Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Opiumwet

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkorting: Opw
Niet officiële titel: Geen
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet
Identificatienummer:BWBR0001941

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 05-03-2012

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Opiumwet


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 3. Beleidsregels bestuurlijke boete Opiumwet
 4. Opiumwetbesluit
 5. Uitvoeringsregeling Opiumwet

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Aanwijzing bestrijding van voetbalvandalisme en -geweld
 2. Aanwijzing bestrijding voetbalvandalisme en -geweld
 3. Aanwijzing Opiumwet
 4. Aanwijzing pre opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten
 5. Richtlijn Opiumwet, harddrugs 5.18
 6. Richtlijn Opiumwet, softdrugs 5.19

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing bestrijding voetbalvandalisme en -geweld, tekst: Tekst
 2. Aanwijzing Opiumwet, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 3. Aanwijzing opsporing en behandeling militaire zaken, tekst: Tekst
 4. Aanwijzing voor de opsporing, tekst: Tekst
 5. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, bijlage: Bijlage
 6. Algemene douanewet, bijlage: Bijlage
 7. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties, bijlage: Bijlage A1
 8. Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing, bijlage: Bijlage A1
 9. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob, artikelen: 2.1.3 , 2.2.3
 10. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob), artikelen: 5 , 9
 11. Beleidsregels opiumwetontheffingen, teksten: Tekst , Tekst
 12. Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999, artikel: 4
 13. Besluit politiegegevens, artikelen: 4:1 , 4:3 , 6a:2
 14. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 15. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie), bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 16. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Verslavingsbeleid 1945- (Minister van Justitie), bijlage: Basis selectie document verslavingsbeleid 1945–
 17. Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar, tekst: Tekst
 18. Circulaire Wapens en Munitie 2012, tekst: Tekst
 19. Geneesmiddelenwet, artikel: 66
 20. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, tekst: Tekst
 21. Militaire Ambtenarenwet 1931, artikel: 12d
 22. Omzetbelasting, toelichting Tabel I, tekst: Tekst
 23. Onteigeningswet, titeldeel: Titel IV
 24. Opiumwetbesluit, artikelen: 1 , 15
 25. Regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik, artikel: 2
 26. Regeling politiehonden, artikelen: 1 , 10
 27. Regeling veiligheid zeeschepen, bijlage: 5
 28. Regeling wapens en munitie, artikel: 8
 29. Richtlijn Opiumwet, softdrugs 5.19, teksten: Tekst , Tekst
 30. Uitvoeringsregeling Opiumwet, artikel: 1
 31. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen vanaf 1945 (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
 32. Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting, artikel: 8
 33. Wetboek van Strafrecht, artikel: 43b

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 10-02-2016)

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

31938

 

 

Aanhangig

34086

 

 

Aanhangig

34165

 

 

Aanhangig

34191

 

 

Wijziging

10-04-2003

Stb. 2003, 154

 

 

Wijziging

20-06-2002

Stb. 2002, 347

26883

01-01-2016

 

Wijziging

09-11-2015

Stb. 2015, 429

 

09-11-2015

Stb. 2015, 429

01-07-2015

 

Wijziging

04-06-2015

Stb. 2015, 237

 

04-06-2015

Stb. 2015, 237

01-03-2015

 

Wijziging

12-11-2014

Stb. 2014, 444

32842

04-12-2014

Stb. 2014, 489

01-07-2013

 

Wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 225

33012

25-06-2013

Stb. 2013, 257

 

Wijziging

15-11-2012

Stb. 2012, 630

33213

15-04-2013

Stb. 2013, 143

15-06-2013

 

Wijziging

31-05-2013

Stb. 2013, 207

 

31-05-2013

Stb. 2013, 207

05-01-2013

 

Wijziging

18-12-2012

Stb. 2013, 1

 

18-12-2012

Stb. 2013, 1

15-06-2012

 

Wijziging

13-06-2012

Stcrt. 2012, 12249

 

13-06-2012

Stcrt. 2012, 12249

09-05-2012

 

Wijziging

24-04-2012

Stb. 2012, 201

 

24-04-2012

Stb. 2012, 201

29-05-2010

 

Wijziging

15-04-2010

Stb. 2010, 191

31122

15-04-2010

Stb. 2010, 191

23-09-2009

 

Wijziging

31-08-2009

Stb. 2009, 380

 

31-08-2009

Stb. 2009, 380

01-07-2009

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

25-06-2009

Stb. 2009, 266

01-12-2008

 

Wijziging

17-11-2008

Stb. 2008, 486

 

17-11-2008

Stb. 2008, 486

01-08-2008

 

Wijziging

03-04-2008

Stb. 2008, 112

30979

05-07-2008

Stb. 2008, 287

01-11-2007

 

Wijziging

27-09-2007

Stb. 2007, 355

30515

16-10-2007

Stb. 2007, 392

01-07-2007

 

Wijziging

05-03-2007

Stb. 2007, 115

30608

08-06-2007

Stb. 2007, 219

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-2007

 

Wijziging

30-11-2006

Stb. 2006, 644

30831

11-12-2006

Stb. 2006, 701

01-07-2006

 

Wijziging

01-06-2006

Stb. 2006, 292

30339

20-06-2006

Stb. 2006, 293

17-12-2004

 

Wijziging

29-11-2004

Stb. 2004, 643

 

29-11-2004

Stb. 2004, 643

01-05-2004

 

Wijziging

17-12-2003

Stb. 2004, 32

29230

17-12-2003

Stb. 2004, 32

10-08-2003

 

Wijziging

23-04-2003

Stb. 2003, 217

28763

27-06-2003

Stb. 2003, 281

01-06-2003

 

Wijziging

13-07-2002

Stb. 2002, 520

27874

19-05-2003

Stb. 2003, 216

17-03-2003

 

Wijziging

06-12-2002

Stb. 2002, 623

 

24-02-2003

Stb. 2003, 96

 

Wijziging

13-07-2002

Stb. 2002, 520

27874

24-02-2003

Stb. 2003, 96

01-10-2002

 

Wijziging

26-07-2002

Stb. 2002, 438

 

26-07-2002

Stb. 2002, 438

13-07-2002

 

Wijziging

28-05-2002

Stb. 2002, 348

24549

28-05-2002

Stb. 2002, 348

01-03-2002

 

Wijziging

01-11-2001

Stb. 2001, 532

26983

31-01-2002

Stb. 2002, 66

01-02-2000

 

Wijziging

27-05-1999

Stb. 1999, 243

23251

19-01-2000

Stb. 2000, 32

21-04-1999

 

Wijziging

18-03-1999

Stb. 1999, 168

25325

18-03-1999

Stb. 1999, 168

 

Wijziging

18-03-1999

Stb. 1999, 167

25324

18-03-1999

Stb. 1999, 167

17-02-1999

 

Wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 40

20-01-1999

 

Wijziging

16-12-1998

Stb. 1999, 10

25737

16-12-1998

Stb. 1999, 10

01-01-1998

 

Wijziging

06-11-1997

Stb. 1997, 510

25280

11-12-1997

Stb. 1997, 581

01-12-1997

 

Wijziging

11-11-1993

Stb. 1993, 655

19522

19-11-1997

Stb. 1997, 553

01-02-1997

 

Wijziging

06-12-1996

Stb. 1996, 634

 

06-12-1996

Stb. 1996, 634

01-06-1996

 

Wijziging

02-11-1995

Stb. 1995, 554

23806

16-04-1996

Stb. 1996, 246

05-05-1995

 

Wijziging

02-07-1993

Stb. 1993, 449

22090

27-05-1993

Stb. 1993, 309

27-01-1995

 

Wijziging

21-12-1994

Stb. 1995, 32

23681

21-12-1994

Stb. 1995, 32

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-10-1994

 

Wijziging

22-06-1994

Stb. 1994, 573

22539

02-09-1994

Stb. 1994, 683

05-05-1994

 

Wijziging

02-07-1993

Stb. 1993, 449

22090

24-01-1994

Stb. 1994, 309

01-01-1994

 

Wijziging

04-06-1992

Stb. 1992, 422

22061

23-12-1993

Stb. 1993, 693

01-01-1993

 

Wijziging

10-12-1992

Stb. 1992, 658

22721

10-12-1992

Stb. 1992, 658

01-08-1992

 

Nieuwe regeling

27-06-1985

Stb. 1985, 410

17764

14-07-1992

Stb. 1992, 401

 

Wijziging

27-06-1985

Stb. 1985, 410

17764

14-07-1992

Stb. 1992, 401

30-04-1988

 

Wijziging

11-02-1988

Stb. 1988, 77

19803

20-04-1988

Stb. 1988, 172

01-05-1986

 

Wijziging

27-06-1985

Stb. 1985, 410

17764

19-04-1986

Stb. 1986, 213

07-10-1985

 

Wijziging

04-09-1985

Stb. 1985, 495

17975

04-09-1985

Stb. 1985, 495

01-05-1984

 

Wijziging

10-03-1984

Stb. 1984, 91

17524

21-04-1984

Stb. 1984, 129

01-07-1978

 

Wijziging

10-05-1978

Stb. 1978, 251

14636

10-05-1978

Stb. 1978, 251

01-11-1976

 

Wijziging

23-06-1976

Stb. 1976, 424

13407

01-10-1976

Stb. 1976, 499

01-09-1976

 

Wijziging

23-06-1976

Stb. 1976, 377

13655

23-06-1976

Stb. 1976, 377

 

 

Tekstplaatsing

16-08-1976

Stb. 1976, 425

29-06-1971

 

Wijziging

03-05-1971

Stb. 1971, 287

11174

01-06-1971

Stb. 1971, 363

01-08-1968

 

Wijziging

28-07-1958

Stb. 1958, 408

2479

17-07-1968

Stb. 1968, 379

18-07-1966

 

Wijziging

05-05-1966

Stb. 1966, 246

8406

05-05-1966

Stb. 1966, 246

01-06-1964

 

Wijziging

28-07-1958

Stb. 1958, 408

2479

22-05-1964

Stb. 1964, 162

01-10-1963

 

Wijziging

28-07-1958

Stb. 1958, 408

2479

20-07-1963

Stb. 1963, 340

01-09-1963

 

Wijziging

28-07-1958

Stb. 1958, 408

2479

20-07-1963

Stb. 1963, 341

01-08-1963

 

Wijziging

28-07-1958

Stb. 1958, 408

2479

20-07-1963

Stb. 1963, 342

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-07-1963

 

Wijziging

28-07-1958

Stb. 1958, 408

2479

27-06-1963

Stb. 1963, 316

01-10-1962

 

Wijziging

02-08-1962

Stb. 1962, 324

6671

02-08-1962

Stb. 1962, 324

15-02-1961

 

Wijziging

28-07-1958

Stb. 1958, 408

2479

03-02-1961

Stb. 1961, 26

01-02-1959

 

Wijziging

22-05-1958

Stb. 1958, 296

4034

05-01-1959

Stb. 1959, 3

15-01-1957

 

Wijziging

15-03-1956

Stb. 1956, 390

4320

20-12-1956

Stb. 1956, 672

06-08-1953

 

Wijziging

18-06-1953

Stb. 1953, 322

2526

18-06-1953

Stb. 1953, 322

 

Wijziging

18-06-1953

Stb. 1953, 322

2526

18-06-1953

Stb. 1953, 321

20-08-1933

 

Wijziging

28-07-1933

Stb. 1933, 381

13-07-1931

Trb. 1961, 152

01-10-1928

 

Nieuwe regeling

12-05-1928

Stb. 1928, 167

02-07-1928

Stb. 1928, 238