Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet op de bedrijfsorganisatie

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Economische Zaken
Afkortingen: BO
Wet BO
Niet officiële titel: Geen
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet
Identificatienummer:BWBR0002058

Opmerkingen

Door Stb. 2014/571 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015 (Stb. 2014/576).

Informatie geldend op 10-11-2011

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Wet op de bedrijfsorganisatie


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanvaarding functie door leden SER, enz.
 2. Algemeen machtigingsbesluit SER
 3. Algemene heffingsverordening bloemen en planten 2004
 4. Besluit aanwijzing bevoegde afslagen voor inning productschapsheffingen
 5. Besluit aanwijzing ondernemersorganisatie vleesindustrie 2003
 6. Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties veehandel PVV 2003
 7. Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties vleeswarenindustrie 2003
 8. Besluit aanwijzing principes goed bestuur bedrijfslichamen
 9. Besluit aanwijzing toezichthouders (PPE) 2010
 10. Besluit aanwijzing toezichthouders (PVV) 2010
 11. Besluit aanwijzing toezichthouders compensatieregeling (PPE) 2005
 12. Besluit aanwijzing toezichthouders compensatieregeling (PPE) 2006
 13. Besluit aanwijzing toezichthouders quarantainevoorzieningen 2010
 14. Besluit aanwijzing toezichthouders Regeling actief veredelingsverkeer landbouwgoederen 1986 sector pluimvee en eieren (PPE) 2005
 15. Besluit aanwijzing toezichthouders Regeling actief veredelingsverkeer landbouwgoederen 1986 sector vee en vlees (PVV) 2005
 16. Besluit aanwijzing toezichthouders startdatum Hollandse Nieuwe 2010
 17. Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen
 18. Besluit beheersregels Productschap Dranken archiefbescheiden 2011
 19. Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden
 20. Besluit beleidsregels toezicht
 21. Besluit bemiddelaar Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000
 22. Besluit erkenningsvoorwaarden kwaliteitssystemen monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2009
 23. Besluit erkenningsvoorwaarden kwaliteitssystemen monitoring kritische stoffen bij varkens (PVV) 2008
 24. Besluit ex artikel 4 Wet op de Bedrijfsorganisatie (vaststelling aantal leden Sociaal-Economische Raad)
 25. Besluit ex artikel 73 Wet op de Bedrijfsorganisatie ten aanzien van het Bedrijfschap voor de Lederwarenindustrie
 26. Besluit GZP subsidieregeling stillegging MKB brood- en banketbakkerijen 2004
 27. Besluit GZP toezichthouders tuchtrecht 2003
 28. Besluit HBAG toezichthouders tuchtrecht 2003
 29. Besluit HPA beheersregels archiefbescheiden akkerbouwproductschappen 2001
 30. Besluit HPA toezichthouders tuchtrecht 2006
 31. Besluit inwerkingtreding registratieplicht Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000
 32. Besluit ministeriële goedkeuring van besluiten van bedrijfslichamen
 33. Besluit MVO toezichthouder tuchtrecht 2004
 34. Besluit opheffing Bedrijfschap Brood- en Banketbakkersbedrijf
 35. Besluit opheffing Bedrijfschap Pluimveehandel en -industrie
 36. Besluit opheffing Bedrijfschap voor de Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie
 37. Besluit opheffing Bedrijfschap voor de Handel in Tuinbouwzaden
 38. Besluit opheffing Bedrijfschap voor de Lederwaren- en Schoenindustrie
 39. Besluit opheffing Bedrijfschap voor het Natuursteenbedrijf
 40. Besluit opheffing Bedrijfschap voor het Slagersbedrijf
 41. Besluit opheffing Landbouwschap
 42. Besluit PA commissie brood en banket 2008
 43. Besluit PA commissie vlas 2008
 44. Besluit PA commissie vlas en hennep 2011
 45. Besluit PA toezichthouders tuchtrecht 2008
 46. Besluit PA toezichthouders tuchtrecht 2009
 47. Besluit PDV toezichthouder tuchtrecht 2003
 48. Besluit Productschap Vis toezichthouders tuchtrecht 2005
 49. Besluit PT benoeming leden taxatiecommissie Ditylenchus dipsaci en de commissie controle zorgverplichting bij bloembollen
 50. Besluit PT instelling taxatiecommissie Ditylenchus dipsaci en de commissie controle zorgverplichtingen bij bloembollen, en de richtlijn voor het tot stand komen van een te verstrekken vergoeding 2010
 51. Besluit PT mandaat hoofd juridische en bestuurlijke zaken
 52. Besluit PT mandaatverlening Engineering Regeling 2009
 53. Besluit PT Sociaal-Economische Commissie
 54. Besluit PT toezichthouders medebewind 2009
 55. Besluit PT toezichthouders tuchtrecht 2010
 56. Besluit PT verlening mandaat, volmacht en machtiging voorzitter en secretaris Productschap Tuinbouw
 57. Besluit PZ aanwijzing toezichthouders 2004
 58. Besluit PZ aanwijzing toezichthouders 2011
 59. Besluit tot mandaatverlening aan de algemeen secretaris
 60. Besluit uitsluiting heffing SER
 61. Besluit vaststelling taken Commissie van Deskundigen monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2009
 62. Besluit voorzitter PT verlening volmacht 2009
 63. Besluit W aanwijzing ondernemersorganisaties contributie-aftrek 2008
 64. Besluit W aanwijzing ondernemersorganisaties contributieaftrek 2008
 65. Besluit W toezichthouder tuchtrecht 2003
 66. Besluit Wetenschappelijke Raad Varkens (PVV) 2008
 67. Bierverordening Productschap Dranken 2003
 68. Delegatieverordening vereffening bedrijfslichamen 2004
 69. HBAG/Bloemen en Planten-verordening factuur- en betalingsmelding 2003
 70. Heffingsverordening 2003
 71. Heffingsverordening 2004 Productschap Dranken/Commissie voor slijters
 72. Heffingsverordening 2005 Productschap Dranken/Commissie voor slijters
 73. Heffingsverordening 2006 Productschap Dranken/Commissie voor slijters
 74. Heffingsverordening 2007
 75. Heffingsverordening 2007 Productschap Dranken/Commissie voor slijters
 76. Heffingsverordening 2008
 77. Heffingsverordening 2008 Productschap Dranken/Commissie voor slijters
 78. Heffingsverordening 2009
 79. Heffingsverordening 2010
 80. Heffingsverordening 2011
 81. Heffingsverordening 2012
 82. Heffingsverordening banketbakkersbedrijf 2004
 83. Heffingsverordening Bedrijfschap Afbouw 2008
 84. Heffingsverordening Bedrijfschap Afbouw 2009
 85. Heffingsverordening Bedrijfschap Afbouw 2010
 86. Heffingsverordening Bedrijfschap Afbouw 2011
 87. Heffingsverordening Bedrijfschap Afbouw 2012
 88. Heffingsverordening bedrijfschap Horeca en Catering 2003
 89. Heffingsverordening bedrijfschap Horeca en Catering 2004
 90. Heffingsverordening bedrijfschap Horeca en Catering 2005
 91. Heffingsverordening bedrijfschap Horeca en Catering 2006
 92. Heffingsverordening bedrijfschap Horeca en Catering 2007
 93. Heffingsverordening bedrijfschap Horeca en Catering 2008
 94. Heffingsverordening bedrijfschap Horeca en Catering 2009
 95. Heffingsverordening bedrijfschap Horeca en Catering 2010
 96. Heffingsverordening Bedrijfschap Horeca en Catering 2011
 97. Heffingsverordening bestratingsbedrijf 2003
 98. Heffingsverordening bestratingsbedrijf 2004
 99. Heffingsverordening bitumineus dakbedekkingsbedrijf 2004
 100. Heffingsverordening bitumineus dakdekkersbedrijf 2003
 101. Heffingsverordening Commissie dakdekkers hellende daken 2003
 102. Heffingsverordening Commissie detailhandel in brood en banket 2003
 103. Heffingsverordening Commissie kappersbedrijf 2003
 104. Heffingsverordening Commissie naaimachinebedrijf 2003
 105. Heffingsverordening Commissie schoenmakerij 2003
 106. Heffingsverordening Commissie schoonheidsverzorgingsbedrijf 2003
 107. Heffingsverordening Commissie voetverzorging 2003
 108. Heffingsverordening Consumptieaardappelfonds jaar 2005
 109. Heffingsverordening convenant verpakkingen III vleesindustrie (PVV) 2003
 110. Heffingsverordening convenant verpakkingen III vleeswarenindustrie (PVV) 2004
 111. Heffingsverordening Convenant Verpakkingen III vleeswarenindustrie (PVV) 2005
 112. Heffingsverordening Convenant Verpakkingen III vleeswarenindustrie 2003
 113. Heffingsverordening dakdekkersbedrijf hellende daken 2004
 114. Heffingsverordening financieringsfonds ruiming van met M.g. besmette ouderdieren leg- en vleesrassen kippen (PPE) 2004
 115. Heffingsverordening financieringsfonds ruiming van met M.g. besmette ouderdieren leg- en vleesrassen kippen 2003
 116. Heffingsverordening glazenwassersbedrijf 2003
 117. Heffingsverordening glazenwassersbedrijf 2004
 118. Heffingsverordening Groenten en Fruit 2003
 119. Heffingsverordening Groenten en Fruit 2004
 120. Heffingsverordening GZP fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen jaar 2003
 121. Heffingsverordening GZP fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen jaar 2004
 122. Heffingsverordening GZP fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen jaar 2005
 123. Heffingsverordening GZP fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen jaar 2006
 124. Heffingsverordening GZP fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen jaar 2007
 125. Heffingsverordening GZP fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen jaar 2008
 126. Heffingsverordening GZP fonds zaaizaad van voedergewassen jaar 2003
 127. Heffingsverordening GZP fonds zaaizaad van voedergewassen jaar 2004
 128. Heffingsverordening GZP fonds zaaizaad van voedergewassen jaar 2005
 129. Heffingsverordening GZP fonds zaaizaad van voedergewassen jaar 2006
 130. Heffingsverordening GZP fonds zaaizaad van voedergewassen jaar 2008
 131. Heffingsverordening GZP inlands graan jaar 2004
 132. Heffingsverordening GZP inlands graan jaar 2005
 133. Heffingsverordening GZP inlands graan jaar 2006
 134. Heffingsverordening GZP inlands graan jaar 2007
 135. Heffingsverordening GZP inlands graan jaar 2008
 136. Heffingsverordening GZP inlandse tarwe jaar 2003
 137. Heffingsverordening HBAG Pootgoedfonds jaar 2005
 138. Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud 2004
 139. Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud 2005
 140. Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud 2006
 141. Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud 2007
 142. Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003
 143. Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2004
 144. Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2005
 145. Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2006
 146. Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2007
 147. Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2008
 148. Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2009
 149. Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2010
 150. Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2011
 151. Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2012
 152. Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2003
 153. Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2004
 154. Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2005
 155. Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2006
 156. Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2007
 157. Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2008
 158. Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2009
 159. Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2010
 160. Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2011
 161. Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2012
 162. Heffingsverordening HPA Fonds aardappelverwerking jaar 2003
 163. Heffingsverordening HPA Fonds aardappelverwerking jaar 2004
 164. Heffingsverordening HPA fonds aardappelverwerking jaar 2005
 165. Heffingsverordening HPA Fonds aardappelverwerking jaar 2006
 166. Heffingsverordening HPA Fonds aardappelverwerking jaar 2007
 167. Heffingsverordening HPA Fonds aardappelverwerking jaar 2008
 168. Heffingsverordening HPA fonds consumptieaardappelen jaar 2003
 169. Heffingsverordening HPA fonds consumptieaardappelen jaar 2004
 170. Heffingsverordening HPA fonds consumptieaardappelen jaar 2005
 171. Heffingsverordening HPA fonds consumptieaardappelen jaar 2006
 172. Heffingsverordening HPA fonds consumptieaardappelen jaar 2007
 173. Heffingsverordening HPA fonds consumptieaardappelen jaar 2008
 174. Heffingsverordening HPA fonds pootaardappelen jaar 2003
 175. Heffingsverordening HPA fonds pootaardappelen jaar 2004
 176. Heffingsverordening HPA fonds pootaardappelen jaar 2005
 177. Heffingsverordening HPA fonds pootaardappelen jaar 2006
 178. Heffingsverordening HPA fonds pootaardappelen jaar 2007
 179. Heffingsverordening HPA fonds pootaardappelen jaar 2008
 180. Heffingsverordening HPA fonds teeltaangelegenheden jaar 2003
 181. Heffingsverordening HPA fonds teeltaangelegenheden jaar 2004
 182. Heffingsverordening HPA fonds teeltaangelegenheden jaar 2005
 183. Heffingsverordening HPA fonds teeltaangelegenheden jaar 2006
 184. Heffingsverordening HPA fonds teeltaangelegenheden jaar 2007
 185. Heffingsverordening HPA fonds teeltaangelegenheden jaar 2008
 186. Heffingsverordening HPA fonds uien jaar 2003
 187. Heffingsverordening HPA fonds uien jaar 2004
 188. Heffingsverordening HPA fonds uien jaar 2005
 189. Heffingsverordening HPA fonds uien jaar 2006
 190. Heffingsverordening HPA fonds uien jaar 2007
 191. Heffingsverordening HPA fonds uien jaar 2008
 192. Heffingsverordening HPA fonds zetmeelaardappelen jaar 2003
 193. Heffingsverordening HPA fonds zetmeelaardappelen jaar 2004
 194. Heffingsverordening HPA fonds zetmeelaardappelen jaar 2005
 195. Heffingsverordening HPA fonds zetmeelaardappelen jaar 2006
 196. Heffingsverordening HPA Fonds zetmeelaardappelen jaar 2007
 197. Heffingsverordening HPA Fonds zetmeelaardappelen jaar 2008
 198. Heffingsverordening HPA Teeltbescherming zetmeelaardappelen jaar 2003
 199. Heffingsverordening HPA teeltbescherming zetmeelaardappelen jaar 2004
 200. Heffingsverordening HPA Teeltbescherming zetmeelaardappelen jaar 2005
 201. Heffingsverordening HPA teeltbescherming zetmeelaardappelen jaar 2006
 202. Heffingsverordening HPA Teeltbescherming zetmeelaardappelen jaar 2007
 203. Heffingsverordening HPA Teeltbescherming zetmeelaardappelen jaar 2008
 204. Heffingsverordening HPA vlasfonds jaar 2003
 205. Heffingsverordening HPA vlasfonds jaar 2004
 206. Heffingsverordening HPA vlasfonds jaar 2005
 207. Heffingsverordening HPA vlasfonds jaar 2006
 208. Heffingsverordening HPA vlasfonds jaar 2007
 209. Heffingsverordening HPA vlasfonds jaar 2008
 210. Heffingsverordening kalverfonds (PVV) 2004
 211. Heffingsverordening kalverfonds 2003
 212. Heffingsverordening kappersbedrijf 2004
 213. Heffingsverordening naaimachinebedrijf 2004
 214. Heffingsverordening natuursteenbedrijf 2004
 215. Heffingsverordening o. en o.-fonds (PVV) 2004
 216. Heffingsverordening o. en o.-fonds 2003
 217. Heffingsverordening optiekbedrijf 2003
 218. Heffingsverordening optiekbedrijf 2004
 219. Heffingsverordening PA fonds aardappelverwerking 2009
 220. Heffingsverordening PA Fonds aardappelverwerking jaar 2008
 221. Heffingsverordening PA fonds consumptieaardappelen 2009
 222. Heffingsverordening PA fonds consumptieaardappelen jaar 2008
 223. Heffingsverordening PA fonds grassen en voedergewassen 2009
 224. Heffingsverordening PA fonds pootaardappelen 2009
 225. Heffingsverordening PA fonds pootaardappelen jaar 2008
 226. Heffingsverordening PA fonds teeltaangelegenheden 2009
 227. Heffingsverordening PA fonds teeltaangelegenheden 2012
 228. Heffingsverordening PA fonds teeltaangelegenheden jaar 2008
 229. Heffingsverordening PA fonds uien 2009
 230. Heffingsverordening PA fonds uien jaar 2008
 231. Heffingsverordening PA fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen 2009
 232. Heffingsverordening PA fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen jaar 2008
 233. Heffingsverordening PA fonds zaaizaad van voedergewassen jaar 2008
 234. Heffingsverordening PA fonds zetmeelaardappelen 2009
 235. Heffingsverordening PA fonds zetmeelaardappelen jaar 2008
 236. Heffingsverordening PA inlands graan 2009
 237. Heffingsverordening PA inlands graan jaar 2008
 238. Heffingsverordening PA Teeltbescherming zetmeelaardappelen 2009
 239. Heffingsverordening PA Teeltbescherming zetmeelaardappelen jaar 2008
 240. Heffingsverordening PA vlasfonds 2009
 241. Heffingsverordening PA vlasfonds jaar 2008
 242. Heffingsverordening PDV fondsen kunstmelkvoederbereiders jaar 2003
 243. Heffingsverordening PDV fondsen kunstmelkvoederbereiders jaar 2004
 244. Heffingsverordening PDV fondsen kunstmelkvoederbereiders jaar 2005
 245. Heffingsverordening PDV fondsen kunstmelkvoederbereiders jaar 2006
 246. Heffingsverordening PDV fondsen voormengsels, mengvoeders en voedermiddelen jaar 2003
 247. Heffingsverordening PDV fondsen voormengsels, mengvoeders en voedermiddelen jaar 2004
 248. Heffingsverordening PDV fondsen voormengsels, mengvoeders en voedermiddelen jaar 2005
 249. Heffingsverordening PDV fondsen voormengsels, mengvoeders en voedermiddelen jaar 2006
 250. Heffingsverordening PDV kwaliteitscontrole vleeskalversector jaar 2003
 251. Heffingsverordening PDV kwaliteitscontrole vleeskalversector jaar 2004
 252. Heffingsverordening PDV kwaliteitscontrole vleeskalversector jaar 2005
 253. Heffingsverordening PDV kwaliteitscontrole vleeskalversector jaar 2006
 254. Heffingsverordening pianotechnisch bedrijf 2003
 255. Heffingsverordening pianotechnisch bedrijf 2004
 256. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor Bier 2011
 257. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters 2007
 258. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters 2008
 259. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters 2009
 260. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters 2010
 261. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters 2011
 262. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters 2012
 263. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor gedistilleerd 2005
 264. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor slijters 2003
 265. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2003
 266. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2004
 267. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2006
 268. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2007
 269. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2008
 270. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2009
 271. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2010
 272. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2011
 273. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2012
 274. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor slijters 2009
 275. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor slijters 2010
 276. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor slijters 2011
 277. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor slijters 2012
 278. Heffingsverordening Promotieactiviteiten Groothandel Groenten en Fruit 2003
 279. Heffingsverordening Promotieactiviteiten Groothandel Groenten en Fruit 2004
 280. Heffingsverordening promotiefonds (PVV) 2004
 281. Heffingsverordening promotiefonds (vlees) (PVV) 2004
 282. Heffingsverordening propagandafonds (vlees) 2003
 283. Heffingsverordening propagandafonds 2003
 284. Heffingsverordening rietdekkersbedrijf 2003
 285. Heffingsverordening rietdekkersbedrijf 2004
 286. Heffingsverordening runderfonds (PVV) 2004
 287. Heffingsverordening runderfonds 2003
 288. Heffingsverordening saneringsfonds verzamelcentra varkens (PVV) 2004
 289. Heffingsverordening Saneringsfonds verzamelcentra varkens 2003
 290. Heffingsverordening schapen- en geitenfonds (PVV) 2004
 291. Heffingsverordening schapen- en geitenfonds 2003
 292. Heffingsverordening schoenherstellersbedrijf 2004
 293. Heffingsverordening scholing, arbeidsomstandigheden en arbeidsmarkt natuursteenbedrijf 2004
 294. Heffingsverordening schoonheidsverzorgingsbedrijf 2004
 295. Heffingsverordening schoorsteenvegersbedrijf 2003
 296. Heffingsverordening schoorsteenvegersbedrijf 2004
 297. Heffingsverordening textielreinigingsbedrijf 2003
 298. Heffingsverordening textielreinigingsbedrijf 2004
 299. Heffingsverordening varkensfonds rekening-A 2003
 300. Heffingsverordening varkensfonds-rekening-A (PVV) 2004
 301. Heffingsverordening varkensfonds-rekening-B (PVV) 2004
 302. Heffingsverordening varkensfonds-rekening-B 2003
 303. Heffingsverordening Veehandel (PVV) 2003
 304. Heffingsverordening voegbedrijf 2004
 305. Heffingsverordening voetverzorgingsbedrijf 2004
 306. Heffìngsverordening GZP fonds zaaizaad van voedergewassen jaar 2007
 307. Instellingsbesluit Akkerbouwproductschappen
 308. Instellingsbesluit Bedrijfschap Afbouw
 309. Instellingsbesluit Bedrijfschap Groothandel en Tussenpersonen in Aardappelen
 310. Instellingsbesluit Bedrijfschap Groothandel en Tussenpersonen in Groenten en Fruit
 311. Instellingsbesluit Bedrijfschap Horeca en Catering
 312. Instellingsbesluit Bedrijfschap Vleeswarenindustrie
 313. Instellingsbesluit Bosschap
 314. Instellingsbesluit Commissie Diergezondheid en -kwaliteit Runderen PZ/PVV
 315. Instellingsbesluit Commissie Vleesindustrie
 316. Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel
 317. Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Ambachten
 318. Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Detailhandel
 319. Instellingsbesluit Productschap Dranken
 320. Instellingsbesluit Productschap Margarine, Vetten en Oliën
 321. Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren
 322. Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw
 323. Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees
 324. Instellingsbesluit Productschap Vis
 325. Instellingsbesluit Productschap Zuivel
 326. Instellingsverordening Bestuurskamer 2008
 327. Intrekkingsverordening PA fonds zaaizaad van voedergewassen 2008
 328. Intrekkingsverordening PDV certificatie GMP diervoedersector 2003
 329. Mandaatbesluit HBAG 2005
 330. MVO-verordening 2002, Eetbare oliën en vetten
 331. Ondermandaatbesluit HBAG 2005
 332. Organisaties gerechtigd tot het benoemen van SER-leden
 333. Regelen omtrent onverenigbaarheid van het lidmaatschap van de SER met enige andere werkzaamheden
 334. Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden
 335. Registratieverordening Bedrijfschap Horeca en Catering 2008
 336. Registratieverordening Bosschap 2010
 337. Registratieverordening HBD 2005
 338. Registratieverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2004
 339. Subsidiebesluit Bedrijfschap Horeca en Catering
 340. Subsidiebesluit SER
 341. Subsidieverordening Bedrijfschap Horeca en Catering
 342. Subsidieverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2009
 343. Uitvoeringsreglement PT tegemoetkoming extra keuringskosten bufferzone Boskoop
 344. Verordening aanduiding bijzondere slachtpluimvee-houderijsystemen (PPE) 2004
 345. Verordening aanvaarding bestuursfuncties bij bedrijfslichamen
 346. Verordening aanwijzing productschappen
 347. Verordening administratieve heffingen 2009
 348. Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005
 349. Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005
 350. Verordening Algemene Bepalingen Heffingen Productschap Vis 2007
 351. Verordening algemene bepalingen PPE 2003
 352. Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006
 353. Verordening algemene bepalingen PVV 2003
 354. Verordening Algemene heffing Bosschap 2003
 355. Verordening Algemene heffing Bosschap 2004
 356. Verordening Algemene heffing Bosschap 2005
 357. Verordening Algemene Heffing Bosschap 2006
 358. Verordening Algemene Heffing Bosschap 2007
 359. Verordening Algemene Heffing Bosschap 2008
 360. Verordening algemene heffing groenten en fruit 2009
 361. Verordening algemene heffing groenten en fruit 2010
 362. Verordening authenticiteit vruchtenlimonades Productschap Dranken 2003
 363. Verordening basisheffing veeziektenfonds (PVV) 2004
 364. Verordening basisheffing veeziektenfonds PVV 2003
 365. Verordening behandeling bezwaarschriften
 366. Verordening beleggingsbeleid Productschap Vis 2005
 367. Verordening Benaming Gedistilleerde en Zwak gedistilleerde Dranken Productschap Dranken 2009
 368. Verordening bestemmingheffing schoenherstellersbedrijf 2007
 369. Verordening bestemmingheffing voetverzorgingsbedrijf 2007
 370. Verordening bestemmingsheffing ambulante handel 2003
 371. Verordening bestemmingsheffing ambulante handel 2004
 372. Verordening bestemmingsheffing ambulante handel 2005
 373. Verordening bestemmingsheffing ambulante handel 2006
 374. Verordening bestemmingsheffing ambulante handel 2007
 375. Verordening bestemmingsheffing ambulante handel 2008
 376. Verordening bestemmingsheffing ambulante handel 2009
 377. Verordening bestemmingsheffing ambulante handel 2010
 378. Verordening bestemmingsheffing ambulante handel 2011
 379. Verordening bestemmingsheffing ambulante handel 2012
 380. Verordening bestemmingsheffing banketbakkersbedrijf 2005
 381. Verordening bestemmingsheffing banketbakkersbedrijf 2006
 382. Verordening bestemmingsheffing banketbakkersbedrijf 2007
 383. Verordening bestemmingsheffing banketbakkersbedrijf 2008
 384. Verordening bestemmingsheffing banketbakkersbedrijf 2009
 385. Verordening bestemmingsheffing banketbakkersbedrijf 2010
 386. Verordening bestemmingsheffing banketbakkersbedrijf 2011
 387. Verordening bestemmingsheffing banketbakkersbedrijf 2012
 388. Verordening bestemmingsheffing bestratingsbedrijf 2005
 389. Verordening bestemmingsheffing bestratingsbedrijf 2006
 390. Verordening bestemmingsheffing bestratingsbedrijf 2007
 391. Verordening bestemmingsheffing bestratingsbedrijf 2008
 392. Verordening bestemmingsheffing bestratingsbedrijf 2009
 393. Verordening bestemmingsheffing bestratingsbedrijf 2010
 394. Verordening bestemmingsheffing bestratingsbedrijf 2011
 395. Verordening bestemmingsheffing bestratingsbedrijf 2012
 396. Verordening bestemmingsheffing bitumineus en kunststof dakbedekkingsbedrijf 2005
 397. Verordening bestemmingsheffing bitumineus en kunststof dakbedekkingsbedrijf 2006
 398. Verordening bestemmingsheffing bitumineus en kunststof dakbedekkingsbedrijf 2007
 399. Verordening bestemmingsheffing bitumineus en kunststof dakbedekkingsbedrijf 2008
 400. Verordening bestemmingsheffing bitumineus en kunststof dakbedekkingsbedrijf 2009
 401. Verordening bestemmingsheffing bitumineus en kunststof dakbedekkingsbedrijf 2010
 402. Verordening bestemmingsheffing bitumineus en kunststof dakbedekkingsbedrijf 2011
 403. Verordening bestemmingsheffing bitumineus en kunststof dakbedekkingsbedrijf 2012
 404. Verordening bestemmingsheffing consumptie-ijsbereidingsbedrijf 2010
 405. Verordening bestemmingsheffing consumptie-ijsbereidingsbedrijf 2011
 406. Verordening bestemmingsheffing consumptie-ijsbereidingsbedrijf 2012
 407. Verordening bestemmingsheffing dakdekkers hellende daken 2009
 408. Verordening bestemmingsheffing dakdekkersbedrijf hellende daken 2005
 409. Verordening bestemmingsheffing dakdekkersbedrijf hellende daken 2006
 410. Verordening bestemmingsheffing dakdekkersbedrijf hellende daken 2007
 411. Verordening bestemmingsheffing dakdekkersbedrijf hellende daken 2008
 412. Verordening bestemmingsheffing dakdekkersbedrijf hellende daken 2010
 413. Verordening bestemmingsheffing dakdekkersbedrijf hellende daken 2011
 414. Verordening bestemmingsheffing dakdekkersbedrijf hellende daken 2012
 415. Verordening bestemmingsheffing detailhandel AGF 2004
 416. Verordening bestemmingsheffing detailhandel AGF 2005
 417. Verordening bestemmingsheffing detailhandel AGF 2006
 418. Verordening bestemmingsheffing detailhandel AGF 2007
 419. Verordening bestemmingsheffing detailhandel AGF 2008
 420. Verordening bestemmingsheffing detailhandel AGF 2009
 421. Verordening bestemmingsheffing detailhandel AGF 2010
 422. Verordening bestemmingsheffing detailhandel AGF 2011
 423. Verordening bestemmingsheffing detailhandel AGF 2012
 424. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in AGF 2003
 425. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in bloemen en planten 2004
 426. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in bloemen en planten 2006
 427. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in bloemen en planten 2008
 428. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in bloemen en planten 2010
 429. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in bloemen en planten 2012
 430. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in brood en banket 2003
 431. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in brood en banket 2004
 432. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in brood en banket 2005
 433. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in brood en banket 2006
 434. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in brood en banket 2007
 435. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in brood en banket 2008
 436. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in brood en banket 2009
 437. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in brood en banket 2010
 438. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in brood en banket 2011
 439. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in brood en banket 2012
 440. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden 2003
 441. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden 2004
 442. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden 2005
 443. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden 2006
 444. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden 2007
 445. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden 2008
 446. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden 2009
 447. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden 2010
 448. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden 2011
 449. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden 2012
 450. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in wild en gevogelte 2003
 451. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in wild en gevogelte 2004
 452. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in wild en gevogelte 2005
 453. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in wild en gevogelte 2006
 454. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in wild en gevogelte 2008
 455. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in wild en gevogelte 2010
 456. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in wild en gevogelte 2012
 457. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in wonen 2003
 458. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in wonen 2004
 459. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in wonen 2005
 460. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in wonen 2006
 461. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in wonen 2007
 462. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in wonen 2008
 463. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in wonen 2009
 464. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in wonen 2010
 465. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in wonen 2011
 466. Verordening bestemmingsheffing detailhandel in wonen 2012
 467. Verordening bestemmingsheffing fonds o. & o. vleeswarenindustrie (PVV) 2005
 468. Verordening bestemmingsheffing fonds sociale aangelegenheden vleeswarenindustrie (PVV) 2005
 469. Verordening bestemmingsheffing fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (PVV) 2005
 470. Verordening bestemmingsheffing fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (PVV) 2006
 471. Verordening bestemmingsheffing fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (PVV) 2007
 472. Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2007
 473. Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2008
 474. Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2009
 475. Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2010
 476. Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2011
 477. Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2012
 478. Verordening Bestemmingsheffing Fonds Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2003
 479. Verordening Bestemmingsheffing Fonds Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2006
 480. Verordening bestemmingsheffing Gedistilleerd Informatiecentrum 2004
 481. Verordening bestemmingsheffing Gedistilleerd Informatiecentrum 2005
 482. Verordening bestemmingsheffing Gedistilleerd Informatiecentrum 2006
 483. Verordening Bestemmingsheffing Gedistilleerd Informatiecentrum 2008
 484. Verordening Bestemmingsheffing Gedistilleerd Informatiecentrum 2009
 485. Verordening Bestemmingsheffing Gedistilleerd Informatiecentrum 2010
 486. Verordening Bestemmingsheffing Gedistilleerd Informatiecentrum 2011
 487. Verordening Bestemmingsheffing Gedistilleerd Informatiecentrum 2012
 488. Verordening bestemmingsheffing glazenwassersbedrijf 2005
 489. Verordening bestemmingsheffing glazenwassersbedrijf 2006
 490. Verordening bestemmingsheffing glazenwassersbedrijf 2007
 491. Verordening bestemmingsheffing glazenwassersbedrijf 2008
 492. Verordening bestemmingsheffing glazenwassersbedrijf 2009
 493. Verordening bestemmingsheffing glazenwassersbedrijf 2010
 494. Verordening bestemmingsheffing glazenwassersbedrijf 2011
 495. Verordening bestemmingsheffing glazenwassersbedrijf 2012
 496. Verordening bestemmingsheffing hotelclassificatie Bedrijfschap Horeca en Catering 2003
 497. Verordening bestemmingsheffing hotelclassificatie Bedrijfschap Horeca en Catering 2004
 498. Verordening bestemmingsheffing hotelclassificatie Bedrijfschap Horeca en Catering 2005
 499. Verordening bestemmingsheffing hotelclassificatie Bedrijfschap Horeca en Catering 2006
 500. Verordening bestemmingsheffing hotelclassificatie bedrijfschap Horeca en Catering 2007
 501. Verordening bestemmingsheffing hotelclassificatie bedrijfschap Horeca en Catering 2008
 502. Verordening bestemmingsheffing hotelclassificatie bedrijfschap Horeca en Catering 2009
 503. Verordening bestemmingsheffing hotelclassificatie Bedrijfschap Horeca en Catering 2010
 504. Verordening bestemmingsheffing hotelclassificatie bedrijfschap Horeca en Catering 2011
 505. Verordening bestemmingsheffing kappersbedrijf 2005
 506. Verordening bestemmingsheffing kappersbedrijf 2006
 507. Verordening bestemmingsheffing kappersbedrijf 2007
 508. Verordening bestemmingsheffing kappersbedrijf 2008
 509. Verordening bestemmingsheffing kappersbedrijf 2009
 510. Verordening bestemmingsheffing kappersbedrijf 2010
 511. Verordening bestemmingsheffing kappersbedrijf 2011
 512. Verordening bestemmingsheffing kappersbedrijf 2012
 513. Verordening bestemmingsheffing MKB-sportdetailhandel 2006
 514. Verordening bestemmingsheffing MKB-sportdetailhandel 2008
 515. Verordening bestemmingsheffing MKB-sportdetailhandel 2009
 516. Verordening bestemmingsheffing MKB-sportdetailhandel 2011
 517. Verordening bestemmingsheffing MKB-sportdetailhandel 2012
 518. Verordening bestemmingsheffing MKB-supermarkten 2004
 519. Verordening bestemmingsheffing MKB-supermarkten 2006
 520. Verordening bestemmingsheffing mkb-supermarkten 2007
 521. Verordening bestemmingsheffing MKB-supermarkten 2011
 522. Verordening bestemmingsheffing mode detailhandel mkb 2004
 523. Verordening bestemmingsheffing modedetailhandel mkb 2003
 524. Verordening bestemmingsheffing modedetailhandel mkb 2005
 525. Verordening bestemmingsheffing modedetailhandel mkb 2006
 526. Verordening bestemmingsheffing modedetailhandel mkb 2008
 527. Verordening bestemmingsheffing modedetailhandel mkb 2009
 528. Verordening bestemmingsheffing modedetailhandel mkb 2010
 529. Verordening bestemmingsheffing modedetailhandel mkb 2011
 530. Verordening bestemmingsheffing modedetailhandel mkb 2012
 531. Verordening bestemmingsheffing naaimachinebedrijf 2005
 532. Verordening bestemmingsheffing naaimachinebedrijf 2006
 533. Verordening bestemmingsheffing naaimachinebedrijf 2007
 534. Verordening bestemmingsheffing naaimachinebedrijf 2010
 535. Verordening bestemmingsheffing naaimachinebedrijf 2011
 536. Verordening bestemmingsheffing naaimachinebedrijf 2012
 537. Verordening bestemmingsheffing natuursteenbedrijf 2005
 538. Verordening bestemmingsheffing natuursteenbedrijf 2006
 539. Verordening bestemmingsheffing natuursteenbedrijf 2007
 540. Verordening bestemmingsheffing natuursteenbedrijf 2008
 541. Verordening bestemmingsheffing natuursteenbedrijf 2009
 542. Verordening bestemmingsheffing natuursteenbedrijf 2010
 543. Verordening bestemmingsheffing natuursteenbedrijf 2011
 544. Verordening bestemmingsheffing natuursteenbedrijf 2012
 545. Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds aanvoersector 2003
 546. Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds kleinhandel 2003
 547. Verordening bestemmingsheffing optiekbedrijf 2005
 548. Verordening bestemmingsheffing optiekbedrijf 2006
 549. Verordening bestemmingsheffing optiekbedrijf 2007
 550. Verordening bestemmingsheffing optiekbedrijf 2008
 551. Verordening bestemmingsheffing optiekbedrijf 2009
 552. Verordening bestemmingsheffing optiekbedrijf 2010
 553. Verordening bestemmingsheffing optiekbedrijf 2011
 554. Verordening bestemmingsheffing optiekbedrijf 2012
 555. Verordening bestemmingsheffing pianotechnisch bedrijf 2005
 556. Verordening bestemmingsheffing pianotechnisch bedrijf 2006
 557. Verordening bestemmingsheffing pianotechnisch bedrijf 2007
 558. Verordening bestemmingsheffing pianotechnisch bedrijf 2008
 559. Verordening bestemmingsheffing pianotechnisch bedrijf 2009
 560. Verordening bestemmingsheffing pianotechnisch bedrijf 2010
 561. Verordening bestemmingsheffing pianotechnisch bedrijf 2011
 562. Verordening bestemmingsheffing pianotechnisch bedrijf 2012
 563. Verordening bestemmingsheffing promotieactiviteiten groothandel groenten en fruit 2005
 564. Verordening bestemmingsheffing promotieactiviteiten groothandel groenten en fruit 2006
 565. Verordening bestemmingsheffing promotieactiviteiten groothandel groenten en fruit 2007
 566. Verordening bestemmingsheffing promotieactiviteiten groothandel groenten en fruit 2010
 567. Verordening bestemmingsheffing rietdekkersbedrijf 2005
 568. Verordening bestemmingsheffing rietdekkersbedrijf 2006
 569. Verordening bestemmingsheffing rietdekkersbedrijf 2007
 570. Verordening bestemmingsheffing rietdekkersbedrijf 2008
 571. Verordening bestemmingsheffing rietdekkersbedrijf 2009
 572. Verordening bestemmingsheffing rietdekkersbedrijf 2010
 573. Verordening bestemmingsheffing rietdekkersbedrijf 2011
 574. Verordening bestemmingsheffing rietdekkersbedrijf 2012
 575. Verordening bestemmingsheffing schoenendetailhandel 2003
 576. Verordening bestemmingsheffing schoenherstellersbedrijf 2005
 577. Verordening bestemmingsheffing schoenherstellersbedrijf 2006
 578. Verordening bestemmingsheffing schoenherstellersbedrijf 2008
 579. Verordening bestemmingsheffing schoenherstellersbedrijf 2009
 580. Verordening bestemmingsheffing schoenherstellersbedrijf 2010
 581. Verordening bestemmingsheffing schoenherstellersbedrijf 2011
 582. Verordening bestemmingsheffing schoenherstellersbedrijf 2012
 583. Verordening bestemmingsheffing schoenherstellersbedrijf opleiding 2006
 584. Verordening bestemmingsheffing schoenherstellersbedrijf opleiding 2007
 585. Verordening bestemmingsheffing schoenherstellersbedrijf opleiding 2008
 586. Verordening bestemmingsheffing schoenherstellersbedrijf opleiding 2009
 587. Verordening bestemmingsheffing schoenherstellersbedrijf opleiding 2010
 588. Verordening bestemmingsheffing schoenherstellersbedrijf opleiding 2011
 589. Verordening bestemmingsheffing schoenherstellersbedrijf opleiding 2012
 590. Verordening bestemmingsheffing scholing, arbeidsomstandigheden en arbeidsmarkt natuursteenbedrijf 2005
 591. Verordening bestemmingsheffing scholing, opleiding en werkgelegenheid bitumineus dakdekkersbedrijf 2003
 592. Verordening bestemmingsheffing schoonheidsverzorgingsbedrijf 2005
 593. Verordening bestemmingsheffing schoonheidsverzorgingsbedrijf 2006
 594. Verordening bestemmingsheffing schoonheidsverzorgingsbedrijf 2007
 595. Verordening bestemmingsheffing schoonheidsverzorgingsbedrijf 2008
 596. Verordening bestemmingsheffing schoonheidsverzorgingsbedrijf 2009
 597. Verordening bestemmingsheffing schoonheidsverzorgingsbedrijf 2010
 598. Verordening bestemmingsheffing schoonheidsverzorgingsbedrijf 2011
 599. Verordening bestemmingsheffing schoonheidsverzorgingsbedrijf 2012
 600. Verordening bestemmingsheffing schoorsteenvegersbedrijf 2005
 601. Verordening bestemmingsheffing schoorsteenvegersbedrijf 2006
 602. Verordening bestemmingsheffing schoorsteenvegersbedrijf 2007
 603. Verordening bestemmingsheffing schoorsteenvegersbedrijf 2008
 604. Verordening bestemmingsheffing schoorsteenvegersbedrijf 2009
 605. Verordening bestemmingsheffing schoorsteenvegersbedrijf 2010
 606. Verordening bestemmingsheffing schoorsteenvegersbedrijf 2011
 607. Verordening bestemmingsheffing sportdetailhandel 2003
 608. Verordening bestemmingsheffing subsidieverstrekking Bedrijfschap Horeca en Catering 2011
 609. Verordening bestemmingsheffing textielreinigingsbedrijf 2005
 610. Verordening bestemmingsheffing textielreinigingsbedrijf 2006
 611. Verordening bestemmingsheffing textielreinigingsbedrijf 2007
 612. Verordening bestemmingsheffing textielreinigingsbedrijf 2008
 613. Verordening bestemmingsheffing textielreinigingsbedrijf 2009
 614. Verordening bestemmingsheffing textielreinigingsbedrijf 2010
 615. Verordening bestemmingsheffing textielreinigingsbedrijf 2011
 616. Verordening bestemmingsheffing textielreinigingsbedrijf 2012
 617. Verordening bestemmingsheffing voegbedrijf 2005
 618. Verordening bestemmingsheffing voegbedrijf 2006
 619. Verordening bestemmingsheffing voegbedrijf 2007
 620. Verordening bestemmingsheffing voegbedrijf 2008
 621. Verordening bestemmingsheffing voegbedrijf 2009
 622. Verordening bestemmingsheffing voegbedrijf 2010
 623. Verordening bestemmingsheffing voegbedrijf 2011
 624. Verordening bestemmingsheffing voegbedrijf 2012
 625. Verordening bestemmingsheffing voetverzorgingsbedrijf 2005
 626. Verordening bestemmingsheffing voetverzorgingsbedrijf 2006
 627. Verordening bestemmingsheffing voetverzorgingsbedrijf 2008
 628. Verordening bestemmingsheffing voetverzorgingsbedrijf 2009
 629. Verordening bestemmingsheffing voetverzorgingsbedrijf 2010
 630. Verordening bestemmingsheffing voetverzorgingsbedrijf 2011
 631. Verordening bestemmingsheffing voetverzorgingsbedrijf 2012
 632. Verordening bestemmingsheffingen konijnen en edelpelsdieren (PPE) 2005
 633. Verordening bestemmingsheffingen konijnen en edelpelsdieren (PPE) 2006
 634. Verordening bestemmingsheffingen konijnen en edelpelsdieren (PPE) 2007
 635. Verordening bestemmingsheffingen konijnen en edelpelsdieren (PPE) 2008
 636. Verordening bestemmingsheffingen konijnen en edelpelsdieren (PPE) 2009
 637. Verordening bestemmingsheffingen konijnen en edelpelsdieren (PPE) 2010
 638. Verordening bestemmingsheffingen konijnen en edelpelsdieren (PPE) 2011
 639. Verordening bestemmingsheffingen konijnen en edelpelsdieren (PPE) 2012
 640. Verordening bestemmingsheffingen legsector (PPE) 2005
 641. Verordening bestemmingsheffingen legsector (PPE) 2006
 642. Verordening bestemmingsheffingen legsector (PPE) 2007
 643. Verordening bestemmingsheffingen legsector (PPE) 2008
 644. Verordening bestemmingsheffingen legsector (PPE) 2009
 645. Verordening bestemmingsheffingen legsector (PPE) 2010
 646. Verordening bestemmingsheffingen legsector (PPE) 2011
 647. Verordening bestemmingsheffingen legsector (PPE) 2012
 648. Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2005
 649. Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2006
 650. Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2007
 651. Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2008
 652. Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2009
 653. Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2010
 654. Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2011
 655. Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2012
 656. Verordening bestemmingsheffingen runderen en kalveren (PVV) 2005
 657. Verordening bestemmingsheffingen runderen en kalveren (PVV) 2006
 658. Verordening bestemmingsheffingen runderen en kalveren (PVV) 2007
 659. Verordening bestemmingsheffingen runderen en kalveren (PVV) 2008
 660. Verordening bestemmingsheffingen runderen en kalveren (PVV) 2009
 661. Verordening bestemmingsheffingen runderen en kalveren (PVV) 2010
 662. Verordening bestemmingsheffingen runderen en kalveren (PVV) 2011
 663. Verordening bestemmingsheffingen runderen en kalveren (PVV) 2012
 664. Verordening bestemmingsheffingen schapen en geiten (PVV) 2005
 665. Verordening bestemmingsheffingen schapen en geiten (PVV) 2006
 666. Verordening bestemmingsheffingen schapen en geiten (PVV) 2007
 667. Verordening bestemmingsheffingen schapen en geiten (PVV) 2008
 668. Verordening bestemmingsheffingen schapen en geiten (PVV) 2009
 669. Verordening bestemmingsheffingen schapen en geiten (PVV) 2010
 670. Verordening bestemmingsheffingen schapen en geiten (PVV) 2011
 671. Verordening bestemmingsheffingen schapen en geiten (PVV) 2012
 672. Verordening bestemmingsheffingen varkens (PVV) 2005
 673. Verordening bestemmingsheffingen varkens (PVV) 2006
 674. Verordening bestemmingsheffingen varkens (PVV) 2007
 675. Verordening bestemmingsheffingen varkens (PVV) 2008
 676. Verordening bestemmingsheffingen varkens (PVV) 2009
 677. Verordening bestemmingsheffingen varkens (PVV) 2010
 678. Verordening bestemmingsheffingen varkens (PVV) 2011
 679. Verordening bestemmingsheffingen varkens (PVV) 2012
 680. Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PPE) 2005
 681. Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds (PPE) 2006
 682. Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds (PPE) 2007
 683. Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds (PPE) 2008
 684. Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds (PPE) 2009
 685. Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds (PPE) 2010
 686. Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PPE) 2011
 687. Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds (PPE) 2012
 688. Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PVV) 2005
 689. Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds (PVV) 2006
 690. Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PVV) 2007
 691. Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PVV) 2008
 692. Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PVV) 2009
 693. Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PVV) 2010
 694. Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PVV) 2011
 695. Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PVV) 2012
 696. Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds rekening a (salmonellaschade) (PPE) 2005
 697. Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds salmonellamaatregelen (PPE) 2010
 698. Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds salmonellamaatregelen (PPE) 2011
 699. Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds salmonellamaatregelen (PPE) 2012
 700. Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2006
 701. Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2010
 702. Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2011
 703. Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2012
 704. Verordening bestemmingsheffingen vleesindustrie (PVV) 2006
 705. Verordening bestemmingsheffingen vleesindustrie (PVV) 2007
 706. Verordening bestemmingsheffingen vleesindustrie (PVV) 2008
 707. Verordening bestemmingsheffingen vleesindustrie (PVV) 2009
 708. Verordening bestemmingsheffingen vleesindustrie (PVV) 2010
 709. Verordening bestemmingsheffingen vleesindustrie (PVV) 2011
 710. Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2006
 711. Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2007
 712. Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2008
 713. Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2009
 714. Verordening bestemmingsheffingen Vleeswarenindustrie (PVV) 2010
 715. Verordening bestemmingsheffingen Vleeswarenindustrie (PVV) 2011
 716. Verordening bestemmingsheffingen Vleeswarenindustrie (PVV) 2012
 717. Verordening bestrijding infectieuze coryza en salmonella gallinarum bij pluimvee (PPE) 2009
 718. Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008
 719. Verordening bevoegdheden organen en secretariaat Productschap Vis 2008
 720. Verordening bezoldiging tuchtgerechten PBO
 721. Verordening bijzonder heffing veeziektenfonds loopvogels 2003
 722. Verordening bijzondere heffing veeziektenfonds (PVV) 2004
 723. Verordening bijzondere heffing veeziektenfonds loopvogels (PPE) 2004
 724. Verordening bijzondere heffing veeziektenfonds PVV 2003
 725. Verordening Bosschap Algemene Heffing 2009
 726. Verordening Bosschap Algemene Heffing 2010
 727. Verordening Bosschap Algemene Heffing 2011
 728. Verordening Bosschap Algemene Heffing 2012
 729. Verordening Bosschap Heffing Subsidies en Bijdragen 2006
 730. Verordening Bosschap Heffing Subsidies en Bijdragen 2007
 731. Verordening Bosschap Heffing Subsidies en Bijdragen 2008
 732. Verordening Bosschap Heffing Subsidies en Bijdragen 2009
 733. Verordening Bosschap Heffing Subsidies en Bijdragen 2010
 734. Verordening Bosschap Heffing Subsidies en Bijdragen 2011
 735. Verordening Bosschap inzake Heffing Subsidies en Bijdragen 2003
 736. Verordening Bosschap inzake Heffing Subsidies en Bijdragen 2004
 737. Verordening Bosschap inzake Heffing Subsidies en Bijdragen 2005
 738. Verordening classificatie slachtvarkens 2003
 739. Verordening classificatiemerken slachtzeugen 2003
 740. Verordening dagvers gerookte paling 2000
 741. Verordening erkenningsvoorwaarden voor stamboeken, prestatieonderzoek en fokwaardeschatting (PVV) 2010
 742. Verordening externe bezwaarschriftencommissie (PPE) 2006
 743. Verordening externe bezwaarschriftencommissie (PVV) 2006
 744. Verordening financiering garnalenpromotie 2007
 745. Verordening financiering garnalenpromotie 2008
 746. Verordening financiering garnalenpromotie 2009
 747. Verordening financiering garnalenpromotie 2010
 748. Verordening financiering garnalenpromotie 2011
 749. Verordening financiering garnalenpromotie 2012
 750. Verordening financiering garnalenzeven en garnalenkrakers visafslagen 2007
 751. Verordening financiering mosselonderzoek 2007
 752. Verordening financiering mosselonderzoek 2008
 753. Verordening financiering mosselonderzoek 2009
 754. Verordening financiering mosselonderzoek 2010
 755. Verordening financiering mosselonderzoek 2011
 756. Verordening financiering mosselonderzoek 2012
 757. Verordening financiering mosselpromotie 2007
 758. Verordening financiering mosselpromotie 2008
 759. Verordening financiering mosselpromotie 2009
 760. Verordening financiering mosselpromotie 2010
 761. Verordening financiering mosselpromotie 2011
 762. Verordening financiering mosselpromotie 2012
 763. Verordening financiering onderwijsprojecten aanvoersector 2008
 764. Verordening financiering onderwijsprojecten aanvoersector 2009
 765. Verordening Financiering onderwijsprojecten aanvoersector 2010
 766. Verordening financiering onderwijsprojecten aanvoersector 2011
 767. Verordening financiering onderwijsprojecten aanvoersector 2012
 768. Verordening financiering onderwijsprojecten kleinhandel 2008
 769. Verordening financiering onderwijsprojecten kleinhandel 2009
 770. Verordening financiering onderwijsprojecten kleinhandel 2010
 771. Verordening financiering onderwijsprojecten kleinhandel 2011
 772. Verordening financiering onderwijsprojecten kleinhandel 2012
 773. Verordening financiering onderzoeksprojecten aanvoersector 2008
 774. Verordening financiering onderzoeksprojecten aanvoersector 2009
 775. Verordening financiering onderzoeksprojecten aanvoersector 2010
 776. Verordening financiering onderzoeksprojecten aanvoersector 2011
 777. Verordening financiering onderzoeksprojecten aanvoersector 2012
 778. Verordening financiering onderzoeksprojecten kleinhandel 2008
 779. Verordening financiering onderzoeksprojecten kleinhandel 2009
 780. Verordening financiering onderzoeksprojecten kleinhandel 2010
 781. Verordening financiering onderzoeksprojecten kleinhandel 2011
 782. Verordening financiering onderzoeksprojecten kleinhandel 2012
 783. Verordening financiering projecten groothandelssector 2008
 784. Verordening financiering projecten groothandelssector 2009
 785. Verordening financiering projecten groothandelssector 2010
 786. Verordening financiering projecten groothandelssector 2011
 787. Verordening financiering projecten groothandelssector 2012
 788. Verordening financiering promotie kweekvis en onderzoek visteelt 2007
 789. Verordening financiering promotie kweekvis en onderzoek visteelt 2008
 790. Verordening financiering promotie kweekvis en onderzoek visteelt 2009
 791. Verordening financiering promotie kweekvis en onderzoek visteelt 2010
 792. Verordening financiering promotie kweekvis en onderzoek visteelt 2011
 793. Verordening financiering promotie kweekvis en onderzoek visteelt 2012
 794. Verordening financiering scholpromotie 2007
 795. Verordening financiering scholpromotie 2008
 796. Verordening financiering scholpromotie 2009
 797. Verordening financiering scholpromotie 2010
 798. Verordening financiering scholpromotie 2011
 799. Verordening financiering scholpromotie 2012
 800. Verordening financiering vispromotie 2007
 801. Verordening financiering vispromotie 2008
 802. Verordening financiering vispromotie 2009
 803. Verordening financiering vispromotie 2010
 804. Verordening financiering vispromotie 2011
 805. Verordening financiering vispromotie 2012
 806. Verordening financieringsfonds ten behoeve van het ruimen van met M.g. besmette ouderdieren leg- en vleesrassen kippen (PPE) 2003
 807. Verordening financiën bedrijfslichamen 2011
 808. Verordening fokken op terugdringing TSE-gevoeligheid bij schapen (PVV) 2008
 809. Verordening fonds afzetbevordering (PPE) 2011
 810. Verordening fonds afzetbevordering (PVV) 2005
 811. Verordening fonds gezondheidszorg (PPE) 2011
 812. Verordening fonds gezondheidszorg (PVV) 2005
 813. Verordening fonds ruimen M.g. besmette kuikens en ouderdieren leg- en vleesrassen kippen (PPE) 2011
 814. Verordening fonds sociale aangelegenheden vleesindustrie (PVV) 2003
 815. Verordening fonds sociale aangelegenheden vleeswarenindustrie (PVV) 2003
 816. Verordening fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (PVV) 2005
 817. Verordening fonds voor kwaliteitsverbetering (PPE) 2011
 818. Verordening fonds voor kwaliteitsverbetering (PVV) 2005
 819. Verordening fonds voor onderzoek en ontwikkeling (PPE) 2011
 820. Verordening fonds voor onderzoek en ontwikkeling PVV 2003
 821. Verordening fonds voor onderzoek en ontwikkeling vleeswarenindustrie PVV 2003
 822. Verordening gemeenschappelijk secretariaat vorderingen Landbouwschap 2000
 823. Verordening GZP algemene bepalingen 2003
 824. Verordening GZP bestemmingsfonds verwerkende bedrijven 2003
 825. Verordening GZP financieringsheffing jaar 2003
 826. Verordening GZP financieringsheffing jaar 2004
 827. Verordening GZP financieringsheffing jaar 2005
 828. Verordening GZP financieringsheffing jaar 2006
 829. Verordening GZP financieringsheffing jaar 2007
 830. Verordening GZP financieringsheffing jaar 2008
 831. Verordening GZP registratie ondernemingen granen, zaden en peulvruchtensector 2003
 832. Verordening GZP structuurversterking bakkerij jaar 2003
 833. Verordening GZP structuurversterking bakkerij jaar 2004
 834. Verordening GZP structuurversterking bakkerij jaar 2005
 835. Verordening GZP structuurversterking bakkerij jaar 2006
 836. Verordening GZP structuurversterking bakkerij jaar 2007
 837. Verordening handelsnormen garnalen 2006
 838. Verordening handelsnormen visserijproducten 2006
 839. Verordening HBAG bestemmingsheffing consumptieaardappelfonds 2007
 840. Verordening HBAG bestemmingsheffing consumptieaardappelfonds 2008
 841. Verordening HBAG bestemmingsheffing consumptieaardappelfonds 2009
 842. Verordening HBAG bestemmingsheffing consumptieaardappelfonds 2010
 843. Verordening HBAG bestemmingsheffing pootgoedfonds 2007
 844. Verordening HBAG bestemmingsheffing pootgoedfonds 2008
 845. Verordening HBAG bestemmingsheffing pootgoedfonds 2009
 846. Verordening HBAG bestemmingsheffing pootgoedfonds 2010
 847. Verordening HBAG bestemmingsheffing promotieactiviteiten groothandel groenten en fruit 2008
 848. Verordening HBAG bestemmingsheffing promotieactiviteiten groothandel groenten en fruit 2009
 849. Verordening HBAG bestemmingsheffing promotieactiviteiten groothandel groenten en fruit 2011
 850. Verordening HBAG bestemmingsheffing promotieactiviteiten groothandel groenten en fruit 2012
 851. Verordening HBAG bestrijding Phytophthora infestans bij aardappelen 2007
 852. Verordening HBAG bevoegdheden en werkwijze HBAG 2005
 853. Verordening HBAG Bloemen en Planten factuur- en betalingsmeldingen 2009
 854. Verordening HBAG Consumptieaardappelfonds 2005
 855. Verordening HBAG financieringsheffing aardappelen 2006
 856. Verordening HBAG financieringsheffing aardappelen 2007
 857. Verordening HBAG financieringsheffing aardappelen 2008
 858. Verordening HBAG financieringsheffing aardappelen 2009
 859. Verordening HBAG financieringsheffing aardappelen 2009
 860. Verordening HBAG financieringsheffing aardappelen jaar 2005
 861. Verordening HBAG financieringsheffing aardappelen vanaf 2011 en nadien
 862. Verordening HBAG heffing bloemen en planten 2009
 863. Verordening HBAG heffing bloemen en planten 2010
 864. Verordening HBAG heffing bloemen en planten 2011
 865. Verordening HBAG heffing Consumptieaardappelfonds 2006
 866. Verordening HBAG heffing groenten en fruit 2008
 867. Verordening HBAG heffing groenten en fruit 2009
 868. Verordening HBAG heffing groenten en fruit 2011
 869. Verordening HBAG heffing groenten en fruit 2012
 870. Verordening HBAG heffing Pootgoedfonds 2006
 871. Verordening HBAG Pootgoedfonds 2005
 872. Verordening HBAG registratie-, verstrekking van gegevens en controle 2007
 873. Verordening heffing bloemen en planten 2005
 874. Verordening heffing bloemen en planten 2006
 875. Verordening heffing fonds sociale aangelegenheden vleesindustrie (PVV) 2003
 876. Verordening heffing fonds sociale aangelegenheden vleesindustrie (PVV) 2004
 877. Verordening heffing groenten en fruit 2005
 878. Verordening heffing groenten en fruit 2006
 879. Verordening heffing groenten en fruit 2007
 880. Verordening heffing groenten en fruit 2010
 881. Verordening heffing handel in vee (PVV) 2004
 882. Verordening heffing o & o fonds vleesindustrie (PVV) 2003
 883. Verordening heffing o & o fonds vleesindustrie (PVV) 2004
 884. Verordening heffingen broedeieren (PPE) 2004
 885. Verordening heffingen broedeieren 2003
 886. Verordening heffingen consumptie-eieren (PPE) 2004
 887. Verordening heffingen edelpelsdieren (PPE) 2004
 888. Verordening heffingen edelpelsdieren 2003
 889. Verordening heffingen eendenhouderijen (PPE) 2004
 890. Verordening heffingen eendenhouderijen 2003
 891. Verordening heffingen eiproducten (PPE) 2004
 892. Verordening heffingen eiproducten 2003
 893. Verordening heffingen fonds sociale aangelegenheden vleeswarenindustrie (PVV) 2003
 894. Verordening heffingen fonds sociale aangelegenheden vleeswarenindustrie (PVV) 2004
 895. Verordening heffingen konijnenhouderij (PPE) 2004
 896. Verordening heffingen konijnenhouderij 2003
 897. Verordening heffingen legpluimveebedrijven (PPE) 2004
 898. Verordening heffingen legpluimveebedrijven 2003
 899. Verordening heffingen moederdieren (PPE) 2004
 900. Verordening heffingen moederdieren 2003
 901. Verordening heffingen O & O fonds vleeswarenindustrie (PVV) 2003
 902. Verordening heffingen O & O fonds vleeswarenindustrie (PVV) 2004
 903. Verordening heffingen opfokbedrijven (PPE) 2004
 904. Verordening heffingen opfokbedrijven 2003
 905. Verordening heffingen pluimveevlees (PPE) 2004
 906. Verordening heffingen vleesindustrie (PVV) 2003
 907. Verordening heffingen vleeskalkoenbedrijven (PPE) 2004
 908. Verordening heffingen vleeskalkoenbedrijven 2003
 909. Verordening heffingen vleeskuikenbedrijven (PPE) 2004
 910. Verordening heffingen vleeskuikenbedrijven 2003
 911. Verordening heffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2003
 912. Verordening Hollandse Nieuwe 2007
 913. Verordening HPA aardappelmoeheid 2003
 914. Verordening HPA aardappelteelt 2003
 915. Verordening HPA aardappelzetmeelcontingent, aardappelzetmeelpremie en steun voor zetmeelaardappelen 2005
 916. Verordening HPA aardappelzetmeelcontingent, aardappelzetmeelpremie en steun voor zetmeelaardappelen 2009
 917. Verordening HPA algemene bepalingen 2003
 918. Verordening HPA bestrijding knolcyperus 2004
 919. Verordening HPA bestrijding Phytophthora infestans bij aardappelen 2003
 920. Verordening HPA bestrijding valse meeldauw bij uien 2004
 921. Verordening HPA bestrijding vergelingsziekte bij bieten 2003
 922. Verordening HPA bestrijding wilde haver 2003
 923. Verordening HPA erosiebestrijding landbouwgronden 2003
 924. Verordening HPA financieringsheffing jaar 2003
 925. Verordening HPA financieringsheffing jaar 2004
 926. Verordening HPA financieringsheffing jaar 2005
 927. Verordening HPA financieringsheffing jaar 2006
 928. Verordening HPA financieringsheffing jaar 2007
 929. Verordening HPA financieringsheffing jaar 2008
 930. Verordening HPA financieringsheffing sector aardappelen jaar 2003
 931. Verordening HPA financieringsheffing sector aardappelen jaar 2004
 932. Verordening HPA financieringsheffing sector aardappelen jaar 2005
 933. Verordening HPA financieringsheffing sector aardappelen jaar 2006
 934. Verordening HPA financieringsheffing sector aardappelen jaar 2007
 935. Verordening HPA financieringsheffing sector aardappelen jaar 2008
 936. Verordening HPA financieringsheffing teeltaangelegenheden jaar 2003
 937. Verordening HPA financieringsheffing teeltaangelegenheden jaar 2004
 938. Verordening HPA financieringsheffing teeltaangelegenheden jaar 2005
 939. Verordening HPA financieringsheffing teeltaangelegenheden jaar 2006
 940. Verordening HPA financieringsheffing teeltaangelegenheden jaar 2007
 941. Verordening HPA financieringsheffing teeltaangelegenheden jaar 2008
 942. Verordening HPA fonds aardappelverwerking 2003
 943. Verordening HPA fonds consumptieaardappelen 2003
 944. Verordening HPA fonds pootaardappelen 2003
 945. Verordening HPA fonds teeltaangelegenheden 2003
 946. Verordening HPA fonds uien 2001
 947. Verordening HPA fonds zetmeelaardappelen 2003
 948. Verordening HPA gebruik verdeelapparatuur van gewasbeschermingsmiddelen 2003
 949. Verordening HPA gedroogde voedergewassen 2005
 950. Verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 2003
 951. Verordening HPA reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen 2003
 952. Verordening HPA suiker en isoglucose 2007
 953. Verordening HPA tuchtrechtspraak 2003
 954. Verordening HPA vezelvlas en vezelhennep 2008
 955. Verordening HPA vlasfonds 2003
 956. Verordening HPA wijn 2009
 957. Verordening HPA wratziekte 2006
 958. Verordening HPA zaaizaad 2010
 959. Verordening huishoudelijke heffing dieren (PVV) 2004
 960. Verordening huishoudelijke heffing dieren 2003
 961. Verordening huishoudelijke heffing vleesindustrie (PVV) 2004
 962. Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2005
 963. Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2006
 964. Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2007
 965. Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2008
 966. Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2009
 967. Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2010
 968. Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2011
 969. Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2012
 970. Verordening huishoudelijke heffingen aardappelen 2003
 971. Verordening huishoudelijke heffingen aardappelen 2004
 972. Verordening huishoudelijke heffingen pluimveesector (PPE) 2005
 973. Verordening huishoudelijke heffingen pluimveesector (PPE) 2006
 974. Verordening huishoudelijke heffingen pluimveesector (PPE) 2007
 975. Verordening huishoudelijke heffingen pluimveesector (PPE) 2008
 976. Verordening huishoudelijke heffingen pluimveesector (PPE) 2009
 977. Verordening huishoudelijke heffingen pluimveesector (PPE) 2010
 978. Verordening huishoudelijke heffingen pluimveesector (PPE) 2011
 979. Verordening huishoudelijke heffingen pluimveesector (PPE) 2012
 980. Verordening huishoudelijke heffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2004
 981. Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in de kalkoensector (PPE) 2011
 982. Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in pluimveebedrijven en kuikenbroederijen (PPE) 2011
 983. Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen pluimveeslachterijen en -uitsnijderijen (PPE) 2011
 984. Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2010
 985. Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie (PPE) 2007
 986. Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2009
 987. Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven en levend pluimvee (PPE) 2012
 988. Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005
 989. Verordening instelling Awb-klachtenadviseur
 990. Verordening instelling Commissie Bezwaarschriften
 991. Verordening instelling van een fonds voor de aanvoersector 2007
 992. Verordening instelling van een fonds voor de detailhandel 2007
 993. Verordening instelling van een fonds voor de groothandelssector 2007
 994. Verordening instelling van een fonds voor de mosselsector 2007
 995. Verordening instelling van een fonds voor promotie 2007
 996. Verordening instelling van een fonds voor sociaal economische aangelegenheden 2007
 997. Verordening interne bezwaarschriftencommissie (PPE) 2006
 998. Verordening interne bezwaarschriftencommissie (PVV) 2006
 999. Verordening invoer bevroren rundvlees voor verwerking (PVV) 2008
 1000. Verordening invoer jonge mannelijke mestrunderen (PVV) 2008
 1001. Verordening invoer runderen in het kader van tariefcontingenten bergrassen (PVV) 2008
 1002. Verordening inzake retributies meldingen varkensleveringen (PVV) 2007
 1003. Verordening Klachtbehandeling Bedrijfschap Horeca en Catering 2008
 1004. Verordening monitoring Aviaire influenza (PPE) 2005
 1005. Verordening monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2008
 1006. Verordening monitoring kritische stoffen bij varkens (PVV) 2008
 1007. Verordening monitoring Leukose bij runderen (PVV) 2007
 1008. Verordening monitoring vesiculaire varkensziekte (PVV) 2009
 1009. Verordening MVO algemene bepalingen 2009
 1010. Verordening MVO verstrekking gegevens intra- en extrahandel 2009
 1011. Verordening Nederlandse hotelclassificatie Bedrijfschap Horeca en Catering 2003
 1012. Verordening o & o fonds vleesindustrie (PVV) 2003
 1013. Verordening onderwijsfonds aanvoersector 2007
 1014. Verordening onderwijsfonds kleinhandel 2007
 1015. Verordening onderzoek- en projectenfonds groothandelssector 2007
 1016. Verordening onderzoekfonds aanvoersector 2007
 1017. Verordening onderzoekfonds kleinhandel 2007
 1018. Verordening op de bedrijfscommissies 2002
 1019. Verordening opslagen 2011
 1020. Verordening opslagen 2012
 1021. Verordening opslagen en bijdragen 2003
 1022. Verordening opslagen en bijdragen 2004
 1023. Verordening opslagen en bijdragen 2005
 1024. Verordening opslagen en bijdragen 2006
 1025. Verordening opslagen en bijdragen 2007
 1026. Verordening opslagen en bijdragen 2008
 1027. Verordening opslagen en bijdragen 2009
 1028. Verordening opslagen en bijdragen 2010
 1029. Verordening PA aardappelmoeheid 2008
 1030. Verordening PA aardappelteelt 2008
 1031. Verordening PA algemene bepalingen 2008
 1032. Verordening PA bestrijding knolcyperus 2010
 1033. Verordening PA bestrijding Phytophthora infestans bij aardappelen 2008
 1034. Verordening PA bestrijding valse meeldauw bij uien 2008
 1035. Verordening PA bestrijding vergelingsziekte bij bieten 2008
 1036. Verordening PA bestrijding wilde haver 2008
 1037. Verordening PA bewaring en vervoer gekoelde bakkerswaren 2008
 1038. Verordening PA coëxistentie teelt 2008
 1039. Verordening PA drogestof brood 2008
 1040. Verordening PA erosiebestrijding Zuid-Limburg 2008
 1041. Verordening PA financieringsheffing 2009
 1042. Verordening PA financieringsheffing koffie, thee en vlas jaar 2008
 1043. Verordening PA financieringsheffing sector aardappelen jaar 2008
 1044. Verordening PA financieringsheffing sector granen, zaden en peulvruchten jaar 2008
 1045. Verordening PA financieringsheffing teeltaangelegenheden jaar 2008
 1046. Verordening PA fonds aardappelverwerking 2008
 1047. Verordening PA fonds consumptieaardappelen 2008
 1048. Verordening PA fonds grassen en voedergewassen 2009
 1049. Verordening PA fonds landbouwkundige en technologische activiteiten 2008
 1050. Verordening PA fonds pootaardappelen 2008
 1051. Verordening PA fonds sociale aangelegenheden 2008
 1052. Verordening PA fonds structuurversterking bakkerij 2009
 1053. Verordening PA fonds teeltaangelegenheden 2008
 1054. Verordening PA fonds uien 2008
 1055. Verordening PA fonds verbetering bakkwaliteit inlandse tarwe 2008
 1056. Verordening PA fonds verwerkende bedrijven sector granen, zaden en peulvruchten 2008
 1057. Verordening PA fonds wetenschappelijk onderzoek en voorlichting inlandse granen 2008
 1058. Verordening PA fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen 2008
 1059. Verordening PA fonds zetmeelaardappelen 2008
 1060. Verordening PA gebruik verdeelapparatuur van gewasbeschermingsmiddelen 2008
 1061. Verordening PA keurmeester aardappelen 2011
 1062. Verordening PA landbouwzaaizaden 2008
 1063. Verordening PA registratie en verstrekking van gegevens teeltsector 2008
 1064. Verordening PA registratie ondernemingen granen, zaden en peulvruchtensector 2008
 1065. Verordening PA reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen 2008
 1066. Verordening PA reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen 2011
 1067. Verordening PA structuurversterking bakkerij jaar 2008
 1068. Verordening PA structuurversterking bakkerij jaar 2009
 1069. Verordening PA subsidies structuurversterking brood en banket 2008
 1070. Verordening PA subsidieverstrekking 2010
 1071. Verordening PA vlasfonds 2008
 1072. Verordening PA wratziekte 2008
 1073. Verordening PDV algemene bepalingen 2003
 1074. Verordening PDV algemene bepalingen 2011
 1075. Verordening PDV bestemmingsheffingen 2009
 1076. Verordening PDV bestemmingsheffingen jaar 2007
 1077. Verordening PDV bestemmingsheffingen jaar 2008
 1078. Verordening PDV diervoeders 2003
 1079. Verordening PDV financieringsheffing 2009
 1080. Verordening PDV financieringsheffing 2012
 1081. Verordening PDV financieringsheffing jaar 2003
 1082. Verordening PDV financieringsheffing jaar 2004
 1083. Verordening PDV financieringsheffing jaar 2005
 1084. Verordening PDV financieringsheffing jaar 2006
 1085. Verordening PDV financieringsheffing jaar 2007
 1086. Verordening PDV financieringsheffing jaar 2008
 1087. Verordening PDV fonds kwaliteitsgarantie vleeskalversector 2003
 1088. Verordening PDV fonds onderzoek en ontwikkeling vleeskalversector 2003
 1089. Verordening PDV fonds sociale aangelegenheden 2003
 1090. Verordening PDV fonds veevoedkundig onderzoek 2003
 1091. Verordening PDV gemedicineerd voeder 2003
 1092. Verordening PDV monitoring zoönosen en zoönoseverwekkers diervoedersector 2005
 1093. Verordening PDV registratie ondernemingen diervoedersector 2003
 1094. Verordening PDV retributies diervoeders jaar 2007
 1095. Verordening PDV toezicht diervoedersector 2005
 1096. Verordening PDV vermogensmutaties reserves 2007
 1097. Verordening prijswaarneming runderen (PVV) 2011
 1098. Verordening prijswaarneming runderen 2003
 1099. Verordening productie van en handel in broedeieren en levend pluimvee 2003
 1100. Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006
 1101. Verordening PT Aanvullende financieringsheffing vruchtenwijn 2003
 1102. Verordening PT algemene bepalingen 2009
 1103. Verordening PT algemene heffing groenten en fruit 2011
 1104. Verordening PT algemene heffing handel groenten en fruit 2002
 1105. Verordening PT algemene heffing handel groenten en fruit 2003
 1106. Verordening PT algemene heffing handel groenten en fruit 2004
 1107. Verordening PT algemene heffing handel groenten en fruit 2005
 1108. Verordening PT algemene heffing handel groenten en fruit 2006
 1109. Verordening PT algemene heffing handel groenten en fruit 2007
 1110. Verordening PT algemene heffing handel groenten en fruit 2008
 1111. Verordening PT algemene heffing handel groenten en fruit 2009
 1112. Verordening PT algemene heffing vruchtenwijn 2003
 1113. Verordening PT AM Vrije Teelt
 1114. Verordening PT areaalheffing bloembollen oogstjaar 2011
 1115. Verordening PT bestemmingsheffing handel groenten en fruit 2003
 1116. Verordening PT bestemmingsheffing handel groenten en fruit 2004
 1117. Verordening PT bestemmingsheffing handel groenten en fruit 2005
 1118. Verordening PT bestemmingsheffing handel groenten en fruit 2006
 1119. Verordening PT bestemmingsheffing handel groenten en fruit 2007
 1120. Verordening PT bestemmingsheffing handel groenten en fruit 2008
 1121. Verordening PT bestemmingsheffing handel groenten en fruit 2009
 1122. Verordening PT bestemmingsheffing vruchtenwijn 2003
 1123. Verordening PT bestrijding aardappelmoeheid 2004
 1124. Verordening PT bestrijding aardappelmoeheid 2009
 1125. Verordening PT bestrijding knolcyperus 2010
 1126. Verordening PT Bijzondere heffing fruit en champignons 2002
 1127. Verordening PT bijzondere heffing handel groenten en fruit 2009
 1128. Verordening PT bijzondere heffing handel groenten en fruit 2010
 1129. Verordening PT bijzondere heffing handel groenten en fruit 2011
 1130. Verordening PT bijzondere heffing teelt fruit en champignons 2002/1
 1131. Verordening PT bijzondere heffing teelt fruit en champignons 2003/1 (hoog tarief)
 1132. Verordening PT bijzondere heffing teelt fruit en champignons 2004
 1133. Verordening PT bijzondere heffing teelt fruit en champignons 2005
 1134. Verordening PT bijzondere heffing teelt fruit en champignons 2006
 1135. Verordening PT bijzondere heffing teelt fruit en champignons 2007
 1136. Verordening PT bijzondere heffing teelt fruit en champignons 2008
 1137. Verordening PT bijzondere heffing teelt fruit en champignons 2009
 1138. Verordening PT bijzondere heffing teelt glasgroenten 2009
 1139. Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2009
 1140. Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2010
 1141. Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2011
 1142. Verordening PT Bijzondere heffing uien 2000
 1143. Verordening PT bijzondere heffing verduurzaamde groenten en fruit 2009
 1144. Verordening PT bijzondere heffing verduurzaamde groenten en fruit 2010
 1145. Verordening PT bijzondere heffing verduurzaamde groenten en fruit 2011
 1146. Verordening PT bijzondere heffing vollegrondsgroenten 2005
 1147. Verordening PT bijzondere heffing vollegrondsgroenten 2006
 1148. Verordening PT bijzondere heffing vollegrondsgroenten 2007
 1149. Verordening PT bijzondere heffing vollegrondsgroenten 2008
 1150. Verordening PT bijzondere heffing vollegrondsgroenten 2009
 1151. Verordening PT CO2 sectorsysteem glastuinbouw 2011
 1152. Verordening PT erosiebestrijding tuinbouwgronden 2004
 1153. Verordening PT erosiebestrijding Zuid-Limburg 2009
 1154. Verordening PT gebruik verdeelapparatuur bij gewasbeschermingsmiddelen 2009
 1155. Verordening PT gebruik verdeelapparatuur van gewasbeschermingsmiddelen 2004
 1156. Verordening PT GMO groenten en fruit 2009
 1157. Verordening PT heffing aanbod bloemkwekerijproducten 2010
 1158. Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci 2003
 1159. Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2003
 1160. Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2004
 1161. Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2005
 1162. Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2006
 1163. Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2007
 1164. Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2008
 1165. Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2009
 1166. Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2010
 1167. Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2011
 1168. Verordening PT heffing eetbare paddenstoelen en uitgangsmateriaal van groenten 2009
 1169. Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan 2003
 1170. Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2004/2005
 1171. Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2005
 1172. Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2006
 1173. Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2007
 1174. Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2008
 1175. Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2009
 1176. Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2010
 1177. Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2011
 1178. Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan seizoen 2003/2004
 1179. Verordening PT heffing export bloemkwekerijproducten Japan 2003
 1180. Verordening PT heffing export bloemkwekerijproducten Japan 2004
 1181. Verordening PT heffing export bloemkwekerijproducten Japan 2005
 1182. Verordening PT heffing export bloemkwekerijproducten Japan 2006
 1183. Verordening PT heffing export bloemkwekerijproducten Japan 2007
 1184. Verordening PT heffing export bloemkwekerijproducten Japan 2008
 1185. Verordening PT heffing export bloemkwekerijproducten Japan 2009
 1186. Verordening PT heffing export bloemkwekerijproducten Japan 2010
 1187. Verordening PT heffing export groenten en fruit Japan 2009
 1188. Verordening PT heffing export groenten en fruit Japan 2010
 1189. Verordening PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan 2003
 1190. Verordening PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan 2004
 1191. Verordening PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan 2005
 1192. Verordening PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan 2006
 1193. Verordening PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan 2007
 1194. Verordening PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan 2008
 1195. Verordening PT heffing glasgroenten en fruit 2009
 1196. Verordening PT heffing handel bloemkwekerijproducten 2010
 1197. Verordening PT heffing hoveniersbedrijven 2003
 1198. Verordening PT heffing hoveniersbedrijven 2004
 1199. Verordening PT heffing hoveniersbedrijven 2005
 1200. Verordening PT heffing hoveniersbedrijven 2006
 1201. Verordening PT heffing hoveniersbedrijven 2007
 1202. Verordening PT heffing hoveniersbedrijven 2008
 1203. Verordening PT heffing hoveniersbedrijven 2009
 1204. Verordening PT heffing hoveniersbedrijven 2010
 1205. Verordening PT heffing hoveniersbedrijven 2011
 1206. Verordening PT heffing hoveniersbedrijven 2012
 1207. Verordening PT heffing hoveniersbedrijven omzetjaar 2006
 1208. Verordening PT heffing promotie witlof 2003
 1209. Verordening PT heffing promotie witlof 2004
 1210. Verordening PT heffing teelt groenten en fruit 2003
 1211. Verordening PT heffing teelt groenten en fruit 2004
 1212. Verordening PT heffing teelt groenten en fruit 2005
 1213. Verordening PT heffing teelt groenten en fruit 2006
 1214. Verordening PT heffing teelt groenten en fruit 2007
 1215. Verordening PT heffing teelt groenten en fruit 2008
 1216. Verordening PT heffing verbruik aardgas 2001
 1217. Verordening PT heffing verduurzaamde groenten en fruit 2003
 1218. Verordening PT heffing verduurzaamde groenten en fruit 2004
 1219. Verordening PT heffing verduurzaamde groenten en fruit 2005
 1220. Verordening PT heffing verduurzaamde groenten en fruit 2006
 1221. Verordening PT heffing verduurzaamde groenten en fruit 2007
 1222. Verordening PT heffing verduurzaamde groenten en fruit 2008
 1223. Verordening PT heffing verduurzaamde groenten en fruit 2009
 1224. Verordening PT heffing vollegrondsgroenten 2008
 1225. Verordening PT heffing vollegrondsgroenten 2009
 1226. Verordening PT Plantgezondheidsfonds
 1227. Verordening PT procedure bezwaarschriften 2009
 1228. Verordening PT registratie gewasbeschermingsmiddelen onbedekte teelt bloembollen 2009
 1229. Verordening PT registratie sorteer- en pakstations groenten en fruit 2003
 1230. Verordening PT reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen 2007
 1231. Verordening PT reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen 2009
 1232. Verordening PT retributie export groenten en fruit Japan 2011
 1233. Verordening PT schoolfruit 2010
 1234. Verordening PT Uitlekgewichten verduurzaamde champignons en zuurkool 2007
 1235. Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2010
 1236. Verordening PT vakheffing aanbod bloemkwekerijproducten 2011
 1237. Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar 2003
 1238. Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2003
 1239. Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2004/2005
 1240. Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2005
 1241. Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2006
 1242. Verordening PT vakheffing bloembollen oogstjaar 2007
 1243. Verordening PT vakheffing bloembollen oogstjaar 2008
 1244. Verordening PT vakheffing bloembollen oogstjaar 2009
 1245. Verordening PT vakheffing bloembollen oogstjaar 2010
 1246. Verordening PT Vakheffing Bloembollen Plantgoed 2002
 1247. Verordening PT vakheffing bloembollen plantgoed oogstjaar 2003
 1248. Verordening PT vakheffing bloembollen plantgoed oogstjaar 2004/2005
 1249. Verordening PT vakheffing bloembollen plantgoed oogstjaar 2005
 1250. Verordening PT vakheffing bloembollen plantgoed oogstjaar 2006
 1251. Verordening PT Vakheffing Bloemkwekerij producten 2002
 1252. Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2003
 1253. Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2004
 1254. Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2005
 1255. Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2006
 1256. Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2007
 1257. Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2007/2
 1258. Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2008
 1259. Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2009
 1260. Verordening PT vakheffing boomkwekerijproducten 2003
 1261. Verordening PT vakheffing boomkwekerijproducten 2004
 1262. Verordening PT vakheffing boomkwekerijproducten 2005
 1263. Verordening PT vakheffing boomkwekerijproducten 2006
 1264. Verordening PT vakheffing boomkwekerijproducten 2007
 1265. Verordening PT vakheffing boomkwekerijproducten 2008
 1266. Verordening PT vakheffing boomkwekerijproducten 2009
 1267. Verordening PT vakheffing boomkwekerijproducten 2010
 1268. Verordening PT vakheffing boomkwekerijproducten 2011
 1269. Verordening PT vakheffing boomkwekerijproducten teelt- en handelsjaar 2006
 1270. Verordening PT vakheffing handel bloemkwekerijproducten 2011
 1271. Verordening PVis klachtenbehandeling 2008
 1272. Verordening PZ Delegatie en mandaat 2008
 1273. Verordening PZ Reglement hoorprocedure bezwaarschriften
 1274. Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige weekdieren 2007
 1275. Verordening regels en richtlijnen vergoedingen bedrijfslichamen 2003-2004
 1276. Verordening regels en richtlijnen vergoedingen bedrijfslichamen 2005-2006
 1277. Verordening registratie en inzage van boeken en bescheiden bedrijfschap Afbouw 2007
 1278. Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik kalversector (PVV) 2011
 1279. Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2011
 1280. Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik rundersector (PVV) 2011
 1281. Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik varkenssector (PVV) 2011
 1282. Verordening registratie en verstrekking van gegevens (PPE) 2003
 1283. Verordening registratie en verstrekking van gegevens (PVV) 2003
 1284. Verordening Registratie en Verstrekking van gegevens vleesindustrie (PVV) 2002
 1285. Verordening registratie pluimveeslachterijen (PPE) 2004
 1286. Verordening registratie pluimveeslachterijen en heffingen pluimveevlees 2003
 1287. Verordening registratie verzamelaars, grossiers en houders van een pakstation en heffingen consumptie-eieren 2003
 1288. Verordening registratie, verstrekking van gegevens en inzage van boeken en bescheiden Productschap Dranken / Commissie voor Gedistilleerd 2010
 1289. Verordening registratie, verstrekking van gegevens en inzage van boeken en bescheiden Productschap Dranken / Frisdranken en waters 2003
 1290. Verordening Reglement van Orde (PPE) 2007
 1291. Verordening Reglement van Orde (PVV) 2007
 1292. Verordening representativiteit organisaties
 1293. Verordening retributies monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2009
 1294. Verordening retributies monitoring kritische stoffen bij varkens (PVV) 2008
 1295. Verordening Salmonellamonitoring varkenssector (PVV) 2009
 1296. Verordening Sectorheffing SAT/V 2003
 1297. Verordening Sectorheffing SATV Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud 2004
 1298. Verordening Sectorheffing SATV Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud 2005
 1299. Verordening Sectorheffing SATV Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud 2006
 1300. Verordening Sectorheffing SATV Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud 2007
 1301. Verordening Sectorheffing Schilders- en Afwerkingsbedrijf 2003
 1302. Verordening slachting en weging slachtvarkens 2003
 1303. Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2008
 1304. Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2011
 1305. Verordening slachtpremie kalveren
 1306. Verordening subsidieverlening terugdringing salmonella (PPE) 2007
 1307. Verordening subsidieverlening terugdringing salmonella (PPE) 2008
 1308. Verordening subsidieverlening terugdringing salmonella (PPE) 2009
 1309. Verordening subsidieverlening terugdringing salmonella (PPE) 2010
 1310. Verordening subsidieverlening terugdringing Salmonella (PPE) 2011
 1311. Verordening subsidieverstrekking (PPE) 2010
 1312. Verordening subsidieverstrekking (PVV) 2010
 1313. Verordening subsidieverstrekking PDV 2010
 1314. Verordening tegemoetkoming aankoop vaccindoses ter bestrijding van salmonella (PPE) 2009
 1315. Verordening tegemoetkoming aankoop vaccindoses ter bestrijding van salmonella (PPE) 2010
 1316. Verordening tegemoetkoming aankoop vaccindoses ter bestrijding van Salmonella (PPE) 2011
 1317. Verordening tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008
 1318. Verordening tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2011
 1319. Verordening tegemoetkoming leveranties van broedeieren wegens uitbraak van Aviaire Influenza (PPE) 2004
 1320. Verordening tegemoetkoming leveranties van broedeieren wegens uitbraak van Aviaire Influenza (PPE) 2005
 1321. Verordening tegemoetkoming ter zake van maatregelen ter voorkoming van marktverstoring wegens Aviaire Influenza (PPE) 2006
 1322. Verordening tot intrekking van de Verordening instelling van een fonds voor de kottersector
 1323. Verordening tuchtrechtspraak PPE 2003
 1324. Verordening tuchtrechtspraak PVV 2003
 1325. Verordening vaccinatie nertsen tegen hondenziekte (PPE) 2010
 1326. Verordening vaccinatie Newcastle Disease (PPE) 2006
 1327. Verordening varkensleveringen (PVV) 2007
 1328. Verordening Veeziektenfonds (PPE) 2011
 1329. Verordening Veeziektenfonds (PVV) 2007
 1330. Verordening verbod op het gebruik van bepaalde stoffen met hormonale werking en van bepaalde stoffen met thyreostatische werking, alsmede van ß-agonisten 1997
 1331. Verordening verhandelen van eieren 2002
 1332. Verordening Verklaringen Vakbekwaamheid Assurantiebemiddelingsbedrijf 2000
 1333. Verordening Verklaringen Vakbekwaamheid Gevolmachtigde Agent
 1334. Verordening W aanvullende financieringsheffing wijn jaar 2003
 1335. Verordening W aanvullende financieringsheffing wijn jaar 2005
 1336. Verordening W aanvullende financieringsheffing wijn jaar 2006
 1337. Verordening W aanvullende financieringsheffing wijn jaar 2007
 1338. Verordening W aanvullende financieringsheffing wijn jaar 2008
 1339. Verordening W aanvullende financieringsheffing wijn jaar 2009
 1340. Verordening W aanvullende financieringsheffing wijn jaar 2010
 1341. Verordening W aanvullende financieringsheffing wijn jaar 2011
 1342. Verordening W aflevering Franse AOC-wijn nieuwe oogst 2003
 1343. Verordening W aflevering Franse landwijn nieuwe oogst 2003
 1344. Verordening W algemene bepalingen 2003
 1345. Verordening W bestemmingsheffing wijn 2009
 1346. Verordening W bestemmingsheffing wijn jaar 2005
 1347. Verordening W bestemmingsheffing wijn jaar 2006
 1348. Verordening W bestemmingsheffing wijn jaar 2007
 1349. Verordening W bestemmingsheffing wijn jaar 2008
 1350. Verordening W financieringsheffing wijn 2009
 1351. Verordening W financieringsheffing wijn jaar 2004
 1352. Verordening W financieringsheffing wijn jaar 2005
 1353. Verordening W financieringsheffing wijn jaar 2006
 1354. Verordening W financieringsheffing wijn jaar 2007
 1355. Verordening W financieringsheffing wijn jaar 2008
 1356. Verordening W fonds wijn en wijnbouwproducten 2003
 1357. Verordening W milieufonds wijn 2003
 1358. Verordening W registratie wijnhandelaren 2003
 1359. Verordening W subsidieverstrekking 2010
 1360. Verordening W wijnconcoursen 2009
 1361. Verordening welzijnsnormen konijnen (PPE) 2006
 1362. Verordening welzijnsnormen nertsen (PPE) 2003
 1363. Verordening welzijnsnormen vleeskalkoenen 2003
 1364. Verordening welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren 2003
 1365. Verpakkingsverordening Productschap Dranken 2003
 1366. Wijzigingsverordening Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000
 1367. Wijzigingsverordening Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006
 1368. Wijzigingsverordening Verordening externe bezwaarschriftencommissie (PVV) 2006 (2010-I)
 1369. Wijzigingsverordening Verordening regeling verkoop zoetwatervis 2003
 1370. Wijzigingsverordening Verordening welzijnsnormen konijnen (PPE) 2006 (huisvesting en leefomgeving)
 1371. Wjzigingsverordening Verordening externe bezwaarschriftencommissie (PPE) 2006 (2010-I)
 1372. Zuivelverordening 2000, Bijzondere heffing dierziektebestrijding melkveehouderij
 1373. Zuivelverordening 2000, Handmatig nemen, transporteren en bewaren van monsters boerderijmelk
 1374. Zuivelverordening 2000, Steunverlening voor ondermelk die tot caseïne of caseïnaten wordt verwerkt
 1375. Zuivelverordening 2003, Administratieve bepalingen
 1376. Zuivelverordening 2003, Eisen methoden van onderzoek
 1377. Zuivelverordening 2003, Instelling fonds bevordering afzet boederijzuivelproducten
 1378. Zuivelverordening 2003, Reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen
 1379. Zuivelverordening 2005, Bepaling ureumgehalte van boerderijmelk
 1380. Zuivelverordening 2005, Grondslag uitbetaling boerderijmelk
 1381. Zuivelverordening 2005, Instelling fonds dierziektebestrijding runderen PZ - PVV
 1382. Zuivelverordening 2008, Gewichtsbepaling bij gebruik van rijdende melkontvangsten met mobiel weegsysteem
 1383. Zuivelverordening 2008, Gewichtsbepaling bij gebruik van rijdende melkontvangsten met vloeistofmeetinstallatie
 1384. Zuivelverordening 2008, Schoolmelk
 1385. Zuivelverordening 2009 administratieve heffingen
 1386. Zuivelverordening 2009 heffing gezondheidszorg runderen
 1387. Zuivelverordening 2009 heffing promotie boerderijzuivel
 1388. Zuivelverordening 2009 heffingen melkveehouderij en melkgeitenhouderij
 1389. Zuivelverordening 2010 heffing gezondheidszorg runderen
 1390. Zuivelverordening 2010 heffingen melkveehouderij en melkgeitenhouderij
 1391. Zuivelverordening 2010, Grondslag uitbetaling geitenmelk
 1392. Zuivelverordening 2010, Subsidieverstrekking
 1393. Zuivelverordening 2011, Nemen, transporteren en bewaren van monsters boerderijmelk
 1394. Zuivelverordening Administratieve heffing 2005
 1395. Zuivelverordening Administratieve heffingen 2003
 1396. Zuivelverordening Administratieve heffingen 2004
 1397. Zuivelverordening administratieve heffingen 2006
 1398. Zuivelverordening administratieve heffingen 2007
 1399. Zuivelverordening administratieve heffingen 2008
 1400. Zuivelverordening Administratieve heffingen geitenmelksector 2004
 1401. Zuivelverordening Administratieve heffingen geitenmelksector 2005
 1402. Zuivelverordening Bijzondere heffing bestrijding mond- en klauwzeer 2003
 1403. Zuivelverordening Heffing afzetbevordering zuivel 2003
 1404. Zuivelverordening Heffing afzetbevordering Zuivel 2004
 1405. Zuivelverordening Heffing afzetbevordering zuivel 2005
 1406. Zuivelverordening heffing afzetbevordering zuivel 2006
 1407. Zuivelverordening heffing afzetbevordering zuivel 2007
 1408. Zuivelverordening heffing afzetbevordering zuivel 2008
 1409. Zuivelverordening heffing gezondheidszorg runderen 2006
 1410. Zuivelverordening heffing gezondheidszorg runderen 2007
 1411. Zuivelverordening heffing gezondheidszorg runderen 2008
 1412. Zuivelverordening Heffing gezondheidszorg voor runderen 2003
 1413. Zuivelverordening Heffing gezondheidszorg voor runderen 2004
 1414. Zuivelverordening Heffing gezondheidszorg voor runderen 2005
 1415. Zuivelverordening Heffing melkgeitenhouderij 2004
 1416. Zuivelverordening Heffing melkgeitenhouderij 2005
 1417. Zuivelverordening Heffing melkveehouderij 2003
 1418. Zuivelverordening Heffing melkveehouderij 2005
 1419. Zuivelverordening heffing promotie boerderijzuivel 2006
 1420. Zuivelverordening heffing promotie boerderijzuivel 2007
 1421. Zuivelverordening heffing promotie boerderijzuivel 2008
 1422. Zuivelverordening Heffing promotie boerderijzuivelproducten 2004
 1423. Zuivelverordening Heffing promotie boerderijzuivelproducten 2005
 1424. Zuivelverordening Heffingen boerderijzuivelbereiders 2003
 1425. Zuivelverordening Heffingen melkveehouderij 2004
 1426. Zuivelverordening heffingen melkveehouderij en melkgeitenhouderij 2006
 1427. Zuivelverordening heffingen melkveehouderij en melkgeitenhouderij 2007
 1428. Zuivelverordening heffingen melkveehouderij en melkgeitenhouderij 2008
 1429. Zuivelverordening uitvoering Regeling superheffing 2008

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving, artikel: Aanwijzing 49
 2. Algemeen machtigingsbesluit SER, artikel: 1
 3. Beleidsregels PT project- en exploitatiesubsidies 2010, tekst: Tekst
 4. Beleidsregels PT projectbijdrage en exploitatiesubsidie, tekst: Tekst
 5. Besluit beheersregels Productschap Dranken archiefbescheiden 2011, artikel: 1
 6. Besluit beleidsregels toezicht, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 7. Besluit ex artikel 162 Wetboek van Strafvordering, artikel: 1
 8. Besluit opheffing Bedrijfschap Brood- en Banketbakkersbedrijf, artikel: 1
 9. Besluit opheffing Bedrijfschap voor het Natuursteenbedrijf, artikel: 1
 10. Besluit opheffing Bedrijfschap voor het Slagersbedrijf, artikel: 1
 11. Besluit opheffing Landbouwschap, artikel: 1
 12. Besluit organisatie VWA, artikel: 3
 13. Besluit toevoeging aangelegenheden bezitsvorming en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie aan het departement van Binnenlandse Zaken, artikel: [ Onbenoemd ]
 14. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument
 15. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2008), bijlage: Basisselectiedocument voor de administratieve neerslag van de zorgdrager
 16. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en Welzijn van Dieren vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument
 17. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwstructuurbeleid vanaf 1945 (Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek), bijlage: Landbouwstructuurbeleid
 18. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), bijlage: Basisselectiedocument
 19. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voedselvoorziening en agrarisch markt- en prijsbeleid (1934) 1945-2000 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), bijlage: Basisselectiedocument
 20. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen vanaf 1995 (Bedrijfschap Afbouw en rechtsvoorgangers), bijlage: Basisselectiedocument voor het bedrijfschap afbouw
 21. Bierverordening Productschap Dranken 2003, artikel: 1
 22. Dienstenwet, artikelen: 65 , 66
 23. Heffingsverordening 2004 Productschap Dranken/Commissie voor slijters, artikel: 1
 24. Heffingsverordening 2005 Productschap Dranken/Commissie voor slijters, artikel: 1
 25. Heffingsverordening 2006 Productschap Dranken/Commissie voor slijters, artikel: 1
 26. Heffingsverordening 2007 Productschap Dranken/Commissie voor slijters, artikel: 1
 27. Heffingsverordening 2008 Productschap Dranken/Commissie voor slijters, artikel: 1
 28. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters 2007, artikelen: 1 , 5
 29. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters 2008, artikelen: 1 , 5
 30. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters 2009, artikel: 1
 31. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters 2010, artikel: 1
 32. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters 2011, artikel: 1
 33. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor slijters 2003, artikel: 1
 34. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor slijters 2009, artikel: 1
 35. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor slijters 2010, artikel: I
 36. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor slijters 2011, artikel: 1
 37. Instellingsbesluit Akkerbouwproductschappen, artikel: 1
 38. Instellingsbesluit Bedrijfschap Afbouw, artikel: 1
 39. Instellingsbesluit Bedrijfschap Groothandel en Tussenpersonen in Aardappelen, artikel: 2
 40. Instellingsbesluit Bedrijfschap Groothandel en Tussenpersonen in Groenten en Fruit, artikel: 2
 41. Instellingsbesluit Bedrijfschap Horeca en Catering, artikel: 1
 42. Instellingsbesluit Bedrijfschap Vleeswarenindustrie, artikel: 2
 43. Instellingsbesluit Bosschap, artikel: 1
 44. Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel, artikel: 1
 45. Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Ambachten, artikel: 1
 46. Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Detailhandel, artikel: 1
 47. Instellingsbesluit Productschap Dranken, artikel: 1
 48. Instellingsbesluit Productschap Margarine, Vetten en Oliën, artikel: 1
 49. Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren, artikel: 1
 50. Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw, artikel: 1
 51. Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees, artikel: 1
 52. Instellingsbesluit Productschap Vis, artikel: 1
 53. Instellingsbesluit Productschap Zuivel, artikel: 1
 54. Instellingsverordening Bestuurskamer 2008, artikelen: 4 , 9
 55. Instellingswet Productschappen en Hoofdproductschap voor Akkerbouwproducten, artikel: 26
 56. Reparatiewet SZW 2011, artikel: XIV
 57. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Akkerbouwproductschappen beleidsterrein Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties periode 1956–2002, bijlage: Bijlage
 58. Verordening aanvaarding bestuursfuncties bij bedrijfslichamen, artikel: 1
 59. Verordening authenticiteit vruchtenlimonades Productschap Dranken 2003, artikel: 1
 60. Verordening Benaming Gedistilleerde en Zwak gedistilleerde Dranken Productschap Dranken 2009, artikel: 1
 61. Verordening bevoegdheden organen en secretariaat Productschap Vis 2008, artikel: 7
 62. Verordening financiën bedrijfslichamen 1999, artikelen: 1 , 41
 63. Verordening gemeenschappelijk secretariaat vorderingen Landbouwschap 2000, artikel: 1
 64. Verordening HBAG bevoegdheden en werkwijze HBAG 2005, artikel: 1 ; bijlage: Bijlage
 65. Verordening PT algemene bepalingen 2009, artikel: 2:2
 66. Verordening regels en richtlijnen vergoedingen bedrijfslichamen 2003-2004, artikel: 1
 67. Verordening regels en richtlijnen vergoedingen bedrijfslichamen 2005-2006, artikel: 1
 68. Verordening registratie, verstrekking van gegevens en inzage van boeken en bescheiden Productschap Dranken / Commissie voor Gedistilleerd 2010, artikel: 1
 69. Verordening registratie, verstrekking van gegevens en inzage van boeken en bescheiden Productschap Dranken / Frisdranken en waters 2003, artikel: 1
 70. Verpakkingsverordening Productschap Dranken 2003, artikel: 1
 71. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009, artikel: XXIII
 72. Wet op de economische delicten, artikel: 1
 73. Wet op de ondernemingsraden, artikelen: 1 , 43
 74. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, artikel: 1
 75. Wijzigingswet Pensioen- en spaarfondsenwet, enz. (wettelijk recht op waarde-overdracht en enige andere maatregelen op het aanvullende pensioenterrein), artikel: XIII
 76. Wijzigingswet Wet op de Bedrijfsorganisatie, artikel: XVII
 77. Wijzigingswet Wet op de bedrijfsorganisatie en enige andere wetten, artikelen: I , XV
 78. Zuivelverordening 2005, Grondslag uitbetaling boerderijmelk, artikel: 1
 79. Zuivelverordening 2010, Grondslag uitbetaling geitenmelk, artikel: 1

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 01-09-2015)

Opmerkingen

Door Stb. 2014/571 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015 (Stb. 2014/576).

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

33314

 

 

Wijziging

27-11-2008

Stb. 2008, 551

31084

01-01-2015

 

Wijziging

17-12-2014

Stb. 2014, 571

33910

17-12-2014

Stb. 2014, 576

25-01-2014

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2014, 14

33773

20-01-2014

Stb. 2014, 31

18-12-2013

t/m 01-01-2013

 

Wijziging

25-11-2013

Stb. 2013, 498

33481

11-12-2013

Stb. 2013, 541

01-01-2011

 

Wijziging

13-12-2010

Stb. 2010, 840

32435

23-12-2010

Stb. 2010, 877

01-01-2010

 

Wijziging

02-07-2009

Stb. 2009, 318

31811

18-07-2009

Stb. 2009, 319

 

Wijziging

29-12-2008

Stb. 2009, 26

31419

25-03-2009

Stb. 2009, 187

01-08-2009

 

Wijziging

02-07-2009

Stb. 2009, 318

31811

18-07-2009

Stb. 2009, 319

01-07-2009

 

Wijziging

27-11-2008

Stb. 2008, 551

31084

11-06-2009

Stb. 2009, 276

24-04-2009

 

Wijziging

29-12-2008

Stb. 2009, 26

31419

25-03-2009

Stb. 2009, 187

01-07-2008

 

Wijziging

22-03-2007

Stb. 2007, 153

30656

18-06-2008

Stb. 2008, 242

01-01-2008

 

Wijziging

29-11-2007

Stb. 2007, 551

31229

14-12-2007

Stb. 2007, 552

28-11-2007

t/m 01-07-1999

 

Wijziging

08-11-2007

Stb. 2007, 457

31039

08-11-2007

Stb. 2007, 457

01-05-2004

 

Wijziging

04-03-2004

Stb. 2004, 104

28986

15-04-2004

Stb. 2004, 182

01-04-2004

 

Wijziging

29-01-2004

Stb. 2004, 35

27025

23-02-2004

Stb. 2004, 84

01-01-2003

 

Wijziging

03-04-1999

Stb. 1999, 253

25695

10-12-2002

Stb. 2002, 642

 

 

Tekstplaatsing

19-08-1999

Stb. 1999, 358

 

01-07-1999

 

Wijziging

03-04-1999

Stb. 1999, 253

25695

17-06-1999

Stb. 1999, 254

31-12-1998

 

Wijziging

24-12-1998

Stb. 1998, 742

26239

24-12-1998

Stb. 1998, 742

01-01-1998

 

Wijziging

24-12-1997

Stb. 1997, 783

25029

24-12-1997

Stb. 1997, 784

 

Wijziging

17-12-1997

Stb. 1997, 660

25407

19-12-1997

Stb. 1997, 746

 

Wijziging

04-12-1997

Stb. 1997, 580

25464

11-12-1997

Stb. 1997, 581

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-10-1997

 

Wijziging

08-02-1996

Stb. 1996, 181

23970

18-09-1997

Stb. 1997, 416

21-02-1997

t/m 01-01-1997

 

Wijziging

06-02-1997

Stb. 1997, 63

24749

06-02-1997

Stb. 1997, 63

01-01-1996

 

Wijziging

23-11-1995

Stb. 1995, 598

23646

04-12-1995

Stb. 1995, 600

26-07-1995

 

Wijziging

10-07-1995

Stb. 1995, 355

23983

10-07-1995

Stb. 1995, 355

17-05-1995

 

Wijziging

26-04-1995

Stb. 1995, 250

23780

26-04-1995

Stb. 1995, 250

01-01-1994

 

Wijziging

04-06-1992

Stb. 1992, 422

22061

23-12-1993

Stb. 1993, 693

01-10-1992

 

Wijziging

24-06-1992

Stb. 1992, 409

21657

17-09-1992

Stb. 1992, 505

 

Wijziging

25-10-1989
samen met
03-12-1991

Stb. 1989, 490
samen met
Stb. 1991, 607

19077
samen met

20-02-1990

Stb. 1990, 90

 

Wijziging

25-10-1989
samen met
03-12-1991

Stb. 1989, 490
samen met
Stb. 1991, 607

19077
samen met

17-09-1992

Stb. 1992, 505

01-01-1992

 

Wijziging

25-10-1989
samen met
03-12-1991

Stb. 1989, 490
samen met
Stb. 1991, 607

19077
samen met

20-02-1990

Stb. 1990, 90

20-03-1991

 

Wijziging

25-02-1991

Stb. 1991, 98

21215

25-02-1991

Stb. 1991, 98

01-06-1990

 

Wijziging

30-05-1990

Stb. 1990, 222

21135

30-05-1990

Stb. 1990, 222

17-09-1984

 

Wijziging

05-07-1984

Stb. 1984, 379

17988

05-07-1984

Stb. 1984, 379

26-07-1976

 

Wijziging

08-04-1976

Stb. 1976, 229

11416

22-06-1976

Stb. 1976, 342

16-02-1972

 

Wijziging

12-01-1972

Stb. 1972, 38

11287

12-01-1972

Stb. 1972, 38

30-06-1969

 

Wijziging

21-05-1969

Stb. 1969, 232

9608

21-05-1969

Stb. 1969, 232

01-01-1969

 

Wijziging

04-07-1968

Stb. 1968, 380

9098

05-12-1968

Stb. 1968, 649

09-08-1967

 

Wijziging

30-06-1967

Stb. 1967, 377

8538

30-06-1967

Stb. 1967, 377

01-05-1965

 

Wijziging

03-03-1965

Stb. 1965, 106

6038

13-04-1965

Stb. 1965, 142

19-03-1965

 

Wijziging

03-03-1965

Stb. 1965, 90

7610

03-03-1965

Stb. 1965, 90

01-03-1964

 

Nieuwe regeling

27-01-1950

Stb. 1950, K22

873

18-04-1963

Stb. 1963, 111

01-05-1963

 

Nieuwe regeling

27-01-1950

Stb. 1950, K22

873

18-04-1963

Stb. 1963, 111

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

29-12-1961

 

Wijziging

21-12-1961

Stb. 1961, 454

6464

21-12-1961

Stb. 1961, 454

30-12-1959

 

Wijziging

24-12-1959

Stb. 1959, 501

5732

24-12-1959

Stb. 1959, 501

13-12-1958

 

Wijziging

26-11-1958

Stb. 1958, 559

5191

26-11-1958

Stb. 1958, 559

04-05-1957

 

Nieuwe regeling

27-01-1950

Stb. 1950, K22

873

01-05-1957

Stb. 1957, 143

15-02-1957

 

Wijziging

14-02-1957

Stb. 1957, 40

4566

14-02-1957

Stb. 1957, 40

18-06-1956

 

Wijziging

11-05-1956

Stb. 1956, 270

4255

11-05-1956

Stb. 1956, 270

28-01-1956

 

Wijziging

11-01-1956

Stb. 1956, 20

4200

11-01-1956

Stb. 1956, 20

01-07-1955

 

Wijziging

16-09-1954

Stb. 1954, 417

2493

03-06-1955

Stb. 1955, 227

 

Wijziging

16-09-1954

Stb. 1954, 416

22495

03-06-1955

Stb. 1955, 226

09-02-1955

 

Wijziging

12-01-1955

Stb. 1955, 31

3807

12-01-1955

Stb. 1955, 31

01-01-1955

 

Nieuwe regeling

27-01-1950

Stb. 1950, K22

873

14-12-1954

Stb. 1954, 551

16-08-1954

 

Wijziging

07-07-1954

Stb. 1954, 329

3359

07-07-1954

Stb. 1954, 329

15-02-1954

 

Wijziging

10-02-1954

Stb. 1954, 33

3332

10-02-1954

Stb. 1954, 33

14-02-1954

 

Wijziging

05-02-1953

Stb. 1953, 51

2862

05-02-1953

Stb. 1953, 51

09-04-1953

 

Nieuwe regeling

27-01-1950

Stb. 1950, K22

873

10-02-1953

Stb. 1953, 110

01-05-1951

 

Wijziging

22-06-1950

Stb. 1950, K258

603

03-04-1951

Stb. 1951, 91

01-06-1950

 

Nieuwe regeling

27-01-1950

Stb. 1950, K22

873

29-04-1950

Stb. 1950, K168

15-02-1950

 

Nieuwe regeling

27-01-1950

Stb. 1950, K22

873

27-01-1950

Stb. 1950, K22

 

Nieuwe regeling

27-01-1950

Stb. 1950, K 22

873

27-01-1950

Stb. 1950, K 22