Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Wetboek van Strafrecht

Geldend op 21-09-2009


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 85

  • 1. Onder schipper wordt verstaan elke gezagvoerder van een vaartuig of die deze vervangt.

  • 2. Opvarenden zijn allen die zich aan boord bevinden, met uitzondering van de schipper.

  • 3. Schepelingen zijn allen die zich als scheepsofficieren of scheepsgezellen aan boord bevinden.

  • 4. Vaartuigen in aanbouw noch schepen in aanbouw worden als vaartuigen of schepen aangemerkt.