Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
  • Vorige

  • Volgende

Wet op de bedrijfsorganisatie

Geldend op 30-05-2011


  • Artikel 109

    • 1.De besturen van twee of meer bedrijfslichamen kunnen tezamen een voorziening treffen ter gemeenschappelijke behartiging van belangen.

    • 2.De voorziening houdt bepalingen in omtrent haar wijziging, haar verlenging, indien zij voor een bepaalde tijd is getroffen, en haar opheffing.

    • 3.De voorziening behoeft, evenals haar wijziging en opheffing, de goedkeuring van de Raad.