Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

Wetstechnische informatie voor Artikel 38


Informatie geldend op 08-04-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Instelling Adviescommissie Samenwerking Aruba-Nederland
 2. Instelling Werkgroep Uitvoering samenwerking Aruba-Nederland
 3. Onderlinge regeling Curaçao, Sint Maarten en Nederland ex art. 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (samenwerking op het gebied van onderlinge beschikbaarstelling van detentiecapaciteit)
 4. Onderlinge regeling Curaçao, Sint Maarten en Nederland ex art. 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (samenwerking op het gebied van vreemdelingenketen)
 5. Onderlinge regeling vereffening boedel Nederlandse Antillen
 6. Protocol inzake advisering toetsing benoembaarheid ministers in Aruba
 7. Protocol inzake het onderzoek naar de kostenstructuur van de eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 8. Regeling hoofdrangenstelsel van de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 9. Regeling kwaliteitszorg en de evaluatie van de kwaliteitszorg bij de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 10. Rijksbesluit aanpassing rijksbesluiten aan de oprichting van de nieuwe landen
 11. Rijksbesluit financiering parket van de procureur-generaal
 12. Rijksbesluit opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen
 13. Rijksbesluit overname geldleningen Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten
 14. Rijksbesluit rechtsopvolging burgerlijke rechten en verplichtingen Nederlandse Antillen
 15. Samenwerkingsregeling ICT rechtshandhavingketen Curaçao en Nederland
 16. Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten
 17. Schepenbesluit 2004
 18. Uitrustingregeling voor de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving, artikel: Aanwijzing 21
 2. Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie, artikel: 1
 3. Rijkswet houdende overgangsbepalingen verkrijgen hoedanigheid van land in Koninkrijk door Aruba, artikel: 4
 4. Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, artikelen: 1 , 41
 5. Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, artikelen: 26 , 49 , 56
 6. Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving, artikel: 43
 7. Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, artikelen: 38a , 60c

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 12-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

 

 

Aanhangig

27570

10-10-2010

 

Wijziging

07-09-2010

Stb. 2010, 333

32213

23-09-2010

Stb. 2010, 387

Inwtr. 1

01-01-1986

 

Wijziging

09-08-1985

Stb. 1985, 453

18826

09-08-1985

Stb. 1985, 453

 

Wijziging

22-07-1985

Stb. 1985, 452

18826

30-08-1985

Stb. 1985, 476

29-12-1954

 

Nieuwe regeling

28-10-1954

Stb. 1954, 503

3517

29-12-1954

Stb. 1954, 596

Opmerkingen

 • 1)

  Treedt in werking om 00.00 uur in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06.00 uur in het Europese deel van het Koninkrijk.