Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

[Regeling vervalt per 01-01-2015]

Wetstechnische informatie voor Artikel 65d


Informatie geldend op 10-11-2011


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 06-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2015

 

Intrekking regeling

03-12-2014

Stb. 2014, 494

33891

09-12-2014

Stb. 2014, 521

Alg. 1

01-01-2006

 

Wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 525

30124

09-12-2005

Stb. 2005, 649

13-07-2005

 

Wijziging

16-06-2005

Stb. 2005, 347

29623

27-06-2005

Stb. 2005, 348

01-02-2005

 

Wijziging

09-12-2004

Stb. 2005, 27

28994

25-01-2005

Stb. 2005, 42

01-04-2001

 

Wijziging

13-12-2000

Stb. 2001, 23

27038

16-02-2001

Stb. 2001, 100

01-07-1999

 

Nieuw

12-05-1999

Stb. 1999, 239

26238

12-05-1999

Stb. 1999, 239

Opmerkingen

  • 1)

    Artikel 11.2.2 van Stb. 2014/494 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.