Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Kernenergiewet

Wetstechnische informatie voor Artikel 58


Informatie geldend op 30-07-2009


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit aanwijzing toezichtambtenaren Kernenergiewet
  2. Besluit taakvervulling ambtenaren keuringsdiensten Kernenergiewet
  3. Toezicht naleving Kernenergiewet : Aanwijzing ambtenaren
  4. Wijzigingsbesluit Beschikking toezicht naleving Kernernergiewet (aanwijzing functionarissen)

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit taakvervulling ambtenaren keuringsdiensten Kernenergiewet, artikelen: 1 , 3
  2. Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen, artikel: 25
  3. Kernenergiewet, artikelen: 22 , 33 , 36 , 59 , 65 , 66 , 83

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 27-11-2015)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

 

 

Aanhangig

34219

25-01-2014

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2014, 14

33773

20-01-2014

Stb. 2014, 31

08-02-2012

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2012, 19

32871

25-01-2012

Stb. 2012, 31

01-03-2002

 

Wijziging

05-07-2000

Stb. 2000, 313

26992

29-01-2002

Stb. 2002, 81

01-01-1998

 

Wijziging

06-11-1997

Stb. 1997, 510

25280

11-12-1997

Stb. 1997, 581

01-01-1994

 

Wijziging

14-10-1993

Stb. 1993, 581

22601

23-12-1993

Stb. 1993, 693

01-03-1993

 

Wijziging

02-07-1992

Stb. 1992, 414

21087

27-01-1993

Stb. 1993, 59

30-07-1988

 

Wijziging

21-04-1988

Stb. 1988, 358
samen met
Stb. 1988, 507

17495

16-07-1988

Stb. 1988, 359

01-01-1970

 

Nieuwe regeling

21-02-1963

Stb. 1963, 82

5861

12-11-1969

Stb. 1969, 514