Printen

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk IV De op te brengen middelen; ontheffing wegens gemoedsbezwaren


Informatie geldend op 10-11-2011


Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit hoofdstuk als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van hoofdstuk

(geldig op 22-12-2014)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

 

 

Intrekking regeling

03-12-2014

Stb. 2014, 494

33891

Alg. 1

01-01-2006

 

Wijziging

16-12-2004

Stb. 2005, 37

29531

15-12-2005

Stb. 2005, 717

01-01-1968

 

Nieuwe regeling

14-12-1967

Stb. 1967, 617

8457

21-12-1967

Stb. 1967, 654

Opmerkingen

  • 1)

    Artikel 11.2.2 van Stb. 2014/494 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.


Terug Printen