Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wegenwet

Wetstechnische informatie voor Artikel 20


Informatie geldend op 04-03-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wegenwet, artikelen: 20a , 21 , 39 , 55
  2. Wet houdende verklaring van het algemeen nut der onteigening van percelen, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten tbv inrichting van een buisleidingenstraat vanaf Pernis langs Klundert naar de Schelde nabij de Nederlands-Belgische grens, artikel: 7
  3. Wet inrichting landelijk gebied, artikel: 31

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 08-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

08-03-2006

 

Wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 530

28995

20-10-2005

Stb. 2005, 531

01-02-1990

 

Wijziging

13-12-1989

Stb. 1989, 566

20582

13-12-1989

Stb. 1989, 566

01-10-1932

 

Nieuwe regeling

31-07-1930

Stb. 1930, 342

13-06-1932

Stb. 1932, 293