Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

[Regeling vervalt per 01-01-2015]

Wetstechnische informatie voor Artikel 50


Informatie geldend op 10-11-2011


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 11-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2015

 

Intrekking regeling

03-12-2014

Stb. 2014, 494

33891

09-12-2014

Stb. 2014, 521

Alg. 1

01-01-2013

 

Wijziging

07-11-2011

Stb. 2011, 561

32543

11-12-2012

Stb. 2012, 646

01-10-2006

 

Vervallen

07-07-2006

Stb. 2006, 415

30186

21-09-2006

Stb. 2006, 432

01-01-2006

 

Nieuw

06-10-2005

Stb. 2005, 525

30124

09-12-2005

Stb. 2005, 649

01-07-1999

 

Vervallen

27-03-1999

Stb. 1999, 185

26011

01-06-1999

Stb. 1999, 240

01-01-1990

 

Wijziging

27-04-1989
samen met
20-12-1989

Stb. 1989, 127
samen met
Stb. 1989, 585

20855
samen met
21218

27-04-1989

Stb. 1989, 123

 

Vervallen

27-04-1989
samen met
20-11-1991

Stb. 1989, 127
samen met
Stb. 1991, 585

20855
samen met

27-04-1989

Stb. 1989, 123

01-01-1989

 

Wijziging

15-12-1988

Stb. 1988, 610

20609

21-12-1988

Stb. 1988, 641

01-01-1968

 

Nieuwe regeling

14-12-1967

Stb. 1967, 617

8457

21-12-1967

Stb. 1967, 654

Opmerkingen

  • 1)

    Artikel 11.2.2 van Stb. 2014/494 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.