Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Terug naar regeling

Wegenwet

Geldend van 08-03-2006 t/m 30-06-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 08-03-2006

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

hoofdstuk

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 08-03-2006)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerking- tredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-02-1990 Wijziging 13-12-1989 Stb. 1989, 566 20582 13-12-1989 Stb. 1989, 566
01-10-1932 Nieuwe-regeling 31-07-1930 Stb. 1930, 342 13-06-1932 Stb. 1932, 293