Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Opiumwet

Wetstechnische informatie voor Artikel 13b


Informatie geldend op 30-05-2011


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

  1. Aanwijzing Opiumwet

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Aanwijzing Opiumwet, teksten: Tekst , Tekst
  2. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, bijlage: Bijlage
  3. Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999, artikel: 5
  4. Burgerlijk Wetboek Boek 7, artikel: 231
  5. Woningwet, artikel: 14

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 11-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-07-2009

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

25-06-2009

Stb. 2009, 266

01-11-2007

 

Wijziging

27-09-2007

Stb. 2007, 355

30515

16-10-2007

Stb. 2007, 392

01-07-2007

 

Wijziging

05-03-2007

Stb. 2007, 115

30608

08-06-2007

Stb. 2007, 219

17-03-2003

 

Wijziging

13-07-2002

Stb. 2002, 520

27874

24-02-2003

Stb. 2003, 96

13-07-2002

 

Wijziging

28-05-2002

Stb. 2002, 348

24549

28-05-2002

Stb. 2002, 348

Inwtr. 1

21-04-1999

 

Nieuw

18-03-1999

Stb. 1999, 167

25324

18-03-1999

Stb. 1999, 167

Opmerkingen

  • 1)

    De datum van inwerkingtreding is ingevolge artikel 12, tweede lid van de Tijdelijke referendumwet van rechtswege opgeschort tot 13 juli 2002..