Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wetboek van Strafrecht

Wetstechnische informatie voor Artikel 354


Informatie geldend op 28-01-2010


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties, bijlage: Bijlage A1
 2. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, bijlage: Bijlage C
 3. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft, bijlage: Bijlage
 4. Besluit prudentiële regels Wft, bijlage: Bijlage A
 5. Besluit reikwijdtebepalingen Wft, bijlage: Bijlage
 6. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling, bijlage: Bijlage
 7. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, tekst: Tekst
 8. Uitleveringswet, artikel: 51a
 9. Wetboek van Strafrecht, artikel: 4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

boek

 1. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties , bijlage: Bijlage A1
 2. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob , artikel: 1.1
 3. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) , artikel: 1
 4. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) , artikel: 1
 5. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie) , bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 6. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 , tekst: Tekst
 7. Transactiebesluit 1994 , bijlage: Bijlage

Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 14-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-1991

 

Vervallen

14-06-1990

Stb. 1990, 369

16813

30-11-1990

Stb. 1990, 582

 

Nieuw

14-06-1990

Stb. 1990, 369

16813

30-11-1990

Stb. 1990, 582

01-05-1984

 

Wijziging

10-03-1984

Stb. 1984, 91

17524

21-04-1984

Stb. 1984, 129

01-09-1886

 

Nieuwe regeling

03-03-1881

Stb. 1881, 35

15-04-1886

Stb. 1886, 64