Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Woningwet 1962[Regeling vervallen per 01-07-2008.]

Geldend van 28-12-2005 t/m 30-06-2008

Wet van 12 juli 1962 tot vaststelling van nieuwe voorschriften omtrent de volkshuisvesting

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is bij de wet nieuwe voorschriften omtrent de volkshuisvesting vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepaling [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 1 [Vervallen per 28-12-2005]

Hoofdstuk II. Voorschriften betreffende het bouwen, slopen, gebruik en onderhoud [Vervallen per 01-07-2008]

Afdeling 1. De bouwverordening [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 2 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 3 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 4 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 5 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 6 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 7 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 8 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 9 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 10 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 11 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 12 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 13 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 14 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 15 [Vervallen per 01-10-1992]

Afdeling 2. Goedkeuring en afkondiging van de bouwverordening [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 16 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 17 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 18 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 19 [Vervallen per 01-10-1992]

Afdeling 3. Wijziging van de bouwverordening [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 20 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 21 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 22 [Vervallen per 01-10-1992]

Afdeling 4. Voorschriften betreffende woonketen [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 23 [Vervallen per 01-10-1992]

Hoofdstuk III. Bijzondere bevoegdheden [Vervallen per 01-07-2008]

Afdeling 1. Aanschrijving tot het treffen van voorzieningen [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 24 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 25 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 26 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 27 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 28 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 29 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 30 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 31 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 32 [Vervallen per 01-10-1992]

Afdeling 2. Onbewoonbaarverklaring [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 33 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 34 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 35 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 36 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 37 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 38 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 39 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 40 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 41 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 42 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 43 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 44 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 45 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 46 [Vervallen per 01-10-1992]

Hoofdstuk IV. Vergunningen [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 47 [Vervallen per 01-07-1993]

Artikel 48 [Vervallen per 01-07-1993]

Artikel 49 [Vervallen per 01-07-1993]

Artikel 50 [Vervallen per 01-07-1993]

Artikel 51 [Vervallen per 01-07-1993]

Artikel 52 [Vervallen per 01-07-1993]

Artikel 53 [Vervallen per 01-07-1993]

Artikel 54 [Vervallen per 01-07-1993]

Artikel 55 [Vervallen per 01-07-1993]

Artikel 56 [Vervallen per 01-07-1993]

Artikel 56a [Vervallen per 01-07-1993]

Artikel 56b [Vervallen per 01-07-1993]

Artikel 56c [Vervallen per 01-07-1993]

Artikel 56d [Vervallen per 01-07-1993]

Artikel 56e [Vervallen per 01-07-1993]

Artikel 56f [Vervallen per 01-07-1993]

Artikel 56g [Vervallen per 01-07-1993]

Artikel 56h [Vervallen per 01-07-1993]

Artikel 56i [Vervallen per 01-07-1993]

Hoofdstuk V. Voorziening in de woningbehoefte [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 57 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 58 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 59 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 60 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 61 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 62 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 63 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 64 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 65 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 66 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 67 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 68 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 69 [Vervallen per 01-07-2008]

[Red: Vervallen.]

Artikel 70 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 71 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 72 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 73 [Vervallen per 01-01-1992]

Hoofdstuk VI. Organen en diensten voor de volkshuisvesting [Vervallen per 01-07-2008]

Afdeling 1. De Raad voor de Volkshuisvesting [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 74 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 75 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 76 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 77 [Vervallen per 01-10-1992]

Afdeling 2. Het staatstoezicht op de volkshuisvesting [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 78 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 79 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 80 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 81 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 82 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 83 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 84 [Vervallen per 01-10-1992]

Afdeling 3. Gemeentelijk bouw- en woningtoezicht [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 85 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 86 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 87 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 88 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 89 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 90 [Vervallen per 01-10-1992]

Hoofdstuk VII. Dwang- en strafbepalingen [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 91 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 92 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 93 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 94 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 95 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 96 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 97 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 98 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 99 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 100 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 101 [Vervallen per 01-10-1992]

Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 102 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 103 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 104 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 105 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 106 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 107 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 108 [Vervallen per 01-10-1992]

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeriƫle Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Het Loo , 12 juli 1962

JULIANA.

De Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid,

J. VAN AARTSEN.

De Minister van Justitie,

A. C. W. BEERMAN.

De Minister van Financiƫn,

J. ZIJLSTRA.

Uitgegeven de zevende augustus 1962.

De Minister van Justitie,

A. C. W. BEERMAN.