Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

[Regeling vervalt per 01-01-2015]

Wetstechnische informatie voor Artikel 9b


Informatie geldend op 10-11-2011


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 2. Interimbesluit forensische zorg
 3. Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg
 4. Zorgindicatiebesluit

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, artikel: 12
 2. Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, artikelen: 1 , 2 , 3
 3. Burgerlijk Wetboek Boek 1, artikel: 261
 4. Regeling subsidies AWBZ, artikel: 2.6.1
 5. Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, artikel: 6
 6. Regeling tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen, artikelen: 1 , 6
 7. Regeling zorgaanspraken AWBZ, artikel: 15
 8. Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg, artikelen: 10 , 11 , 12 , 13
 9. Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, artikel: 1
 10. Wet op de jeugdzorg, artikel: 103
 11. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, artikel: 2
 12. Zorgverzekeringswet, artikel: 14

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

hoofdstuk

 1. Liquidatiewet ongevallenwetten , artikel: 12

Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 10-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2015

 

Intrekking regeling

03-12-2014

Stb. 2014, 494

33891

09-12-2014

Stb. 2014, 521

Alg. 1

 

Wijziging

01-03-2014

Stb. 2014, 105

33684

14-11-2014

Stb. 2014, 443

14-06-2014

 

Wijziging

01-03-2014

Stb. 2014, 106

33674

27-05-2014

Stb. 2014, 206

15-02-2014

 

Wijziging

04-12-2013

Stb. 2013, 560

33507

03-02-2014

Stb. 2014, 62

06-01-2014

 

Wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 316

33555

28-11-2013

Stb. 2013, 494

Inwtr. 2

01-06-2008

 

Wijziging

10-04-2008

Stb. 2008, 164

30380

23-05-2008

Stb. 2008, 186

01-01-2005

 

Wijziging

22-04-2004

Stb. 2004, 306

28168

16-12-2004

Stb. 2004, 701

01-10-2002

 

Wijziging

18-04-2002

Stb. 2002, 241

28228

Stb. 2002, 357

Inwtr. 3

01-01-1997

 

Nieuw

26-09-1996

Stb. 1996, 478

24606

15-11-1996

Stb. 1996, 567

Opmerkingen

 • 1)

  Artikel 11.2.2 van Stb. 2014/494 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

 • 2)

  Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisregistratie personen in werking treedt.

 • 3)

  De artikelen 9a, 9b en 58, zoals die luidden voor 1-10-2002, blijven van toepassing ten aanzien van adviezen als bedoeld in artikel 9b van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, uitgebracht voor 1-10-2002.