Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Auteurswet

Wetstechnische informatie voor Artikel 45n


Informatie geldend op 27-02-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 10-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-09-2004

 

Wijziging

06-07-2004

Stb. 2004, 336

28482

09-08-2004

Stb. 2004, 409

01-09-1994

 

Nieuw

07-07-1984

Stb. 1994, 521

22531

07-07-1984

Stb. 1994, 521