Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wetboek van Strafvordering

Wetstechnische informatie voor Artikel 557


Informatie geldend op 31-03-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Noodwet rechtspleging, artikel: 14
  2. Rijkswet cassatierechtspraak in uitleveringszaken voor Aruba, CuraƧao en Sint Maarten, artikel: 2
  3. Wegenverkeerswet 1994, artikel: 180
  4. Wet luchtvaart, artikel: 11.13
  5. Wet militaire strafrechtspraak, artikel: 46
  6. Wetboek van Strafvordering, artikel: 410a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 06-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

 

 

Aanhangig

34086

01-03-2007

 

Wijziging

05-10-2006

Stb. 2006, 470

30320

10-02-2007

Stb. 2007, 70

Alg. 1

01-01-2002

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 584

27878

10-12-2001

Stb. 2001, 621

01-03-1993

 

Wijziging

10-12-1992

Stb. 1993, 11

21504

05-02-1993

Stb. 1993, 98

01-12-1978

 

Wijziging

10-10-1978

Stb. 1978, 528

15019

10-10-1978

Stb. 1978, 528

01-02-1940

 

Wijziging

29-11-1935

Stb. 1935, 685

23-11-1939

Stb. 1939, 285

01-01-1926

 

Nieuwe regeling

15-01-1921

Stb. 1921, 14

04-12-1925

Stb. 1925, 465

Opmerkingen

  • 1)

    Artikel IV van Stb. 2006/470 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.