Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Geldend op 04-04-2012


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 27

  • 1. De terechtzitting is openbaar. De rechter kan evenwel gehele of gedeeltelijke behandeling met gesloten deuren of slechts met toelating van bepaalde personen bevelen:

   • a. in het belang van de openbare orde of de goede zeden,

   • b. in het belang van de veiligheid van de Staat,

   • c. indien de belangen van minderjarigen of de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van partijen dit eisen, of

   • d. indien openbaarheid het belang van een goede rechtspleging ernstig zou schaden.

  • 2. Indien iemand op een terechtzitting de orde verstoort, kan de rechter hem laten verwijderen.