Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzing Opsporingsambtenaren veewet[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 01-09-1955 t/m 31-12-2005

Aanwijzing Opsporingsambtenaren veewet

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening,

Gelet op artikel 76 van de Veewet (Stb. 1920, 153),

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2006]

Als ambtenaren, belast met de opsporing van feiten, strafbaar gesteld bij de Veewet (Stb. 1920, 153) , worden aangewezen de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

  • 2 Zij treedt in werking met ingang van 1 September 1955.

's-Gravenhage, 17 Juni 1955

De

Minister

van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening,

Mansholt