Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet op de Raad van State

Wetstechnische informatie voor Artikel 27a


Informatie geldend op 17-04-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

hoofdstuk

  1. Wet milieubeheer , artikel: 20.5a

Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 08-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-09-2010

 

Nieuw

22-04-2010

Stb. 2010, 175

30585

08-06-2010

Stb. 2010, 236