Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening tarief inlichtingen accountantsregister[Regeling vervallen per 29-08-2013.]

Geldend van 23-01-2005 t/m 28-08-2013

Verordening tarief inlichtingen accountantsregister

De Orde Nederlands Instituut van Registeraccountants,

Gelet op artikel 56 van de Wet op de Registeraccountants;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1 [Vervallen per 29-08-2013]

Het tarief, bedoeld in het eerste lid van artikel 56 van de Wet op de Registeraccountants, wordt vastgesteld op € 25,- per persoon, waarover een inlichting wordt gevraagd.

Het bedrag moet worden voldaan aan het Nederlands Instituut van Registeraccountants, te Amsterdam.

Artikel 2 [Vervallen per 29-08-2013]

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam: Verordening tarief inlichtingen accountantsregister.

Rotterdam, 7 oktober 1967

De

voorzitter

,

A.F. Tempelaar

Goedgekeurd bij beschikking van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 3 januari 1968, Directoraat-Generaal voor Industrie en Handel, nr. 267/4946/DO.