Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit ex Artikel 12 wet op de Justitiële documentatie en op de Verklaringen omtrent het gedrag[Regeling vervallen per 01-04-2004.]

Geldend van 25-12-1991 t/m 31-03-2004

Besluit ex Artikel 12 wet op de Justitiële documentatie en op de Verklaringen omtrent het gedrag

Artikel 1 [Vervallen per 01-04-2004]

De justitiële documentatiedienst verstrekt inlichtingen uit de algemene documentatieregisters aan:

  • 1. directeuren van van de stichtingen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Reclasseringsregeling 1986 (Stb. 1);

  • 2. reclasseringswerkers als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Reclasseringsregeling 1986;

  • 3. secretarissen van de raden voor de kinderbescherming, in die gevallen, waarin dit nodig is voor het voorbereiden van enig rapport of het uitoefenen van enig toezicht.

Artikel 2 [Vervallen per 01-04-2004]

Dit besluit treedt in werking tegelijk met de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag.

Het wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 10 november 1958

De

minister

voornoemd,

Samkalden