Printen

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

[Regeling vervalt per 01-01-2015]

Wetstechnische informatie voor Artikel 77


Informatie geldend op 10-11-2011


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
  2. Besluit Wfsv
  3. Besluit zorgaanspraken AWBZ
  4. Inschrijvingsbesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering 1992
  5. Interimbesluit forensische zorg
  6. Uitvoeringsbesluit artikel 1, tweede lid, Kwaliteitswet zorginstellingen, enz.

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 12-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2015

 

Intrekking regeling

03-12-2014

Stb. 2014, 494

33891

09-12-2014

Stb. 2014, 521

Alg. 1

01-01-1990

 

Wijziging

27-04-1989

Stb. 1989, 127

20855

27-04-1989

Stb. 1989, 123

01-01-1968

 

Nieuwe regeling

14-12-1967

Stb. 1967, 617

8457

21-12-1967

Stb. 1967, 654

Opmerkingen

  • 1)

    Artikel 11.2.2 van Stb. 2014/494 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.


Terug Printen