Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Auteurswet

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Veiligheid en Justitie
Afkorting: Aw
Niet officiële titel: Geen
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet
Identificatienummer:BWBR0001886

Opmerkingen

Door Stb. 2008/85 is de citeertitel gewijzigd per 26 maart 2008.

Informatie geldend op 07-01-2010

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Auteurswet


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn
  2. Aanwijzing rechtspersoon belast met inning en verdeling vergoedingen
  3. Auteursrechtelijk voorbehoud ontwerp EK 2000-munt
  4. Besluit reprografisch verveelvoudigen
  5. Besluit vaststelling nadere regels vergoeding ex artikel 16c Auteurswet 1912 (hoogte en verschuldigdheid)
  6. Besluit verlenging periode ex artikel 43e, derde lid, Auteurswet
  7. Muziekauteursrecht
  8. Regeling aanwijzing rechtspersoon ex art.16c van de Auteurswet 1912 en art.10, onderdeel e, van de Wet op de naburige rechten (inning en verdeling van de vergoeding)
  9. Regeling auteursrecht beeldmerk euro
  10. Regeling auteursrecht handboek huisstijl en logo politie
  11. Regeling voorbehouden auteursrecht beeldmerk en huisstijl herkenbare Rijksoverheid
  12. Regelingen voorbehoud auteursrecht
  13. Regelingen voorbehoud auteursrecht (Europese zijde euromunten)
  14. Vaststellingsbesluit nadere regels over verplichting tot betaling en hoogte van volgrecht
  15. Vaststellingsbesluit vergoeding voor reprografisch verveelvoudigen en vrijstelling van de opgaveplicht
  16. Voorbehoud auteursrecht logo Nederlandse politie
  17. Wijzigingsbesluit Besluit ex artikel 16d Auteurswet 1912

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

  1. Richtlijn voor strafvordering intellectuele-eigendomsfraude

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Aanpassingswet Auteurswet 1912, enz. (uitvoering richtlijn auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij), artikelen: Va , VI
  2. Aanwijzing intellectuele-eigendomsfraude, circulaire divisies: 4.1 , 6.4 ; teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
  3. Algemene douanewet, bijlage: Bijlage
  4. Besluit bemiddeling muziekauteursrecht, artikel: 21
  5. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet, bijlage: Lijst
  6. Besluit reprografisch verveelvoudigen, artikel: 1
  7. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument mededingingsbeleid 1946–
  8. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Letteren vanaf 1965 (Stichting fonds voor de Letteren), bijlage: Basisselectiedocument
  9. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds), bijlage: Basisselectiedocument van het handelen van de rijksoverheid en andere actoren op het beleidsterrein media, letteren en bibliotheken, 1945–
  10. Databankenwet, artikel: I
  11. Muziekauteursrecht, artikel: [ Onbenoemd ]
  12. Richtlijn voor strafvordering intellectuele-eigendomsfraude, teksten: Tekst , Tekst
  13. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet, tekst: Tekst
  14. Vaststellingsbesluit herziene Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten (ARVODI-2008), bijlage: Bijlage
  15. Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten, artikel: 25
  16. Wet openbaarheid van bestuur, artikel: 11a
  17. Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten, artikelen: 1 , 5 , 16
  18. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, artikel: 1019
  19. Wijzigingswet Auteurswet 1912, enz. (richtlijn Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende verhuurrecht, uitleenrecht en bepaalde naburige rechten), artikelen: III , IV , V
  20. Wijzigingswet Auteurswet 1912, enz. ivm richtlijn tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel, artikel: III

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 13-02-2016)

Opmerkingen

Door Stb. 2008/85 is de citeertitel gewijzigd per 26 maart 2008.

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

34212

01-07-2015

 

Wijziging

30-06-2015

Stb. 2015, 257

33308

30-06-2015

Stb. 2015, 258

01-01-2015

 

Wijziging

19-11-2014

Stb. 2014, 470

33846

28-11-2014

Stb. 2014, 471

 

Wijziging

05-11-2014

Stb. 2014, 428

33800

12-11-2014

Stb. 2014, 437

29-10-2014

 

Wijziging

08-10-2014

Stb. 2014, 388

33892

08-10-2014

Stb. 2014, 388

18-10-2013

 

Wijziging

09-10-2013

Stb. 2013, 383

33329

09-10-2013

Stb. 2013, 383

01-01-2013

 

Wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 313

32891

12-07-2012

Stb. 2012, 314

01-01-2012

 

Wijziging

27-10-2011

Stb. 2011, 500

32863

06-12-2011

Stb. 2011, 592

01-01-2009

 

Wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 583

31356

29-12-2008

Stb. 2008, 585

26-03-2008

 

Wijziging

13-03-2008

Stb. 2008, 85

31248

13-03-2008

Stb. 2008, 85

01-05-2007

 

Wijziging

08-03-2007

Stb. 2007, 108

30392

08-03-2007

Stb. 2007, 108

01-04-2006

 

Wijziging

09-02-2006

Stb. 2006, 60

29912

20-03-2006

Stb. 2006, 151

20-01-2006

 

Wijziging

22-12-2005

Stb. 2006, 25

30188

22-12-2005

Stb. 2006, 25

01-09-2004

 

Wijziging

06-07-2004

Stb. 2004, 336

28482

09-08-2004

Stb. 2004, 409

 

Wijziging

13-05-2004

Stb. 2004, 211

28486

09-08-2004

Stb. 2004, 409

 

Wijziging

13-05-2004

Stb. 2004, 211

28486

03-08-2004

Stb. 2004, 392

 

 

Tekstplaatsing

18-08-2004

Stb. 2004, 410

 

01-07-2004

 

Wijziging

13-05-2004

Stb. 2004, 215

28958

17-06-2004

Stb. 2004, 275

19-05-2004

 

Wijziging

22-04-2004

Stb. 2004, 189

28851

07-05-2004

Stb. 2004, 207

15-07-2003

 

Wijziging

06-03-2003

Stb. 2003, 111

27775

01-07-2003

Stb. 2003, 278

01-02-2003

 

Wijziging

28-03-2002

Stb. 2002, 186

27617

14-01-2003

Stb. 2003, 21

01-01-2003

 

Wijziging

16-08-2002

Stb. 2002, 429

 

11-11-2002

Stb. 2002, 558

 

Wijziging

18-04-2002

Stb. 2002, 230

27245

11-11-2002

Stb. 2002, 558

01-01-2002

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 581

27824

10-12-2001

Stb. 2001, 621

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

21-07-1999

 

Wijziging

08-07-1999

Stb. 1999, 303

26108

08-07-1999

Stb. 1999, 303

15-04-1999

 

Wijziging

25-02-1999

Stb. 1999, 110

25474

03-04-1999

Stb. 1999, 155

17-02-1999

 

Wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 40

15-12-1998

 

Wijziging

19-10-1998

Stb. 1998, 610

25533

26-11-1998

Stb. 1998, 664

01-01-1998

 

Wijziging

17-12-1997

Stb. 1997, 660

25407

19-12-1997

Stb. 1997, 746

 

Wijziging

04-12-1997

Stb. 1997, 580

25464

11-12-1997

Stb. 1997, 581

14-05-1997

 

Wijziging

17-04-1997

Stb. 1997, 192

24614

17-04-1997

Stb. 1997, 192

01-09-1996

 

Wijziging

20-06-1996

Stb. 1996, 364

23813

18-07-1996

Stb. 1996, 410

29-12-1995

 

Wijziging

21-12-1995
samen met
21-12-1995

Stb. 1995, 653
samen met
Stb. 1995, 651

23247
samen met
24477

21-12-1995

Stb. 1995, 653

 

Wijziging

21-12-1995
samen met
21-12-1995

Stb. 1995, 652
samen met
Stb. 1995, 651

23812
samen met
24477

21-12-1995
samen met
21-12-1995

Stb. 1995, 652
samen met
Stb. 1995, 651

01-07-1995

 

Wijziging

21-12-1995
samen met
21-12-1995

Stb. 1995, 652
samen met
Stb. 1995, 651

23812
samen met
24477

21-12-1995
samen met
21-12-1995

Stb. 1995, 652
samen met
Stb. 1995, 651

15-05-1995

 

Wijziging

12-04-1995

Stb. 1995, 227

23855

08-05-1995

Stb. 1995, 259

01-09-1994

 

Wijziging

07-07-1984
samen met
12-04-1995

Stb. 1994, 521
samen met
Stb. 1995, 227

22531
samen met
23855

07-07-1984

Stb. 1994, 521

01-07-1994

 

Wijziging

06-04-1994

Stb. 1994, 269

22486

27-05-1994

Stb. 1994, 391

01-01-1994

 

Wijziging

08-11-1993

Stb. 1993, 598

23024

08-11-1993

Stb. 1993, 598

 

Wijziging

04-06-1992

Stb. 1992, 423

22320

23-12-1993

Stb. 1993, 693

01-08-1993

 

Wijziging

07-07-1993

Stb. 1993, 369

22962

07-07-1993

Stb. 1993, 370

31-07-1993

 

Wijziging

08-10-1992

Stb. 1992, 593

21073

06-07-1993

Stb. 1993, 400

01-07-1993

 

Wijziging

18-03-1993

Stb. 1993, 178

21244

29-04-1993

Stb. 1993, 244

01-01-1992

 

Wijziging

28-12-1989
samen met
02-04-1991

Stb. 1989, 616
samen met
Stb. 1991, 199

17896
samen met

17-04-1991

Stb. 1991, 200

 

Wijziging

28-12-1989
samen met
14-11-1991

Stb. 1989, 616
samen met
Stb. 1991, 630

17896
samen met
22109

14-11-1991

Stb. 1991, 630

 

Wijziging

28-12-1989
samen met
06-12-1991

Stb. 1989, 616
samen met
Stb. 1991, 606

17896
samen met

20-02-1990

Stb. 1990, 90

01-01-1991

 

Wijziging

30-05-1990

Stb. 1990, 305

20656

07-12-1990

Stb. 1990, 620

01-10-1989

 

Wijziging

03-07-1989

Stb. 1989, 282

19921

17-07-1989

Stb. 1989, 316

01-01-1989

 

Wijziging

26-10-1988

Stb. 1988, 520

20369

01-12-1988

Stb. 1988, 550

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-08-1986

 

Wijziging

16-05-1986

Stb. 1986, 273

19051

16-05-1986

Stb. 1986, 273

01-08-1985

 

Wijziging

30-05-1985

Stb. 1985, 307

16740

11-07-1985

Stb. 1985, 412

 

Wijziging

22-12-1983

Stb. 1983, 727

17628

22-12-1983

Stb. 1983, 727

01-05-1984

 

Wijziging

10-03-1984

Stb. 1984, 91

17524

21-04-1984

Stb. 1984, 129

01-09-1976

 

Wijziging

23-06-1976

Stb. 1976, 377

13655

23-06-1976

Stb. 1976, 377

26-07-1976

 

Wijziging

08-04-1976

Stb. 1976, 229

11416

22-06-1976

Stb. 1976, 342

24-03-1976

 

Wijziging

06-03-1976

Stb. 1976, 115

13691

06-03-1976

Stb. 1976, 115

01-07-1974

 

Wijziging

27-10-1972

Stb. 1972, 579
met Verbeterblad

7877

20-06-1974

Stb. 1974, 351

07-01-1973

 

Wijziging

27-10-1972

Stb. 1972, 579
met Verbeterblad

7877

22-12-1972

Stb. 1972, 722

01-01-1971

 

Wijziging

24-12-1970

Stb. 1970, 612

10709

24-12-1970

Stb. 1970, 612

01-02-1959

 

Wijziging

22-05-1958

Stb. 1958, 296

4034

05-01-1959

Stb. 1959, 3

01-01-1957

 

Wijziging

14-06-1956

Stb. 1956, 343

1430

13-07-1956

Stb. 1956, 413

15-04-1933

 

Wijziging

11-02-1932

Stb. 1932, 45

22-03-1933

Stb. 1933, 113

01-08-1931

 

Wijziging

09-07-1931

Stb. 1931, 264

20-07-1931

Stb. 1931, 311

01-01-1918

 

Wijziging

15-12-1917

Stb. 1917, 702

19-12-1917

Stb. 1917, 723

01-11-1915

 

Wijziging

29-10-1915

Stb. 1915, 446

29-10-1915

Stb. 1915, 446

01-11-1914

 

Wijziging

16-10-1914

Stb. 1914, 489

16-10-1914

Stb. 1914, 489

01-11-1912

 

Nieuwe regeling

23-09-1912

Stb. 1912, 308

23-09-1912

Stb. 1912, 308