Printen

Auteurswet

Wetstechnische informatie voor Artikel 50f


Informatie geldend op 07-04-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 06-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

07-01-1973

 

Vervallen

27-10-1972

Stb. 1972, 579

7877

22-12-1972

Stb. 1972, 722

01-11-1915

 

Nieuw

29-10-1915

Stb. 1915, 446

29-10-1915

Stb. 1915, 446


    Terug Printen