Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Terug naar regeling

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten[Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 01-07-2011 t/m 31-12-2011

Wetstechnische informatie voor Artikel 9b

Informatie geldend op 01-07-2011

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

hoofdstuk

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2011)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerking- tredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-01-2015 Intrekking-regeling 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521 Alg. 1
Wijziging 01-03-2014 Stb. 2014, 105 33684 14-11-2014 Stb. 2014, 443
14-06-2014 Wijziging 01-03-2014 Stb. 2014, 106 33674 27-05-2014 Stb. 2014, 206
15-02-2014 Wijziging 04-12-2013 Stb. 2013, 560 33507 03-02-2014 Stb. 2014, 62
06-01-2014 Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494 Inwtr. 2
01-06-2008 Wijziging 10-04-2008 Stb. 2008, 164 30380 23-05-2008 Stb. 2008, 186
01-01-2005 Wijziging 22-04-2004 Stb. 2004, 306 28168 16-12-2004 Stb. 2004, 701
01-10-2002 Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 241 28228 Stb. 2002, 357 Inwtr. 3
01-01-1997 Nieuw 26-09-1996 Stb. 1996, 478 24606 15-11-1996 Stb. 1996, 567

Opmerkingen

  • 1) Artikel 11.2.2 van Stb. 2014/494 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

  • 2) Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisregistratie personen in werking treedt.

  • 3) De artikelen 9a, 9b en 58, zoals die luidden voor 1-10-2002, blijven van toepassing ten aanzien van adviezen als bedoeld in artikel 9b van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, uitgebracht voor 1-10-2002.