Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 4

Deze beschikking werkt terug tot 1 juli 1967.

's-Gravenhage, 20 maart 1968

De

Minister

voornoemd,

B. Roolvink