Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wetboek van Strafvordering

Wetstechnische informatie voor Artikel 387


Informatie geldend op 16-04-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wetboek van Strafvordering, artikel: 388

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

titeldeel

  1. Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen , artikel: 55
  2. Wetboek van Strafvordering , artikelen: 250 , 257f

Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 08-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-02-2008

 

Wijziging

26-04-2007

Stb. 2007, 160

30961

21-12-2007

Stb. 2008, 4

Alg. 1
Inwtr. 2

01-02-1998

 

Wijziging

15-01-1998

Stb. 1998, 31

24510

15-01-1998

Stb. 1998, 32

24-12-1997

 

Wijziging

11-12-1997

Stb. 1997, 674

25298

11-12-1997

Stb. 1997, 674

01-04-1994

 

Wijziging

09-12-1993

Stb. 1993, 725

23088

07-01-1994

Stb. 1994, 27

01-05-1959

 

Wijziging

09-01-1958

Stb. 1958, 7

4415

21-04-1959

Stb. 1959, 128

01-02-1940

 

Wijziging

29-11-1935

Stb. 1935, 685

23-11-1939

Stb. 1939, 285

01-01-1926

 

Nieuwe regeling

15-01-1921

Stb. 1921, 14

04-12-1925

Stb. 1925, 465

Opmerkingen

  • 1)

    Artikel VIII van Stb. 2007/160 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

  • 2)

    Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet OM-afdoening in werking treedt.