Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Wet op het voortgezet onderwijs

Geldend op 22-11-2011


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 53g. Aanvraag en fusie-effectrapportage

  • 1. De rechtspersoon dient dan wel de rechtspersonen gezamenlijk dienen een aanvraag in bij Onze Minister voor het verkrijgen van de goedkeuring, bedoeld in artikel 53f. De aanvraag gaat vergezeld van:

  • 2. Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid geldt eveneens als een aanvraag om voor bekostiging in aanmerking te komen als bedoeld in artikel 71.

  • 3. De fusie-effectrapportage bevat ten minste een weergave van:

   • a. de motieven voor de fusie,

   • b. de alternatieven voor de fusie,

   • c. het tijdsbestek waarbinnen de fusie zal worden gerealiseerd,

   • d. de te bereiken doelen,

   • e. de effecten van de fusie op de keuzevrijheid, in het bijzonder de effecten van de fusie op de spreiding en omvang van de rechtspersonen en vestigingen van scholen in de gemeenten waarin de huidige leerlingen van die scholen woonachtig zijn, de onderwijskundige en bestuurlijke diversiteit van het onderwijsaanbod in de betreffende gemeenten,

   • f. de financiële en personele gevolgen en de gevolgen voor leerlingen van de fusie, waaronder begrepen de gevolgen voor de voorzieningen,

   • g. de wijze waarop over de fusie wordt gecommuniceerd,

   • h. de wijze waarop de fusie wordt geëvalueerd, en

   • i. een advies van burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten over de wenselijkheid van de voorgestelde fusie.

  • 4. Bij ministeriële regeling wordt een modelformulier voor de fusie-effectrapportage vastgesteld.