijpen, van aluminium

  7608

  Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van

  7609

  aluminium

  Constructiewerken en delen van

  7610

  constructiewerken, van aluminium, andere dan

  de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij

  post 9406; platen, staven, profielen, buizen

  en dergelijke, van aluminium, gereedgemaakt

  voor gebruik in constructiewerken

  Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken

  7612

  en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht

  welke goederen, van aluminium, met een

  inhoudsruimte van meer dan 300 liter, niet

  voorzien van een mechanische inrichting of van

  een inrichting om te koelen of te warmen, ook

  indien inwendig bekleed of voorzien van een

  warmte-isolerende bekleding

  Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van

  7614

  aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden

  van elektriciteit

  Ruw lood

  7801

  Ruw zink

  7901

  Platen, bladen en strippen, van zink

  7905

  Ruw tin

  8001

  Molybdeen en werken daarvan, resten en afval

  8102

  daaronder begrepen

  Magnesium en werken daarvan, resten en afval

  8104

  daaronder begrepen

  Kobaltmatte en andere tussenprodukten van de

  8105

  kobaltmetallurgie; kobalt en werken daarvan,

  resten en afval daaronder begrepen

  Bismut en werken daarvan, resten en afval

  8106

  daaronder begrepen

  Cadmium en werken daarvan, resten en afval

  8107

  daaronder begrepen

  ex 8548 10 90

  Titaan en werken daarvan, resten en afval

  8108

  daaronder begrepen

  Antimoon en werken daarvan, resten en afval

  8110

  daaronder begrepen

  Mangaan en werken daarvan, resten en afval

  8111

  daaronder begrepen

  Beryllium, chroom, germanium, vanadium,

  8112

  gallium, hafnium (celtium), indium, niobium

  (columbium), rhenium en thallium, alsmede

  werken van deze metalen, resten en afval

  daaronder begrepen