Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Drank- en Horecawet

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkorting: DHW
Niet officiële titel: Geen
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet
Identificatienummer:BWBR0002458

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 26-08-2010

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Drank- en Horecawet


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Algemene douanewet
 2. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 3. Aanwijzing ambtenaren, belast met het toezicht op naleving van de Drank- en Horecawet
 4. Besluit aanvulling omschrijving slijtersbedrijf
 5. Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet
 6. Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet
 7. Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999
 8. Besluit kennis en inzicht sociale hygiëne Drank- en Horecawet
 9. Regeling aanvraaggegevens en formulieren Drank- en Horecawet
 10. Regeling bewijsstukken sociale hygiëne Drank- en Horecawet

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Richtlijn voor strafvordering Drank- en horecawet

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing ambtenaren, belast met het toezicht op naleving van de Drank- en Horecawet, artikelen: 1 , 3
 2. Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, artikelen: 2 , 3
 3. Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen, artikel: 17
 4. Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999, artikel: 4
 5. Besluit houdende beleidsregels omtrent openbaarmaking van controlegegevens door de NVWA, artikel: 1
 6. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, artikelen: 4 , 13
 7. Besluit kennis en inzicht sociale hygiëne Drank- en Horecawet, artikelen: 1 , 3 , 6
 8. Besluit organisatie VWA, artikel: 3
 9. Besluit politiegegevens, artikel: 4:3
 10. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2008), bijlage: Basisselectiedocument voor de administratieve neerslag van de zorgdrager
 11. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Infectieziektebestrijding en preventieve gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument
 12. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 13. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie), bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 14. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Verslavingsbeleid 1945- (Minister van Justitie), bijlage: Basis selectie document verslavingsbeleid 1945–
 15. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), bijlage: Basisselectiedocument
 16. Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar, bijlage: Bijlage A-I
 17. Functielijst buitengewoon opsporingsambtenaar, tekst: Tekst
 18. Regeling aanvraaggegevens en formulieren Drank- en Horecawet, artikel: 1
 19. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet, bijlage: Bijlage
 20. Richtlijn voor strafvordering Drank- en horecawet, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst ; bijlage: Bijlage
 21. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005, bijlage: Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006
 22. Vreemdelingencirculaire 2000 (B), teksten: Tekst , Tekst
 23. Wet op de economische delicten, artikel: 1
 24. Wijzigingswet Drank- en Horecawet, enz., artikelen: VI , VIII

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 30-11-2015)

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

33314

01-01-2015

 

Wijziging

12-03-2014

Stb. 2014, 131

33061

14-11-2014

Stb. 2014, 443

15-02-2014

t/m 01-01-2013

 

Wijziging

04-12-2013

Stb. 2013, 560

33507

03-02-2014

Stb. 2014, 62

01-01-2014

 

Wijziging

01-10-2013

Stb. 2013, 380

33341

07-11-2013

Stb. 2013, 457

01-01-2013

 

Wijziging

24-05-2012

Stb. 2012, 237

32022

11-08-2012

Stb. 2012, 379

01-01-2012

 

Wijziging

07-04-2011

Stb. 2011, 201

32614

07-04-2011

Stb. 2011, 201

14-07-2010

 

Wijziging

04-06-2010

Stb. 2010, 269

32364

04-06-2010

Stb. 2010, 269

01-07-2009

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

25-06-2009

Stb. 2009, 266

14-09-2005

 

Wijziging

26-05-2005

Stb. 2005, 444

30028

26-05-2005

Stb. 2005, 444

31-07-2005

 

Wijziging

16-06-2005

Stb. 2005, 324

29951

29-06-2005

Stb. 2005, 354

01-07-2005

 

Wijziging

26-05-2005

Stb. 2005, 282

29421

22-06-2005

Stb. 2005, 320

01-12-2004

 

Wijziging

09-07-2004

Stb. 2004, 429

29299

09-07-2004

Stb. 2004, 429

01-06-2003

 

Wijziging

20-06-2002

Stb. 2002, 347

26883

19-05-2003

Stb. 2003, 216

 

Wijziging

18-04-2002

Stb. 2002, 220

28222

19-05-2003

Stb. 2003, 216

01-07-2002

 

Wijziging

18-04-2002

Stb. 2002, 220

28222

14-06-2002

Stb. 2002, 328

01-11-2000

 

Wijziging

02-05-2000

Stb. 2000, 185

 

25-09-2000

Stb. 2000, 419

 

Wijziging

13-04-2000

Stb. 2000, 184

25969

25-09-2000

Stb. 2000, 419

26-05-2000

 

Wijziging

13-04-2000

Stb. 2000, 184

25969

04-05-2000

Stb. 2000, 217

17-02-1999

 

Wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 40

01-12-1998

 

Wijziging

25-06-1998

Stb. 1998, 446

23429

09-11-1998

Stb. 1998, 622

01-01-1998

 

Wijziging

17-12-1997

Stb. 1997, 660

25407

19-12-1997

Stb. 1997, 746

 

Wijziging

06-11-1997

Stb. 1997, 510

25280

11-12-1997

Stb. 1997, 581

01-04-1997

 

Wijziging

14-11-1996

Stb. 1996, 562

24770

10-01-1997

Stb. 1997, 37

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-1996

 

Wijziging

02-11-1995

Stb. 1995, 607

23963

06-12-1995

Stb. 1995, 608

15-12-1995

 

Wijziging

06-12-1995

Stb. 1995, 592

24259

06-12-1995

Stb. 1995, 592

26-07-1995

 

Wijziging

10-07-1995

Stb. 1995, 355

23983

10-07-1995

Stb. 1995, 355

01-10-1994

 

Wijziging

22-06-1994

Stb. 1994, 573

22539

02-09-1994

Stb. 1994, 683

01-07-1994

 

Wijziging

06-04-1994

Stb. 1994, 269

22486

27-05-1994

Stb. 1994, 391

01-01-1994

 

Wijziging

23-12-1993

Stb. 1993, 690

23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

16-12-1993

Stb. 1993, 650

22495

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

15-12-1993

Stb. 1993, 667

23086

15-12-1993

Stb. 1993, 667

 

Wijziging

11-11-1993

Stb. 1993, 609

22903

28-12-1993

Stb. 1993, 778

 

Wijziging

11-11-1993

Stb. 1993, 610

22893

11-11-1993

Stb. 1993, 610

 

Wijziging

04-06-1992

Stb. 1992, 422

22061

23-12-1993

Stb. 1993, 693

18-09-1991

 

Wijziging

29-08-1991

Stb. 1991, 449

21081

29-08-1991

Stb. 1991, 449

26-07-1991

 

Wijziging

22-05-1991

Stb. 1991, 394

21437

22-05-1991

Stb. 1991, 394

01-06-1991

 

Wijziging

24-01-1991

Stb. 1991, 54

21128

24-01-1991

Stb. 1991, 54

01-10-1990

 

Wijziging

13-12-1989

Stb. 1990, 19

19743

12-09-1990

Stb. 1990, 483

30-04-1988

 

Wijziging

11-02-1988

Stb. 1988, 77

19803

20-04-1988

Stb. 1988, 172

01-09-1987

 

Wijziging

31-10-1986

Stb. 1986, 591

19419

21-08-1987

Stb. 1987, 396

01-01-1984

 

Wijziging

15-12-1983

Stb. 1983, 622

18136

15-12-1983

Stb. 1983, 622

01-01-1978

 

Wijziging

14-12-1977

Stb. 1977, 675

14666

14-12-1977

Stb. 1977, 675

01-07-1976

 

Wijziging

01-05-1975

Stb. 1975, 283

11280

22-04-1976

Stb. 1976, 233

30-12-1970

 

Wijziging

24-12-1970

Stb. 1970, 608

9538

24-12-1970

Stb. 1970, 608

01-01-1970

 

Wijziging

01-07-1970

Stb. 1970, 308

10462

11-12-1969

Stb. 1969, 561

01-11-1967

 

Wijziging

18-10-1967

Stb. 1967, 503

9226

17-02-1967

Stb. 1967, 123

 

Nieuwe regeling

07-10-1964

Stb. 1964, 386

6811

17-02-1967

Stb. 1967, 123

09-08-1967

 

Wijziging

30-06-1967

Stb. 1967, 377

8538

30-06-1967

Stb. 1967, 377

01-05-1966

 

Wijziging

06-04-1966

Stb. 1966, 172

8522

06-04-1966

Stb. 1966, 172