Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wetboek van Strafvordering

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Veiligheid en Justitie
Afkortingen: Sv
WvSv
Niet officiële titel: Geen
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet
Identificatienummer:BWBR0001903

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 25-10-2010

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Wetboek van Strafvordering


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 3. Aanwijzing direct toezichthouder Spoorwegpolitie
 4. Aanwijzing tot observatie-inrichting voor preventief gedetineerden
 5. Aanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaren dienst Stadstoezicht gemeente Rotterdam
 6. Aanwijzingsbesluit functionarissen en ambtenaren arrondissement Amsterdam
 7. Aanwijzingsregeling algemeen opsporingsambtenaren Koninklijke marechaussee
 8. Beschikking aanwijzing advocaat
 9. Beschikking instelling tweede enkelvoudige kamer voor burgerlijke kinderzaken, tevens kinderstrafzaken, bij de Arrondissements-rechtbank te Zwolle
 10. Besluit aanvang tenuitvoerlegging straffen en maatregelen
 11. Besluit beheer autowrakken
 12. Besluit bepaling duur der gevangenisstraf ex artikelen 369 en 376 Wetboek van Strafvordering
 13. Besluit bepaling duur der gevangenisstraf ex artikelen 487 en 501 Wetboek van Strafvordering
 14. Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte
 15. Besluit bewaren en vernietigen niet-gevoegde stukken
 16. Besluit bloedtest in strafzaken in geval van een ernstige besmettelijke ziekte
 17. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
 18. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Handhaving van de provincie Utrecht 2008
 19. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Maatregelen CJIB 2008
 20. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Stadstoezicht van de gemeente Eindhoven 2008
 21. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Stadstoezicht/Integraal Toezicht van de Dienst SEB van de gemeente Maastricht
 22. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Amersfoort 2009
 23. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar agentschap Telecom 2007
 24. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar AID 2005
 25. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar AOE/KLPD 2009
 26. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Arbeidsinspectie 2008
 27. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar arrestantenbewakers/-verzorgers Koninklijke marechaussee 2007
 28. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar B.O.O.M. 2006
 29. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst 2005
 30. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Douane 2007
 31. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/FIOD-ECD 2006
 32. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Holland-Midden 2008
 33. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de Directie Toezicht & Handhaving van het Stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam 2008
 34. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 2009
 35. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar CJIB 2009
 36. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar controleurs openbaar ruimte van de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag 2010
 37. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar DCMR Milieudienst Rijnmond 2007
 38. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar dienst Beveiliging, Bewaking en Vervoer Amsterdam 2008
 39. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam 2006
 40. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam 2009
 41. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rotterdam 2008
 42. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag flora- en faunabeheerder 2005
 43. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Stadsbeheer, afdeling Parkeercontrole, van de gemeente Den Haag 2005
 44. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Stadstoezicht van de gemeente Amsterdam 2007
 45. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar dienst Stadswerken, groep Toezicht en Handhaving gemeente Utrecht 2007
 46. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Werk en Inkomen gemeente Amsterdam 2010
 47. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Directie Subsidies, Handhaving en Vergunningen van de provincie Noord-Holland 2007
 48. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. 2008
 49. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein Milieu en Welzijn, Hengelsport Federatie Midden Nederland 2010
 50. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein Werk, Inkomen en Zorg, gemeente Almere 2010
 51. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein Werk, Inkomen en Zorg, gemeente Zwolle 2010
 52. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar DSI 2008
 53. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar DSRT 2010
 54. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Duinwaterbedrijf Zuid-Holland 2006
 55. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Federatie Hengelsportverenigingen Zuidwest Nederland 2007
 56. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Den Haag, inspecteur openbare ruimte, 2005
 57. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Nieuwegein 2005
 58. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Groenservice Zuid-Holland 2010
 59. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Handhaving Openbare Ruimte SDW van het Stadsdeel Oud-Zuid van de gemeente Amsterdam
 60. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Havenbedrijf Amsterdam N.V. 2010
 61. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inspectie voor de Gezondheidszorg 2010
 62. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inspectoraat-Generaal VROM 2007
 63. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar IVW 2006
 64. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar KLPD 2007
 65. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar KMCGS 2007
 66. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar LID 2007
 67. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar LIV 2007
 68. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar medewerker recherche KMar 2009
 69. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Milieu en Welzijn, gemeente Ede 2010
 70. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar milieu-opsporingsambtenaren in dienst van de provincie Zeeland 2005
 71. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar milieu-opsporingsambtenaren van de Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2005
 72. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar milieuopsporingsambtenaren in dienst van de provincie Noord-Brabant 2009
 73. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep 2007
 74. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep, Service & Veiligheidsteam 2009
 75. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoersbedrijven 2005
 76. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, gemeente Barneveld 2010
 77. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, gemeente Ede 2010
 78. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, gemeente Leeuwarden 2010
 79. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, gemeente Nieuwegein 2010
 80. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, gemeente Ridderkerk 2010
 81. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, gemeente Uithoorn 2010
 82. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Parkeerbedrijf gemeente Arnhem 2009
 83. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar parkeercontroleurs Amsterdam Schiphol Airport 2009
 84. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar parkeercontroleurs Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2005
 85. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar parkeercontroleurs gemeente Utrecht 2007
 86. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar ProRail 2007
 87. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar provincie Fryslân 2007
 88. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Recreatie Noord-Holland N.V. 2009
 89. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Recreatieschap Midden Nederland 2009
 90. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionaal Bureau voor Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost 2010
 91. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Milieudienst West-Brabant 2008
 92. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale verkeershandhaving 2009
 93. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Amsterdam-Amstelland 2007
 94. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Brabant Zuid-Oost 2007
 95. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Brabant-Noord 2008
 96. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Drenthe 2008
 97. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Flevoland 2007
 98. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Friesland 2008
 99. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Gelderland-Midden 2007
 100. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Gelderland-Zuid 2010
 101. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Groningen 2008
 102. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Haaglanden 2007
 103. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Hollands-Midden 2007
 104. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie IJsselland 2009
 105. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Kennemerland 2007
 106. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Limburg-Noord 2007
 107. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Limburg-Zuid 2006
 108. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Midden en West Brabant 2007
 109. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland 2007
 110. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Noord-Holland Noord 2008
 111. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Rotterdam-Rijnmond 2007
 112. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Twente 2007
 113. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Utrecht 2008
 114. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Zaanstreek-Waterland 2008
 115. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Zeeland 2008
 116. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Zuid-Holland-Zuid 2006
 117. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Rijksrecherche 2009
 118. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Rijkswaterstaat 2010
 119. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Staatstoezicht op de Mijnen 2008
 120. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stadstoezicht Nijmegen 2007
 121. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Veiligheidszorg Drenthe 2010
 122. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Veiligheidszorg Noord 2010
 123. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar SVB 2007
 124. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar teleservicemedewerkers KLPD 2009
 125. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar teleservicemedewerkers regiopolitie Amsterdam-Amstelland 2006
 126. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar teleservicemedewerkers regiopolitie Gelderland-Midden 2009
 127. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar teleservicemedewerkers regiopolitie Gelderland-Zuid 2010
 128. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar teleservicemedewerkers regiopolitie Haaglanden 2005
 129. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar teleservicemedewerkers regiopolitie Twente 2009
 130. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar teleservicemedewerkers Rotterdam-Rijnmond 2007
 131. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar UWV 2007
 132. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de afdeling Handhaving, team Openbare Ruimte van de gemeente Leiden 2008
 133. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam 2010
 134. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de Dienst Stadstoezicht Rotterdam 2010
 135. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Arnhem 2009
 136. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Delft 2009
 137. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Gorinchem 2008
 138. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Haarlem 2009
 139. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Hoorn 2008
 140. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van gemeente Nijkerk 2010
 141. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 2010
 142. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Veiligheidszorg Groningen 2007
 143. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Verispect B.V. 2008
 144. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar VWA 2007
 145. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Waterschappen 2009
 146. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, apv-controleurs bij de Dienst Stadstoezicht van de gemeente Amsterdam 2007
 147. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren Dienst Vervoer & Ondersteuning 2009
 148. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren Rijkswaterstaat 2005
 149. Besluit DNA-onderzoek in strafzaken
 150. Besluit elektronische aangifte
 151. Besluit ex artikel 162 Wetboek van Strafvordering
 152. Besluit ex artikel 539n Wetboek van Strafvordering
 153. Besluit gedragsbeïnvloeding jeugdigen
 154. Besluit getuigenbescherming
 155. Besluit hulpofficieren van justitie Algemene Inspectiedienst/Dienstonderdeel Opsporing 2007
 156. Besluit hulpofficieren van justitie Belastingdienst/FIOD-ECD 2007
 157. Besluit hulpofficieren van justitie SIOD 2007
 158. Besluit hulpofficieren van justitie VROM-IOD 2010
 159. Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden
 160. Besluit inbeslaggenomen voorwerpen
 161. Besluit kennisgeving gerechtelijke mededelingen
 162. Besluit OM-afdoening
 163. Besluit opsporing terroristische misdrijven
 164. Besluit register deskundige in strafzaken
 165. Besluit reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket
 166. Besluit technische hulpmiddelen strafvordering
 167. Besluit tenuitvoerlegging geldboetevonnissen
 168. Besluit tenuitvoerlegging ontnemings- en schadevergoedingsmaatregelen
 169. Besluit toekenning geweldsbevoegdheid buitengewoon opsporingsambtenaar Gemeentelijk Vervoersbedrijf Utrecht 2009
 170. Besluit toekenning geweldsbevoegdheid buitengewoon opsporingsambtenaar GVB Exploitatie BV 2007
 171. Besluit toekenning geweldsbevoegdheid buitengewoon opsporingsambtenaar Hermes 2007
 172. Besluit toekenning geweldsbevoegdheid buitengewoon opsporingsambtenaar HTM Personenvervoer N.V. 2010
 173. Besluit toekenning geweldsbevoegdheid buitengewoon opsporingsambtenaar Novio N.V. 2009
 174. Besluit toekenning geweldsbevoegdheid buitengewoon opsporingsambtenaar Qbuzz 2010
 175. Besluit toekenning geweldsbevoegdheid buitengewoon opsporingsambtenaar RET 2010
 176. Besluit toekenning geweldsbevoegdheid en veiligheidsfouillering buitengewoon opsporingsambtenaar Connexxion 2007
 177. Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek
 178. Besluit uitsluiting oproepingsprocedure
 179. Besluit uitvoering artikel 577, tweede lid (Wetboek van Strafvordering)
 180. Besluit vorderen gegevens telecommunicatie
 181. Buitengewoon opsporingsambtenaar van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam 2009
 182. Buitengewoon opsporingsambtenaar van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam 2009
 183. Gegevens voor register art.552i, lid 3, WvS
 184. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 185. Mandaatsbesluit politiebevoegdheden
 186. Reclasseringsregeling 1995
 187. Regeling aantekening mondeling vonnis door politierechter, kinderrechter, economische politierechter, de kantonrechter en de enkelvoudige kamer voor behandeling van strafzaken in hoger beroep
 188. Regeling aanwijzing ambtenaren van politie en functionarissen t.b.v. uitreiking en betekening van gerechtelijke stukken
 189. Regeling betreffende het stempelvonnis
 190. Regeling financieel beheer van met infiltratie en store-fronts gegenereerde ontvangsten
 191. Regeling hulpofficieren van justitie 2008
 192. Regeling modellen en formulieren ten behoeve van verkeershandhaving Justitie
 193. Regeling OM-afdoening
 194. Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting
 195. Regeling vaststelling administratiekosten verkeersboetes
 196. Samenwerkingsbesluit bijzondere opsporingsbevoegdheden
 197. Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning
 198. Verlening bevoegheden aan douane-ambtenaren i.v.m. tenuitvoerlegging strafvonnissen
 199. Wijzigingbesluit Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Den Haag, inspecteur openbare ruimte, 2005
 200. Wijzigingsbesluit Besluit BOA NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 2000
 201. Wijzigingsbesluit Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Den Haag, inspecteur openbare ruimte, 2005
 202. Wijzigingsbesluit Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar milieu-opsporingsambtenaren van de Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2005
 203. Wijzigingsbesluit Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale verkeershandhaving 2009
 204. Wijzigingsbesluit Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Reinigingsagenten Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2000 (april 2004)
 205. Wijzigingsbesluit besluit buitengewoon opsporingsambtenaren parkeercontroleurs Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2000
 206. Wijzigingsbesluit Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren parkeercontroleurs Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2000 (april 2004)
 207. Wijzigingsbesluit Besluit DNA-onderzoek in strafzaken
 208. Wijzigingsbesluit Besluit ex artikel 16d Auteurswet 1912
 209. Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (tweejaarlijkse actualisering tarieven)
 210. Wijzigingsregeling Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Aanwijzing aangiften van in het buitenland gepleegde strafbare feiten
 2. Aanwijzing advies, toezicht en naleving van voorwaardelijke sancties
 3. Aanwijzing bestuurlijke strafbeschikking overlastfeiten
 4. Aanwijzing bestuurlijke transactie milieudelicten
 5. Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers in het opsporingsonderzoek in strafzaken
 6. Aanwijzing executie
 7. Aanwijzing executie (vervangende) vrijheidsstraffen, taakstraffen van meerderjarigen, geldboetes, schadevergoedings- en ontnemingsmaatregelen, Europese geldelijke sancties en toepassing voorwaardelijke invrijheidsstelling
 8. Aanwijzing executie, (vervangende) vrijheidsstraffen, taakstraffen, geldboetes, schade-vergoedings- en ontnemingsmaatregelen
 9. Aanwijzing gebruik sepotgronden
 10. Aanwijzing gegevensverstrekking financiële dienstverleners
 11. Aanwijzing handelwijze geweldsaanwending (politie)ambtenaar
 12. Aanwijzing Inbeslagneming (artikel 94 WvSv)
 13. Aanwijzing internationale gemeenschappelijke onderzoeksteams (instelling, reikwijdte, samenstelling en bevoegdheden)
 14. Aanwijzing inverzekeringstelling
 15. Aanwijzing inzake de informatie-uitwisseling in het kader van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (552i Sv.)
 16. Aanwijzing lichten van gedetineerden, TBS-gestelden en jeugdigen
 17. Aanwijzing onmiddellijke invrijheidsstelling
 18. Aanwijzing Ontneming
 19. Aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie in het buitenland
 20. Aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie in Nederland
 21. Aanwijzing Opsporingsberichtgeving
 22. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
 23. Aanwijzing prioritering DNA-onderzoeken
 24. Aanwijzing Schade Niet-Voegen
 25. Aanwijzing slachtofferzorg
 26. Aanwijzing taakstraffen 2009
 27. Aanwijzing technisch onderzoek/deskundigenonderzoek
 28. Aanwijzing toepassing dwangmiddelen journalisten
 29. Aanwijzing toepassing opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen tegen advocaten
 30. Aanwijzing toezeggingen aan getuigen in strafzaken
 31. Aanwijzing voor de opsporing
 32. Gedragslijn bij strafbare feiten begaan door ambtenaren van de Belastingdienst in functie
 33. Richtlijn voor strafvordering bestuurlijke strafbeschikking overlastfeiten
 34. Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen 2016
 35. Richtlijn voor strafvordering tarieven en feitomschrijvingen voor misdrijven, overtredingen en gedragingen als bedoeld in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing afdoening van aangiften op basis van de wet internationale misdrijven, tekst: Tekst
 2. Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers in het opsporingsonderzoek in strafzaken, tekst: Tekst
 3. Aanwijzing discriminatie, bijlage: 1
 4. Aanwijzing executie (vervangende) vrijheidsstraffen, taakstraffen van meerderjarigen, geldboetes, schadevergoedings- en ontnemingsmaatregelen, Europese geldelijke sancties en toepassing voorwaardelijke invrijheidsstelling, tekst: Tekst
 5. Aanwijzing gegevensverstrekking financiële dienstverleners, teksten: Tekst , Tekst
 6. Aanwijzing handelwijze geweldsaanwending (politie)ambtenaar, tekst: Tekst
 7. Aanwijzing handhaving vuurwerkregelgeving, tekst: Tekst
 8. Aanwijzing Inbeslagneming (artikel 94 WvSv), teksten: Tekst , Tekst
 9. Aanwijzing internationale gemeenschappelijke onderzoeksteams (instelling, reikwijdte, samenstelling en bevoegdheden), teksten: Tekst , Tekst
 10. Aanwijzing inverzekeringstelling, teksten: Tekst , Tekst , Tekst
 11. Aanwijzing OM-afdoening, teksten: Tekst , Tekst
 12. Aanwijzing Opsporingsberichtgeving, tekst: Tekst
 13. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden, teksten: Tekst , Tekst
 14. Aanwijzing prioritering DNA-onderzoeken, tekst: Tekst
 15. Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor, tekst: Tekst
 16. Aanwijzing slachtofferzorg, tekst: Tekst
 17. Aanwijzing toepassing dwangmiddelen journalisten, teksten: Tekst , Tekst
 18. Aanwijzing toepassing opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen tegen advocaten, teksten: Tekst , Tekst , Tekst
 19. Aanwijzing uitbreiding identificatieplicht, tekst: Tekst
 20. Aanwijzing Wet politiegegevens, tekst: Tekst
 21. Aanwijzing Wet Politiegegevens, tekst: Tekst
 22. Aanwijzingen voor de regelgeving, artikel: Aanwijzing 138
 23. Advocatenwet, artikel: 10
 24. Afschaffingswet, artikel: 5
 25. Algemene douanewet, artikelen: 11:4 , 11:9
 26. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, artikel: 57b
 27. Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikelen: 81 , 86
 28. Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar, artikel: 27
 29. Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, artikelen: 33 , 40
 30. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, artikelen: 22 , 30
 31. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR, teksten: Tekst , Tekst
 32. Besluit bepaling duur der gevangenisstraf ex artikelen 369 en 376 Wetboek van Strafvordering, artikelen: 1 , 2
 33. Besluit bepaling duur der gevangenisstraf ex artikelen 487 en 501 Wetboek van Strafvordering, artikelen: 1 , 2
 34. Besluit bloedtest in strafzaken in geval van een ernstige besmettelijke ziekte, artikel: 1
 35. Besluit Buitengewone Rechtspleging, artikelen: 2 , 8 , 23 , 32a , 32b , 34 , 37a , 44h
 36. Besluit burgerlijke stand 1994, artikel: 68
 37. Besluit DNA-onderzoek in strafzaken, artikel: 1
 38. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet, bijlage: Lijst
 39. Besluit hulpofficieren van justitie Algemene Inspectiedienst/Dienstonderdeel Opsporing 2007, artikel: 3
 40. Besluit hulpofficieren van justitie Belastingdienst/FIOD-ECD 2007, artikel: 3
 41. Besluit hulpofficieren van justitie SIOD 2007, artikel: 3
 42. Besluit hulpofficieren van justitie VROM-IOD 2010, artikel: 3
 43. Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden, artikel: 1
 44. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, artikel: 35
 45. Besluit kennisgeving gerechtelijke mededelingen, artikel: 1
 46. Besluit observatie-inrichtingen gedetineerden, artikel: 6
 47. Besluit OM-afdoening, artikel: 1.1
 48. Besluit opsporing terroristische misdrijven, artikel: 1
 49. Besluit politieke delinquenten 1945, artikel: 6
 50. Besluit tarieven in strafzaken 2003, artikelen: 8 , 11
 51. Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek, artikel: 18
 52. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gefinancierde Rechtsbijstand vanaf 1945 (Minister van Justitie), bijlage: Basisselectiedocument
 53. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie), bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 54. Circulaire afbakening tussen politie- en justitiekosten 2007, tekst: Tekst
 55. Circulaire bekwaamheidseisen buitengewoon opsporingsambtenaar, bijlage: Bijlage
 56. Circulaire bewaking en beveiliging personen, objecten en diensten, tekst: Tekst
 57. Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar, tekst: Tekst
 58. Circulaire Burgemeestersbevel twaalfminners, artikel 172b Gemeentewet, tekst: Tekst
 59. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, tekst: Tekst
 60. Instelling Commissie werkbelasting strafkamer Hoge Raad, artikel: 2
 61. Instellingsbesluit Commissie onderzoek aan het lichaam, artikel: 2
 62. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte), titeldeel: Titel 5
 63. Invoeringswet Wetboek van Strafvordering, artikelen: 1 , 2 , 116 ; titeldeel: Titel II
 64. Leidraad Invordering 2008, tekst: Tekst
 65. Overgangswet, artikel: 56
 66. Overleveringswet, artikel: 61
 67. Penitentiaire beginselenwet, artikelen: 28 , 35
 68. Privacyregeling BVD, artikel: 11
 69. Privacyregeling MID 1988, artikel: 10
 70. Regeling buitenlandse verbindingsofficieren, artikel: 6
 71. Regeling kosten aftappen en gegevensverstrekking, artikel: 1
 72. Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, bijlage: 6
 73. Regeling politiehonden, artikelen: 6 , 10
 74. Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden, artikel: 12
 75. Richtlijn voor strafvordering jeugd, tekst: Tekst
 76. Richtlijn voor strafvordering liquide middelen, tekst: Tekst
 77. Rijkswet cassatierechtspraak in uitleveringszaken voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten, artikel: 1
 78. Sanctiewet 1977, artikel: 10g
 79. Subsidieregeling stichtingen rechtsbijstand 2002, artikel: 1
 80. Telecommunicatiewet, hoofdstuk: Hoofdstuk 13 ; artikel: 13.2
 81. Tribunaalbesluit, artikel: 78
 82. Uitleveringswet, artikel: 54
 83. Uitvoeringsbesluit ex art. 28a Boek 1 Burgerlijk Wetboek, artikel: 2
 84. Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, artikel: 3
 85. Uitvoeringsregeling reclassering 2005, artikel: 17
 86. Uitvoeringswet Internationaal Strafhof, artikelen: 1 , 69
 87. Uitvoeringswet Speciaal Tribunaal voor Libanon, artikel: 9
 88. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie vanaf 1996 (BVE-instellingen), bijlage: Basisselectiedocument-onderwijsinstelllingen bve-sector
 89. Voorschrift informatie fiscus/banken, tekst: Tekst
 90. Vreemdelingencirculaire 2000 (A), teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 91. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, artikel: 51a
 92. Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden, artikel: 4
 93. Wet inzake de geldtransactiekantoren, artikel: 12
 94. Wet militair tuchtrecht, artikel: 103
 95. Wet militaire strafrechtspraak, artikelen: 1 , 20 , 23 , 43 , 51 , 59 , 61 , 71
 96. Wet oorlogsstrafrecht, artikelen: 21 , 30
 97. Wet op de economische delicten, artikel: 25
 98. Wet op de rechtsbijstand, artikelen: 43 , 44
 99. Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen, artikelen: 33 , 36 , 47 , 60 , 63
 100. Wet tarieven in strafzaken, artikelen: 3 , 19
 101. Wet toezicht effectenverkeer 1995, artikel: 31
 102. Wet toezicht trustkantoren, artikel: 12
 103. Wet tot instelling van het Internationaal Tribunaal voor vervolging van personen aansprakelijk voor ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht op het grondgebied van het voormalige Joegoslavië 1991, artikel: 9
 104. Wet tot uitvoering van de Verordening No. 11 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap, artikel: 6
 105. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, artikelen: 457 , 478
 106. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES, artikel: 478
 107. Wetboek van Strafrecht, artikelen: 183 , 184 , 447e
 108. Zorgverzekeringswet, artikel: 93

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 12-02-2016)

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

30538

 

 

Aanhangig

30579

 

 

Aanhangig

31407

 

 

Aanhangig

31938

 

 

Aanhangig

32398

 

 

Aanhangig

32882

 

 

Aanhangig

33369

 

 

Aanhangig

33542

 

 

Aanhangig

33712

 

 

Aanhangig

33747

 

 

Aanhangig

33799

 

 

Aanhangig

33994

 

 

Aanhangig

34032

 

 

Aanhangig

34051

 

 

Aanhangig

34067

 

 

Aanhangig

34082

 

 

Aanhangig

34086

 

 

Aanhangig

34090

 

 

Aanhangig

34126

 

 

Aanhangig

34157

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

34159

 

 

Aanhangig

34199

 

 

Aanhangig

34236

 

 

Aanhangig

34257

 

 

Aanhangig

34294

 

 

Aanhangig

34359

 

 

Aanhangig

34372

 

 

Wijziging

25-11-2015

Stb. 2015, 460

33816

 

Wijziging

17-12-2009
samen met
23-11-2010

Stb. 2010, 1
samen met
Stb. 2010, 792

30143

 

Wijziging

07-07-2006
samen met
26-04-2007

Stb. 2006, 330
samen met
Stb. 2007, 160

29849
samen met
30961

 

Wijziging

01-12-2005

Stb. 2005, 640

30102

 

Wijziging

16-07-2005

Stb. 2005, 388

29828

 

Wijziging

10-11-2004

Stb. 2004, 578

29253

17-11-2015

 

Wijziging

14-10-2015

Stb. 2015, 410

34039

02-11-2015

Stb. 2015, 411

01-07-2015

 

Wijziging

22-04-2015

Stb. 2015, 165

34034

05-06-2015

Stb. 2015, 209

 

Wijziging

11-02-2015

Stb. 2015, 82

33956

04-05-2015

Stb. 2015, 175

 

Wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 540

33771

19-06-2015

Stb. 2015, 247

01-03-2015

 

Wijziging

28-01-2015

Stb. 2015, 40

33954

19-02-2015

Stb. 2015, 81

 

Wijziging

19-11-2014

Stb. 2014, 445

33685

12-12-2014

Stb. 2014, 513

 

Wijziging

12-11-2014

Stb. 2014, 444

32842

04-12-2014

Stb. 2014, 489

01-01-2015

 

Wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 540

33771

15-12-2014

Stb. 2014, 541

 

Wijziging

05-11-2014

Stb. 2014, 433

33871

18-11-2014

Stb. 2014, 434

 

Wijziging

05-11-2014

Stb. 2014, 442

33983

14-11-2014

Stb. 2014, 443

 

Wijziging

19-06-2014

Stb. 2014, 225

33850

08-09-2014

Stb. 2014, 326

 

Wijziging

14-05-2014

Stb. 2014, 176

33360

01-09-2014

Stb. 2014, 316

 

Wijziging

12-03-2014

Stb. 2014, 131

33061

14-11-2014

Stb. 2014, 443

01-11-2014

 

Wijziging

02-07-2014

Stb. 2014, 255

33697

08-10-2014

Stb. 2014, 360

01-07-2014

 

Wijziging

19-05-2011

Stb. 2011, 345

31389

05-06-2014

Stb. 2014, 211

01-05-2014

 

Wijziging

12-03-2014

Stb. 2014, 125

33352

07-04-2014

Stb. 2014, 149

01-04-2014

 

Wijziging

27-11-2013

Stb. 2013, 485

33498

20-01-2014

Stb. 2014, 33

06-01-2014

 

Wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 316

33555

28-11-2013

Stb. 2013, 494

01-01-2014

 

Wijziging

26-06-2013

Stb. 2013, 278

33295

30-08-2013

Stb. 2013, 336

01-11-2013

 

Wijziging

05-06-2013

Stb. 2013, 250

33422

16-07-2013

Stb. 2013, 309

 

Wijziging

05-06-2013

Stb. 2013, 250

33422

05-06-2013

Stb. 2013, 250

01-10-2013

 

Wijziging

11-04-2013

Stb. 2013, 138

32044

17-07-2013

Stb. 2013, 313

 

Wijziging

28-02-2013

Stb. 2013, 85

33355

21-06-2013

Stb. 2013, 268

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

26-07-2013

 

Wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 310

33510

10-07-2013

Stb. 2013, 310

01-07-2013

 

Wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 225

33012

25-06-2013

Stb. 2013, 257

 

Wijziging

07-03-2013

Stb. 2013, 95

32840

14-05-2013

Stb. 2013, 187

 

Wijziging

13-12-2012

Stb. 2013, 10

32717

13-03-2013

Stb. 2013, 105

 

Wijziging

13-09-2012

Stb. 2012, 410

32337

08-03-2013

Stb. 2013, 99

01-04-2013

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 666

33451

20-12-2012

Stb. 2012, 667

15-03-2013

 

Wijziging

10-05-2012

Stb. 2013, 48

31412

08-02-2013

Stb. 2013, 49

01-01-2013

 

Wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 316

32822

12-07-2012

Stb. 2012, 317

 

Wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 313

32891

12-07-2012

Stb. 2012, 314

 

Wijziging

01-12-2011
samen met
27-10-2011

Stb. 2011, 600
samen met
Stb. 2011, 500

32177
samen met
32863

13-09-2012

Stb. 2012, 408

 

Wijziging

01-12-2011

Stb. 2011, 601

32468

13-09-2012

Stb. 2012, 408

01-11-2012

 

Wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 333

32885

15-08-2012

Stb. 2012, 373

01-10-2012

 

Wijziging

18-06-2012

Stb. 2012, 275

32045

12-09-2012

Stb. 2012, 404

 

Wijziging

12-06-2009

Stb. 2009, 245

31386

11-08-2012

Stb. 2012, 366

01-09-2012

 

Wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 345

33176

16-08-2012

Stb. 2012, 370

01-07-2012

tot 01-07-2011 1)

 

Wijziging

05-04-2012

Stb. 2012, 155

33008

04-06-2012

Stb. 2012, 253

01-04-2012

 

Wijziging

08-12-2011

Stb. 2011, 605

32475

17-01-2012

Stb. 2012, 15

 

Wijziging

24-11-2011
samen met
24-11-2011

Stb. 2011, 555
samen met
Stb. 2011, 556

32168
samen met
32702

26-03-2012

Stb. 2012, 131

 

Wijziging

17-11-2011

Stb. 2011, 546

32551

12-12-2011

Stb. 2011, 615

 

Wijziging

17-11-2011

Stb. 2011, 545

32319

12-12-2011

Stb. 2011, 615

01-01-2012

 

Wijziging

24-11-2011

Stb. 2011, 556

32702

15-12-2011

Stb. 2011, 628

 

Wijziging

06-06-2011

Stb. 2011, 276

32363

27-10-2011

Stb. 2011, 501

01-08-2011

 

Wijziging

12-05-2011

Stb. 2011, 232

32188

01-07-2011

Stb. 2011, 342

01-07-2011

 

Wijziging

19-05-2011

Stb. 2011, 255

32021

27-06-2011

Stb. 2011, 324

 

Wijziging

31-03-2011

Stb. 2011, 171

32194

12-05-2011

Stb. 2011, 237

 

Wijziging

13-12-2010

Stb. 2010, 818

31915

15-06-2011

Stb. 2011, 296

01-02-2011

 

Wijziging

15-09-2005

Stb. 2005, 470

29438

17-01-2011

Stb. 2011, 16

01-01-2011

 

Wijziging

17-12-2009
samen met
26-11-2009

Stb. 2010, 1
samen met
Stb. 2009, 525

30143
samen met
31391

13-07-2010

Stb. 2010, 291

 

Wijziging

18-12-2008

Stb. 2009, 62

31450

13-12-2010

Stb. 2010, 824

01-11-2010

 

Wijziging

30-09-2010

Stb. 2010, 715

31758

26-10-2010

Stb. 2010, 726

10-10-2010

 

Wijziging

17-05-2010

Stb. 2010, 350

31959

30-09-2010

Stb. 2010, 389

01-10-2010

 

Wijziging

24-07-2010

Stb. 2010, 320

31560

10-08-2010

Stb. 2010, 321

 

Wijziging

18-07-2009

Stb. 2009, 317

31436

25-03-2010

Stb. 2010, 152

01-09-2010

 

Wijziging

07-07-2010

Stb. 2010, 325

31467

07-07-2010

Stb. 2010, 325

 

Wijziging

01-07-2010

Stb. 2010, 270

31823

24-07-2010

Stb. 2010, 308

01-07-2010

 

Wijziging

20-05-2010

Stb. 2010, 200

32257

01-06-2010

Stb. 2010, 201

 

Wijziging

17-05-2010

Stb. 2010, 190

31552

10-06-2010

Stb. 2010, 226

 

Wijziging

04-03-2010

Stb. 2010, 111

31009

04-06-2010

Stb. 2010, 220

 

Wijziging

17-12-2009

Stb. 2010, 2

31835

14-06-2010

Stb. 2010, 234

 

Wijziging

12-11-2009
samen met
26-11-2009

Stb. 2009, 475
samen met
Stb. 2009, 525

31241
samen met
31391

25-03-2010

Stb. 2010, 151

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-04-2010

 

Wijziging

26-11-2009

Stb. 2009, 525

31391

25-03-2010

Stb. 2010, 139

01-01-2010

 

Wijziging

26-11-2009

Stb. 2009, 544

31810

17-12-2009

Stb. 2009, 578

 

Wijziging

22-01-2009

Stb. 2009, 33

31116

06-08-2009

Stb. 2009, 351

01-07-2009

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 264

29702

25-06-2009

Stb. 2009, 266

 

Wijziging

12-06-2009

Stb. 2009, 245

31386

24-06-2009

Stb. 2009, 263

01-06-2009

 

Wijziging

05-03-2009

Stb. 2009, 124

31555

20-05-2009

Stb. 2009, 224

01-04-2009

 

Wijziging

25-03-2009

Stb. 2009, 155

30536

25-03-2009

Stb. 2009, 156

25-03-2009

 

Wijziging

05-02-2009

Stb. 2009, 108

30907

10-03-2009

Stb. 2009, 135

01-01-2009

 

Wijziging

20-11-2008

Stb. 2008, 545

31468

18-12-2008

Stb. 2008, 582

 

Wijziging

09-10-2008

Stb. 2008, 421

30657

18-11-2008

Stb. 2008, 484

 

Wijziging

11-10-2007

Stb. 2007, 375

29936

11-12-2008

Stb. 2008, 555

01-09-2008

 

Wijziging

20-03-2008

Stb. 2008, 100

30815

03-07-2008

Stb. 2008, 274

01-07-2008

 

Wijziging

06-12-2007

Stb. 2007, 500

30513

30-05-2008

Stb. 2008, 194

09-05-2008

 

Wijziging

01-04-2008

Stb. 2008, 148

30415

01-04-2008

Stb. 2008, 148

26-03-2008

 

Wijziging

13-03-2008

Stb. 2008, 85

31248

13-03-2008

Stb. 2008, 85

01-02-2008

 

Wijziging

20-12-2007

Stb. 2007, 575

30332

22-01-2008

Stb. 2008, 24

 

Wijziging

26-04-2007

Stb. 2007, 160

30961

21-12-2007

Stb. 2008, 4

 

Wijziging

07-07-2006
samen met
26-04-2007

Stb. 2006, 330
samen met
Stb. 2007, 160

29849
samen met
30961

21-12-2007

Stb. 2008, 4

 

Wijziging

23-03-2005

Stb. 2005, 175

29805

21-12-2007

Stb. 2008, 4

01-01-2008

 

Wijziging

21-07-2007

Stb. 2007, 300

30327

14-12-2007

Stb. 2007, 549

 

Wijziging

24-05-2007

Stb. 2007, 192

29942

18-06-2007

Stb. 2007, 222

01-12-2007

 

Wijziging

27-09-2007

Stb. 2007, 354

30699

31-10-2007

Stb. 2007, 432

04-07-2007

 

Wijziging

07-06-2007

Stb. 2007, 230

30557

07-06-2007

Stb. 2007, 230

01-07-2007

 

Wijziging

05-10-2006

Stb. 2006, 470

30320

10-02-2007

Stb. 2007, 70

01-06-2007

 

Wijziging

29-05-2006

Stb. 2006, 285

30182

07-05-2007

Stb. 2007, 172

09-05-2007

 

Wijziging

26-04-2007

Stb. 2007, 160

30961

26-04-2007

Stb. 2007, 160

01-03-2007

 

Wijziging

05-10-2006

Stb. 2006, 470

30320

10-02-2007

Stb. 2007, 70

01-02-2007

 

Wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 580

30164

21-12-2006

Stb. 2006, 731

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-2007

 

Wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 605

30658

11-12-2006

Stb. 2006, 664

 

Wijziging

15-09-2005

Stb. 2005, 470

29438

21-12-2006

Stb. 2006, 728

 

Wijziging

16-07-2005

Stb. 2005, 388

29828

28-11-2006

Stb. 2006, 609

01-11-2006

 

Wijziging

28-09-2006

Stb. 2006, 460

29743

12-10-2006

Stb. 2006, 461

 

Wijziging

22-12-2005

Stb. 2006, 24

30171

12-10-2006

Stb. 2006, 461

01-09-2006

 

Wijziging

01-06-2006
samen met
22-12-2005

Stb. 2006, 300
samen met
Stb. 2006, 24

26671
samen met
30171

04-07-2006

Stb. 2006, 301

01-04-2006

 

Wijziging

12-05-2005
samen met
12-05-2005
samen met
03-04-2003

Stb. 2005, 254
samen met
Stb. 2003, 143
samen met
Stb. 2005, 255

26294
samen met
28017
samen met
28477

13-03-2006

Stb. 2006, 150

01-02-2006

 

Wijziging

22-12-2005

Stb. 2006, 24

30171

22-12-2005

Stb. 2006, 24

 

Wijziging

22-12-2005

Stb. 2006, 11

28484

09-01-2006

Stb. 2006, 23

01-01-2006

 

Wijziging

16-07-2005

Stb. 2005, 390

29441

28-11-2005

Stb. 2005, 609

01-11-2005

 

Wijziging

23-03-2005

Stb. 2005, 175

29805

03-06-2005

Stb. 2005, 293

15-10-2005

 

Wijziging

08-09-2005

Stb. 2005, 455

28863

29-09-2005

Stb. 2005, 484

01-10-2005

 

Wijziging

23-06-2005

Stb. 2005, 346

29827

14-09-2005

Stb. 2005, 466

01-08-2005

 

Wijziging

16-06-2005

Stb. 2005, 310

29845

01-07-2005

Stb. 2005, 353

 

Wijziging

28-04-2005

Stb. 2005, 234

29756

01-07-2005

Stb. 2005, 352

01-07-2005

 

Wijziging

07-04-2005
samen met
10-11-2004

Stb. 2005, 194
samen met
Stb. 2004, 578

29413
samen met
29253

08-06-2005

Stb. 2005, 300

15-06-2005

 

Wijziging

23-03-2005

Stb. 2005, 175

29805

03-06-2005

Stb. 2005, 293

01-02-2005

 

Wijziging

16-09-2004

Stb. 2004, 465

28685

12-01-2005

Stb. 2005, 18

01-01-2005

 

Wijziging

09-12-2004

Stb. 2004, 645

29291

16-12-2004

Stb. 2004, 690

 

Wijziging

10-11-2004

Stb. 2004, 580

29255

09-12-2004

Stb. 2004, 641

 

Wijziging

10-11-2004

Stb. 2004, 578

29253

09-12-2004

Stb. 2004, 639

 

Wijziging

10-11-2004

Stb. 2004, 577

29252

09-12-2004

Stb. 2004, 638

 

Wijziging

10-11-2004

Stb. 2004, 579

29254

09-12-2004

Stb. 2004, 640

 

Wijziging

21-07-2004

Stb. 2004, 382

27632

08-11-2004

Stb. 2004, 582

 

Wijziging

24-06-2004

Stb. 2004, 300

29218

09-11-2004

Stb. 2004, 583

 

Wijziging

22-04-2004

Stb. 2004, 306

28168

16-12-2004

Stb. 2004, 701

01-10-2004

 

Wijziging

09-07-2004

Stb. 2004, 351

28980

22-09-2004

Stb. 2004, 471

01-09-2004

 

Wijziging

30-06-2004

Stb. 2004, 315

28886

03-08-2004

Stb. 2004, 390

 

Wijziging

18-03-2004

Stb. 2004, 105

28059

03-08-2004

Stb. 2004, 395

01-07-2004

 

Wijziging

18-03-2004

Stb. 2004, 107

28351

21-04-2004

Stb. 2004, 181

01-06-2004

 

Wijziging

18-03-2004

Stb. 2004, 109

28353

14-05-2004

Stb. 2004, 226

19-05-2004

 

Wijziging

22-04-2004

Stb. 2004, 189

28851

07-05-2004

Stb. 2004, 207

01-05-2004

 

Wijziging

05-02-2004

Stb. 2004, 50

29217

05-02-2004

Stb. 2004, 50

 

Wijziging

04-12-2003

Stb. 2003, 502

27553

15-04-2004

Stb. 2004, 165

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-02-2004

 

Wijziging

20-11-2003

Stb. 2003, 480

27792

20-11-2003

Stb. 2003, 480

01-09-2003

 

Wijziging

08-05-2003
samen met
03-04-2003

Stb. 2003, 202
samen met
Stb. 2003, 143

28079
samen met
28477

11-08-2003

Stb. 2003, 321

 

Wijziging

08-05-2003

Stb. 2003, 201

28072

17-07-2003

Stb. 2003, 312

01-07-2003

 

Wijziging

03-04-2003

Stb. 2003, 143

28477

18-06-2003

Stb. 2003, 260

01-06-2003

 

Wijziging

07-11-2002

Stb. 2002, 551

27798

01-05-2003

Stb. 2003, 156

01-01-2003

 

Wijziging

31-10-2002

Stb. 2002, 539

28204

09-12-2002

Stb. 2002, 601

 

Wijziging

12-09-2002

Stb. 2002, 479

27726

09-12-2002

Stb. 2002, 600

01-10-2002

 

Wijziging

13-07-2002

Stb. 2002, 388

27745

10-09-2002

Stb. 2002, 470

04-09-2002

 

Wijziging

13-07-2002

Stb. 2002, 440

 

13-07-2002

Stb. 2002, 440

08-08-2002

 

Wijziging

20-06-2002

Stb. 2002, 316

28099

20-06-2002

Stb. 2002, 317

12-07-2002

 

Wijziging

04-07-2002

Stb. 2002, 355

28215

04-07-2002

Stb. 2002, 355

01-07-2002

 

Wijziging

20-06-2002

Stb. 2002, 330

28189

25-06-2002

Stb. 2002, 336

01-05-2002

 

Wijziging

01-11-2001

Stb. 2001, 531

26436

05-03-2002

Stb. 2002, 135

08-03-2002

 

Wijziging

06-03-2002

Stb. 2002, 125

28202

06-03-2002

Stb. 2002, 125

01-03-2002

 

Wijziging

12-12-2001

Stb. 2002, 14

27258

25-01-2002

Stb. 2002, 51

 

Wijziging

01-11-2001

Stb. 2001, 532

26983

31-01-2002

Stb. 2002, 66

01-01-2002

 

Wijziging

20-12-2001

Stb. 2001, 673

28028

20-12-2001

Stb. 2001, 703

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 581

27824

10-12-2001

Stb. 2001, 621

 

Wijziging

06-12-2001


samen met
12-12-2001

Stb. 2001, 584
samen met
Stb. 2001, . 664
samen met
Stb. 2001, 664

27878


samen met
28075

10-12-2001

Stb. 2001, 621

 

Wijziging

27-09-2001
samen met
12-12-2001

Stb. 2001, 481
samen met
Stb. 2001, 664

27472
samen met
28075

27-09-2001

Stb. 2001, 481

14-12-2001

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 606

27159

06-12-2001

Stb. 2001, 606

01-11-2001

 

Wijziging

05-07-2001

Stb. 2001, 335

26271

28-09-2001

Stb. 2001, 450

01-09-2001

 

Wijziging

05-04-2001

Stb. 2001, 180

26410

05-07-2001

Stb. 2001, 337

 

Wijziging

02-11-2000

Stb. 2000, 481

26016

08-08-2001

Stb. 2001, 370

01-06-2001

 

Wijziging

17-05-2001

Stb. 2001, 245

27573

17-05-2001

Stb. 2001, 245

01-04-2001

 

Wijziging

21-12-2000

Stb. 2001, 28

26023

27-03-2001

Stb. 2001, 158

01-02-2001

 

Wijziging

13-12-2000

Stb. 2000, 616

26469

20-01-2001

Stb. 2001, 43

 

Wijziging

07-09-2000

Stb. 2000, 365

26114

20-01-2001

Stb. 2001, 44

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-10-2000

 

Wijziging

28-10-1999

Stb. 1999, 467

26027

21-06-2000

Stb. 2000, 271

 

Wijziging

28-10-1999

Stb. 1999, 464

25437

18-01-2000

Stb. 2000, 38

12-07-2000

 

Wijziging

27-06-2000

Stb. 2000, 282

25768

27-06-2000

Stb. 2000, 282

01-06-2000

 

Wijziging

10-05-2000

Stb. 2000, 204

26706

25-05-2000

Stb. 2000, 225

12-05-2000

 

Wijziging

25-04-2000

Stb. 2000, 174

26825

04-05-2000

Stb. 2000, 193

01-02-2000

 

Wijziging

27-05-1999

Stb. 1999, 245

25403

19-01-2000

Stb. 2000, 32

 

Wijziging

27-05-1999

Stb. 1999, 243

23251

19-01-2000

Stb. 2000, 32

01-01-2000

 

Wijziging

01-07-1998

Stb. 1998, 434

25843

06-12-1999

Stb. 1999, 526

01-06-1999

 

Wijziging

19-04-1999

Stb. 1999, 194

25392

19-05-1999

Stb. 1999, 198

 

Wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 52

 

Wijziging

01-10-1998

Stb. 1998, 591

25240

04-02-1999

Stb. 1999, 52

17-02-1999

 

Wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 40

01-01-1999

 

Wijziging

18-06-1998

Stb. 1998, 430

24263

09-11-1998

Stb. 1998, 623

15-12-1998

 

Wijziging

19-10-1998

Stb. 1998, 610

25533

26-11-1998

Stb. 1998, 664

01-12-1998

 

Wijziging

25-06-1998

Stb. 1998, 446

23429

09-11-1998

Stb. 1998, 622

01-10-1998

 

Wijziging

22-04-1998

Stb. 1998, 250

24219

11-05-1998

Stb. 1998, 251

03-07-1998

 

Wijziging

24-06-1998

Stb. 1998, 375

24112

24-06-1998

Stb. 1998, 375

 

Wijziging

18-01-1996

Stb. 1996, 39

23960

30-06-1998

Stb. 1998, 376

15-05-1998

 

Wijziging

22-04-1998

Stb. 1998, 250

24219

11-05-1998

Stb. 1998, 251

02-02-1998

 

Wijziging

15-01-1998

Stb. 1998, 35

24834

15-01-1998

Stb. 1998, 36

01-02-1998

 

Wijziging

15-01-1998

Stb. 1998, 31

24510

15-01-1998

Stb. 1998, 32

 

Wijziging

15-01-1998

Stb. 1998, 33

24692

15-01-1998

Stb. 1998, 34

01-01-1998

 

Wijziging

17-12-1997

Stb. 1997, 660

25407

19-12-1997

Stb. 1997, 746

 

Wijziging

04-12-1997

Stb. 1997, 580

25464

11-12-1997

Stb. 1997, 581

24-12-1997

 

Wijziging

11-12-1997

Stb. 1997, 674

25298

11-12-1997

Stb. 1997, 674

01-12-1997

 

Wijziging

11-11-1993

Stb. 1993, 655

19522

19-11-1997

Stb. 1997, 553

28-11-1997

 

Wijziging

21-02-1997

Stb. 1997, 124

24662

24-11-1997

Stb. 1997, 565

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

02-10-1997

 

Wijziging

25-06-1997

Stb. 1997, 282

24256

05-07-1997

Stb. 1997, 300

30-06-1997

 

Wijziging

15-05-1997

Stb. 1997, 212

23689

06-06-1997

Stb. 1997, 240

14-05-1997

 

Wijziging

17-04-1997

Stb. 1997, 192

24614

17-04-1997

Stb. 1997, 192

01-05-1997

 

Wijziging

03-04-1996

Stb. 1996, 367

23789

23-04-1997

Stb. 1997, 172

01-01-1997

 

Wijziging

16-11-1995

Stb. 1995, 579

24107

29-11-1996

Stb. 1996, 588

02-11-1996

 

Wijziging

14-09-1995

Stb. 1995, 441

23705

21-10-1996

Stb. 1996, 522

01-11-1996

 

Wijziging

26-09-1996
samen met
22-04-1998

Stb. 1996, 487
samen met
Stb. 1998, 250

23989
samen met
24219

21-10-1996

Stb. 1996, 521

01-06-1996

 

Wijziging

02-11-1995

Stb. 1995, 554

23806

16-04-1996

Stb. 1996, 246

01-05-1996

 

Wijziging

18-01-1996

Stb. 1996, 39

23960

28-03-1996

Stb. 1996, 211

01-01-1996

 

Wijziging

12-04-1995

Stb. 1995, 254

23692

21-12-1995

Stb. 1995, 698

31-12-1995

 

Wijziging

16-11-1995

Stb. 1995, 574

23874

14-12-1995

Stb. 1995, 646

15-12-1995

 

Wijziging

06-12-1995

Stb. 1995, 592

24259

06-12-1995

Stb. 1995, 592

01-09-1995

 

Wijziging

07-07-1994
samen met
12-04-1995

Stb. 1994, 528
samen met
Stb. 1995, 227

21327
samen met
23855

10-07-1995

Stb. 1995, 357

10-08-1995

 

Wijziging

30-03-1995

Stb. 1995, 195

23229

01-08-1995

Stb. 1995, 373

17-05-1995

 

Wijziging

26-04-1995

Stb. 1995, 250

23780

26-04-1995

Stb. 1995, 250

15-05-1995

 

Wijziging

12-04-1995

Stb. 1995, 227

23855

08-05-1995

Stb. 1995, 259

01-04-1995

 

Wijziging

21-12-1994

Stb. 1995, 31

23178

07-03-1995

Stb. 1995, 131

 

Wijziging

23-12-1992

Stb. 1993, 29

21345

23-11-1939

Stb. 1939, 285

 

Wijziging

23-12-1992

Stb. 1993, 29

21345

30-03-1995

Stb. 1995, 160

01-01-1995

 

Wijziging

17-11-1994

Stb. 1994, 858

23664

15-12-1994

Stb. 1994, 919

 

Wijziging

14-10-1993

Stb. 1993, 555

21847

25-10-1994

Stb. 1994, 777

01-10-1994

 

Wijziging

07-07-1994

Stb. 1994, 565

21147

22-09-1994

Stb. 1994, 707

 

Wijziging

22-06-1994

Stb. 1994, 573

22539

02-09-1994

Stb. 1994, 683

 

Wijziging

21-04-1994

Stb. 1994, 307

21225

17-08-1994

Stb. 1994, 646

01-09-1994

 

Wijziging

16-06-1994

Stb. 1994, 628

23444

21-03-1995

Stb. 1994, 632

 

Wijziging

08-11-1993

Stb. 1993, 596

22447

04-07-1994

Stb. 1994, 523

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

15-07-1994

 

Wijziging

29-06-1994

Stb. 1994, 501

23464

04-07-1994

Stb. 1994, 502

01-04-1994

 

Wijziging

27-01-1994

Stb. 1994, 60

22268

27-01-1994

Stb. 1994, 60

 

Wijziging

09-12-1993

Stb. 1993, 725

23088

07-01-1994

Stb. 1994, 27

 

Wijziging

09-12-1993

Stb. 1993, 724

22562

07-01-1994

Stb. 1994, 27

01-02-1994

 

Wijziging

11-11-1993

Stb. 1993, 603

22483

11-11-1993

Stb. 1993, 603

15-01-1994

 

Wijziging

15-12-1993

Stb. 1994, 13

22909

29-12-1993

Stb. 1994, 14

01-01-1994

 

Wijziging

23-12-1993

Stb. 1993, 775

22609

23-12-1993

Stb. 1993, 775

 

Wijziging

16-12-1993

Stb. 1993, 650

22495

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

08-11-1993

Stb. 1993, 598

23024

08-11-1993

Stb. 1993, 598

 

Wijziging

08-11-1993

Stb. 1993, 591

22584

08-11-1993

Stb. 1993, 591

31-12-1993

 

Wijziging

24-02-1993

Stb. 1993, 141

22142

23-12-1993

Stb. 1993, 709

15-10-1993

 

Wijziging

16-09-1993

Stb. 1993, 516

22523

16-09-1993

Stb. 1993, 516

01-09-1993

 

Wijziging

07-07-1993

Stb. 1993, 369

22962

23-08-1993

Stb. 1993, 456

 

Wijziging

10-12-1992

Stb. 1993, 12

22083

15-07-1993

Stb. 1993, 429

01-08-1993

 

Wijziging

07-07-1993

Stb. 1993, 369

22962

07-07-1993

Stb. 1993, 370

 

Wijziging

07-07-1993

Stb. 1993, 369

22962

23-08-1993

Stb. 1993, 456

01-06-1993

 

Wijziging

24-03-1993

Stb. 1993, 182

19757

24-03-1993

Stb. 1993, 182

01-03-1993

 

Wijziging

23-12-1992

Stb. 1993, 33

21551

23-12-1992

Stb. 1993, 33

 

Wijziging

10-12-1992

Stb. 1993, 11

21504

05-02-1993

Stb. 1993, 98

01-01-1993

 

Wijziging

23-12-1992

Stb. 1992, 722

22665

23-12-1992

Stb. 1992, 723

 

Wijziging

10-12-1992

Stb. 1992, 658

22721

10-12-1992

Stb. 1992, 658

18-07-1992

 

Wijziging

01-07-1992

Stb. 1992, 378

22340

01-07-1992

Stb. 1992, 378

01-07-1992

 

Wijziging

03-06-1992

Stb. 1992, 278

21967

17-06-1992

Stb. 1992, 299

 

Wijziging

03-06-1992

Stb. 1992, 278

21967

03-06-1992

Stb. 1992, 278

 

Wijziging

16-04-1992

Stb. 1992, 214

19774

16-04-1992

Stb. 1992, 214

01-05-1992

 

Wijziging

27-11-1991

Stb. 1991, 663

21241

13-03-1992

Stb. 1992, 116

01-02-1992

 

Wijziging

09-10-1991

Stb. 1991, 520

21565

21-01-1992

Stb. 1992, 39

01-01-1992

 

Wijziging

20-11-1991

Stb. 1991, 626

21626

12-12-1991

Stb. 1991, 708

 

Wijziging

28-12-1989
samen met
06-12-1991

Stb. 1989, 616
samen met
Stb. 1991, 606

17896
samen met

20-02-1990

Stb. 1990, 90

06-10-1991

 

Wijziging

17-12-1987

Stb. 1987, 640

18436

25-09-1991

Stb. 1991, 490

01-04-1991

 

Wijziging

13-12-1990

Stb. 1990, 605

17897

13-12-1990

Stb. 1990, 605

 

Wijziging

23-05-1990
samen met
22-03-1991

Stb. 1990, 379
samen met
Stb. 1991, 127

19979
samen met

04-03-1991

Stb. 1991, 100

01-05-1990

 

Wijziging

19-04-1989

Stb. 1989, 112

20897

23-04-1990

Stb. 1990, 180

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-12-1989

 

Wijziging

25-10-1989

Stb. 1989, 482

20074

02-11-1989

Stb. 1989, 503

01-09-1989

 

Wijziging

03-07-1989

Stb. 1989, 284

20661

03-07-1989

Stb. 1989, 284

 

Wijziging

05-02-1986

Stb. 1986, 41

14413

10-05-1989

Stb. 1989, 190

16-02-1989

 

Wijziging

02-02-1989

Stb. 1989, 16

19935

02-02-1989

Stb. 1989, 16

01-01-1989

 

Wijziging

26-10-1988

Stb. 1988, 521

20370

01-12-1988

Stb. 1988, 550

01-12-1988

 

Wijziging

10-10-1988

Stb. 1988, 474

19798

10-10-1988

Stb. 1988, 474

01-09-1988

 

Wijziging

19-11-1986
samen met
07-07-1988

Stb. 1986, 587
samen met
Stb. 1988, 321

11932
samen met

01-08-1988

Stb. 1988, 380

17-06-1988

 

Wijziging

19-05-1988

Stb. 1988, 276

18439

19-05-1988

Stb. 1988, 274

01-01-1988

 

Wijziging

23-12-1987

Stb. 1987, 598

19075

23-12-1987

Stb. 1987, 598

 

Wijziging

01-07-1987

Stb. 1987, 334

15416

09-12-1987

Stb. 1987, 558

 

Wijziging

10-09-1986

Stb. 1986, 464

18129

03-10-1987

Stb. 1987, 448

01-10-1987

 

Wijziging

01-07-1987

Stb. 1987, 315

19285

01-07-1987

Stb. 1987, 315

01-06-1987

 

Wijziging

01-04-1987

Stb. 1987, 162

19033

11-05-1987

Stb. 1987, 238

01-01-1987

 

Wijziging

26-11-1986

Stb. 1986, 593

18764

27-11-1986

Stb. 1986, 594

01-09-1986

 

Wijziging

21-05-1986

Stb. 1986, 285

18978

20-06-1986

Stb. 1986, 334

27-05-1986

 

Wijziging

03-07-1985

Stb. 1985, 385

15836

01-05-1986

Stb. 1986, 245

19-05-1986

 

Wijziging

23-04-1986

Stb. 1986, 206

18802

23-04-1986

Stb. 1986, 206

 

Wijziging

16-04-1986

Stb. 1986, 204

18054

16-04-1986

Stb. 1986, 204

01-01-1986

 

Wijziging

12-12-1985

Stb. 1985, 662

19111

13-12-1985

Stb. 1985, 663

 

Wijziging

11-09-1985

Stb. 1985, 510

18346

18-12-1985

Stb. 1985, 686

01-10-1985

 

Wijziging

24-04-1985

Stb. 1985, 236

18324

29-08-1985

Stb. 1985, 487

19-07-1985

 

Wijziging

06-03-1985

Stb. 1985, 131

15972

23-05-1985

Stb. 1985, 285

01-04-1985

 

Wijziging

27-02-1985

Stb. 1985, 115

17337

27-02-1985

Stb. 1985, 115

01-01-1985

 

Wijziging

08-11-1984

Stb. 1984, 551

15831

08-11-1984

Stb. 1984, 551

01-11-1984

 

Wijziging

01-05-1981

Stb. 1981, 257

15475

21-07-1984

Stb. 1984, 356

 

Wijziging

01-05-1981

Stb. 1981, 257

15475

17-05-1984

Stb. 1984, 218

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-09-1984

 

Wijziging

05-07-1984

Stb. 1984, 332

16652

05-07-1984

Stb. 1984, 332

 

Wijziging

27-06-1984

Stb. 1984, 302

17991

27-06-1984

Stb. 1984, 302

18-07-1983

 

Wijziging

15-06-1983

Stb. 1983, 276

17744

15-06-1983

Stb. 1983, 276

01-05-1983

 

Wijziging

31-03-1983

Stb. 1983, 153

15012

14-04-1983

Stb. 1983, 174

20-04-1983

 

Wijziging

24-03-1983

Stb. 1983, 135

17377

24-03-1983

Stb. 1983, 135

01-01-1983

 

Wijziging

14-05-1980

Stb. 1980, 233

15943

09-12-1982

Stb. 1982, 675

31-05-1982

 

Wijziging

26-04-1982

Stb. 1982, 237

16335

26-04-1982

Stb. 1982, 237

08-07-1981

 

Wijziging

07-05-1981

Stb. 1981, 330

16032

07-05-1981

Stb. 1981, 330

15-06-1981

 

Wijziging

11-12-1980

Stb. 1980, 666

15842

10-04-1981

Stb. 1981, 190

01-11-1980

 

Wijziging

15-10-1980

Stb. 1980, 558

15438

15-10-1980

Stb. 1980, 558

05-12-1979

 

Wijziging

24-10-1979

Stb. 1979, 615

15634

24-10-1979

Stb. 1979, 615

25-04-1979

 

Wijziging

10-03-1979

Stb. 1979, 170

14322

10-03-1979

Stb. 1979, 170

01-12-1978

 

Wijziging

10-10-1978

Stb. 1978, 528

15019

10-10-1978

Stb. 1978, 528

16-10-1978

 

Wijziging

08-09-1976

Stb. 1976, 484

13386

05-10-1978

Stb. 1978, 497

01-07-1978

 

Wijziging

10-05-1978

Stb. 1978, 251

14636

10-05-1978

Stb. 1978, 251

12-06-1978

 

Wijziging

10-05-1978

Stb. 1978, 251

14636

10-05-1978

Stb. 1978, 251

26-04-1978

 

Wijziging

25-03-1978

Stb. 1978, 155

11249

25-03-1978

Stb. 1978, 155

01-11-1976

 

Wijziging

23-06-1976

Stb. 1976, 424

13407

01-10-1976

Stb. 1976, 499

01-09-1976

 

Wijziging

23-06-1976

Stb. 1976, 377

13655

23-06-1976

Stb. 1976, 377

09-08-1976

 

Wijziging

30-06-1976

Stb. 1976, 369

13916

30-06-1976

Stb. 1976, 369

17-06-1976

 

Wijziging

12-05-1976

Stb. 1976, 282

13236

12-05-1976

Stb. 1976, 282

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

16-02-1976

 

Wijziging

14-01-1976

Stb. 1976, 9

13494

14-01-1976

Stb. 1976, 9

01-01-1976

 

Wijziging

26-06-1975

Stb. 1975, 342

11072

15-12-1975

Stb. 1975, 694

28-07-1975

 

Wijziging

26-06-1975

Stb. 1975, 340

13235

26-06-1975

Stb. 1975, 340

 

Wijziging

26-06-1975

Stb. 1975, 341

12132

26-06-1975

Stb. 1975, 341

01-01-1974

 

Wijziging

26-10-1973

Stb. 1973, 509

9994

26-10-1973

Stb. 1973, 509

31-10-1973

 

Wijziging

26-09-1973

Stb. 1973, 471

11247

26-09-1973

Stb. 1973, 471

13-08-1973

 

Wijziging

13-07-1973

Stb. 1973, 330

11130

13-07-1973

Stb. 1973, 330

01-05-1973

 

Wijziging

21-03-1973

Stb. 1973, 135

11933

21-03-1973

Stb. 1973, 135

01-10-1972

 

Wijziging

07-09-1972

Stb. 1972, 461

10808

13-09-1972

Stb. 1972, 462

01-01-1972

 

Wijziging

28-05-1969

Stb. 1969, 258

04-06-1969

Stb. 1969, 259

12-05-1971

 

Wijziging

08-04-1971

Stb. 1971, 212

10347

08-04-1971

Stb. 1971, 212

 

Wijziging

08-04-1971

Stb. 1971, 211

10260

08-04-1971

Stb. 1971, 211

23-04-1971

 

Wijziging

07-04-1971

Stb. 1971, 180
met Verbeterblad

9419

07-04-1971

Stb. 1971, 180
met Verbeterblad

12-02-1970

 

Wijziging

16-05-1969

Stb. 1969, 224

9492

24-12-1969

Stb. 1969, 608

01-01-1970

 

Wijziging

28-08-1969

Stb. 1969, 350

8725

11-12-1969

Stb. 1969, 561

 

Wijziging

03-04-1967

Stb. 1969, 167

8436

04-06-1969

Stb. 1969, 259

09-06-1969

 

Wijziging

08-05-1969

Stb. 1969, 191

9638

08-05-1969

Stb. 1969, 191

12-04-1967

 

Wijziging

16-03-1967

Stb. 1967, 152

7979

16-03-1967

Stb. 1967, 152

03-04-1967

 

Wijziging

09-03-1967

Stb. 1967, 140

8054

09-03-1967

Stb. 1967, 140

24-08-1966

 

Wijziging

21-07-1966

Stb. 1966, 322

8400

21-07-1966

Stb. 1966, 322

01-06-1966

 

Wijziging

16-07-1964
samen met
23-09-1964

Stb. 1964, 338
samen met
Stb. 1963, 375

4108
samen met
7233

16-07-1964

Stb. 1966, 337

 

Wijziging

16-07-1964
samen met
23-09-1964

Stb. 1964, 338
samen met
Stb. 1964, 375

4108
samen met
7233

06-05-1966

Stb. 1966, 204

12-07-1965

 

Wijziging

02-06-1965

Stb. 1965, 238

7911

02-06-1965

Stb. 1965, 238

01-07-1965

 

Wijziging

02-06-1965

Stb. 1965, 238

7911

02-06-1965

Stb. 1965, 238

 

Wijziging

20-11-1963

Stb. 1963, 485

7101

16-02-1965

Stb. 1965, 58

 

Wijziging

09-11-1961

Stb. 1961, 402

4141

16-02-1965

Stb. 1965, 58

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

31-12-1964

 

Wijziging

10-12-1964

Stb. 1964, 483

7603

16-12-1964

Stb. 1964, 508

01-12-1964

 

Wijziging

25-07-1964

Stb. 1964, 315

7113

16-10-1964

Stb. 1964, 393

16-10-1964

 

Wijziging

16-07-1964
samen met
23-09-1964

Stb. 1964, 338
samen met
Stb. 1964, 375

4108
samen met
7233

16-07-1964

Stb. 1964, 338

01-01-1964

 

Wijziging

28-03-1963

Stb. 1963, 130

6647

29-11-1963

Stb. 1963, 487

25-12-1963

 

Wijziging

20-11-1963

Stb. 1963, 485

7101

20-11-1963

Stb. 1963, 485

24-07-1963

 

Wijziging

20-06-1963

Stb. 1963, 272

2079

20-06-1963

Stb. 1963, 272

01-10-1962

 

Wijziging

02-08-1962

Stb. 1962, 324

6671

02-08-1962

Stb. 1962, 324

03-07-1961

 

Wijziging

25-05-1961

Stb. 1961, 170

5939

25-05-1961

Stb. 1961, 170

01-03-1961

 

Wijziging

25-01-1961

Stb. 1961, 19

3868

25-01-1961

Stb. 1961, 19

25-06-1960

 

Wijziging

23-06-1960

Stb. 1960, 239

5934

23-06-1960

Stb. 1960, 239

01-10-1959

 

Wijziging

15-01-1958

Stb. 1958, 47

4168

22-09-1959

Stb. 1959, 344

01-05-1959

 

Wijziging

09-01-1958

Stb. 1958, 7

4415

21-04-1959

Stb. 1959, 128

01-02-1959

 

Wijziging

22-05-1958

Stb. 1958, 296

4034

05-01-1959

Stb. 1959, 3

22-05-1958

 

Wijziging

18-04-1958

Stb. 1958, 204

4366

18-04-1958

Stb. 1958, 204

01-01-1958

 

Wijziging

04-07-1957

Stb. 1957, 244

3525

23-12-1957

Stb. 1957, 545

31-10-1957

 

Wijziging

02-10-1957

Stb. 1957, 383

4674

02-10-1957

Stb. 1957, 383

01-01-1957

 

Wijziging

28-06-1956

Stb. 1956, 377

4244

28-11-1956

Stb. 1956, 561

01-07-1956

 

Wijziging

24-12-1954

Stb. 1954, 602

2814

26-05-1956

Stb. 1956, 308

16-06-1955

 

Wijziging

20-05-1955

Stb. 1955, 208

3741

20-05-1955

Stb. 1955, 208

01-05-1955

 

Wijziging

11-11-1954

Stb. 1954, 498

3468

25-04-1955

Stb. 1955, 172

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-06-1953

 

Wijziging

21-12-1951

Stb. 1951, 596

1189

23-05-1953

Stb. 1953, 237

01-10-1952

 

Wijziging

23-06-1952

Stb. 1952, 365

892

23-07-1952

Stb. 1952, 426

21-08-1952

 

Wijziging

10-07-1952

Stb. 1952, 405

2419

10-07-1952

Stb. 1952, 405

24-07-1952

 

Wijziging

23-06-1952

Stb. 1952, 361

1539

23-06-1952

Stb. 1952, 361

31-01-1952

 

Wijziging

21-12-1951

Stb. 1951, 585

2303

21-12-1951

Stb. 1951, 585

30-04-1951

 

Wijziging

05-04-1951

Stb. 1951, 92

1554

05-04-1951

Stb. 1951, 92

01-02-1940

 

Wijziging

29-11-1935

Stb. 1935, 685

21-12-1935

Stb. 1935, 783

 

Wijziging

29-11-1935

Stb. 1935, 685

23-11-1939

Stb. 1939, 285

05-06-1939

 

Wijziging

13-05-1939

Stb. 1939, 200

42

13-05-1939

Stb. 1939, 200

01-02-1939

 

Wijziging

11-09-1936

Stb. 1936, 206

02-12-1938

Stb. 1938, 287

17-06-1937

 

Wijziging

22-05-1937

Stb. 1937, 201

107

22-05-1937

Stb. 1937, 201

 

Wijziging

22-05-1937

Stb. 1937, 202

63

22-05-1937

Stb. 1937, 202

01-01-1936

 

Wijziging

29-11-1935

Stb. 1935, 685

21-12-1935

Stb. 1935, 783

16-08-1934

 

Wijziging

19-07-1934

Stb. 1934, 405

19-07-1934

Stb. 1934, 405

30-11-1933

 

Wijziging

01-11-1933

Stb. 1933, 564

01-11-1933

Stb. 1933, 564

01-08-1933

 

Wijziging

06-04-1933

Stb. 1933, 141

10-07-1933

Stb. 1933, 356

01-09-1930

 

Wijziging

25-06-1929

Stb. 1929, 360

12-06-1930

Stb. 1930, 227

15-03-1930

 

Wijziging

12-12-1929

Stb. 1929, 530

12-12-1929

Stb. 1929, 530

 

Wijziging

12-12-1929

Stb. 1929, 530

07-01-1930

Stb. 1930, 6

01-11-1928

 

Wijziging

10-05-1978

Stb. 1978, 251

14636

10-05-1978

Stb. 1978, 251

 

Wijziging

21-07-1928

Stb. 1928, 251

21-07-1928

Stb. 1928, 251

 

Wijziging

28-05-1925
samen met
21-07-1928

Stb. 1925, 221
samen met
Stb. 1928, 251


samen met

18-10-1928

Stb. 1928, 399

02-08-1928

 

Wijziging

02-07-1928

Stb. 1928, 218

02-07-1928

Stb. 1928, 218

01-01-1926

 

Tekstplaatsing

30-07-1925

Stb. 1925, 343

04-12-1925

Stb. 1925, 465

 

Wijziging

30-07-1925

Stb. 1925, 343

04-12-1925

Stb. 1925, 465

 

Wijziging

29-06-1925

Stb. 1925, 308

04-12-1925

Stb. 1925, 465

 

Wijziging

29-06-1925

Stb. 1925, 314

04-12-1925

Stb. 1925, 465

 

Nieuwe regeling

15-01-1921

Stb. 1921, 14

04-12-1912

Stb. 1912, 465

 

Nieuwe regeling

15-01-1921

Stb. 1921, 14

04-12-1925

Stb. 1925, 465

Opmerkingen

 • 1)

  Heeft betrekking op Artikel 502